NUOTTA - asiakaslähtöinen palveluinnovointi digitalisoituvassa toimintaympäristössä - Hämeen ammattikorkeakoulu
NUOTTA – asiakaslähtöinen palveluinnovointi digitalisoituvassa toimintaympäristössä
Kuva hehkulampusta sinisellä taustalla. Hehkulampusta hohkaa valkoisia kuvia ja tekstejä taustalle.
Kuva hehkulampusta sinisellä taustalla. Hehkulampusta hohkaa valkoisia kuvia ja tekstejä taustalle.

NUOTTA – asiakaslähtöinen palveluinnovointi digitalisoituvassa toimintaympäristössä

NUOTTA-hanke

Asiakasymmärryksestä kohti palveluinnovaatioita ja uutta liiketoimintaa!

Haluaisitko kasvattaa yrityksenne asiakasymmärrystä? Oletko kiinnostunut innovoimaan uudenlaisia palveluja ja toimintatapoja? Voisiko palvelujen kehittäminen parantaa yrityksenne kilpailukykyä?

Menestyäkseen pk-yritysten on pyrittävä entistä asiakaslähtöisimmiksi sekä samalla tarjottava entistä korkeampaa asiakaskokemusta tarjoavia palveluita, kuten esimerkiksi uusia teknologioita ja toimintakonsepteja. Koska kehitysresurssit ovat usein niukkoja, on mietittävä tarkoin, millaisiin uudistuksiin niitä voidaan kohdentaa digitalisoinnin luomassa muutospaineessa.

Palveluinnovaatioilla voidaan ratkaista kokonaan uudella tavalla asiakkaan kohtaamia ongelmia tai tämän tunnistamia tarpeita, joihin ei markkinoilta välttämättä löydy vielä vastaavaa ratkaisua. Palveluinnovoinnille tyypillinen tavoite on entistä paremman asiakaskokemuksen tuottaminen, jota kautta voidaan vaikuttaa asiakasuskollisuuden paranemiseen ja myynnin kasvuun sekä tavoittaa kokonaan uusia asiakasvirtoja.

Lähde mukaan NUOTTA-hankkeeseen:

1. Osallistu yrityskohtaiseen nykytila-analyysiin: asiakasymmärryksen nykytilan ja prosessien kypsyyden sekä palveluinnovointiin liittyvien edellytysten, potentiaalin ja voimavarojen määrittäminen haastattelun muodossa.

2. Tilaa yrityskohtainen, omarahoitteinen kehityssuunnitelma: asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöisen palvelukehittämisen kehityssuunnitelma toteutetaan työpajan muodossa.

3. Tilaa yrityskohtaista, omarahoitteista palveluinnovoinnin pilottiprojektin tukea: projekti voi olla esimerkiksi POC-määrittely, idean testaus tai muu asiakaskohtainen toimenpide palvelukehityksen toimenpiteiden edistämiseksi ja nopeuttamiseksi.

Yhteen toimenpiteeseen osallistuminen ei edellytä osallistumista hankkeen muihin toimenpiteisiin, vaan yritys voi nykytila-analyysin jälkeen päättää itse mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yrityksen omarahoitusosuus vapaavalintaisissa jatkotoimenpiteissä on ulkopuolisen asiantuntijatyön käyttötarpeen mukaan enintään 1200 euroa.

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Kanta-Hämeen pk-yritykset:
Markus Sihvonen
HAMK Smart
markus.sihvonen@hamk.fi
p. 040 756 4802

NUOTTA- EAKR-hankkeen tavoitteena on tukea ja rohkaista pk-yrityksiä toteuttamaan palveluinnovointia ja kehittämään palvelujaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. Hanke luo edellytyksiä myös tulevaisuudessa tapahtuvalle palveluinnovoinnille ja muulle TKI-toiminnalle tukemalla asiakasymmärryksen parantamiseen liittyvien uudenlaisten teknologioiden, ratkaisujen ja toimintatapojen käyttöönottoa pk-yrityksissä.

NUOTTA-hanke on Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jota rahoittavat Uudellamaalla KUUMA-liikelaitos (KUUMA-kunnat, eli Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti), ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Kanta-Hämeessä rahoituksesta vastaa Riihimäen seutukunta (Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kunnat). Hanke toteutetaan EAKR-ryhmähankkeena, ja sen toteutuksesta Uudenmaan alueella vastaa hankkeen päätoteuttaja Teknologiakeskus TechVilla Oy. Kanta-Hämeessä hankkeen toteutuksesta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 30.6.2025.

Lue lisää NUOTTA-hankkeesta TechVillan verkkosivulta.

 

 

 

Lähde mukaan NUOTTA-hankkeeseen:

Tilaa yrityksellenne nykytila-analyysi, minkä jälkeen voitte halutessanne jatkaa omarahoitteiseen kehityssuunnitelmaan ja / tai palveluinnovoinnin pilottiprojektiin (omarahoitusosuus enintään 1200€).

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 30.6.2025.

Yhteyshenkilö Kanta-Hämeen pk-yrityksille:

Markus Sihvonen
HAMK Smart
markus.sihvonen@hamk.fi
p. 040 756 4802

Lue lisää hankkeen toimenpiteistä ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista Nuotta-hankkeen pääsivulla.