Hyppää sisältöön
Opiskelijat tietokoneen ääressä

Oodi

Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle

Hankkeen tiedot

HankeOodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle
Kesto1.3.2024-30.11.2026
ToteuttajatJyväskylän ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja),
Hämeen ammattikorkeakoulu,
Åbo Akademi
RahoittajatEuroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), kansallisena rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Budjetti319 284 € (HAMKin osuus)

Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialaisia palvelupisteitä, joiden valtakunnallisina tavoitteina on sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi.


Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle -projektin tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa koulutuksen järjestäjien ja Ohjaamoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa tunnistetaan oppilaitosten ja Ohjaamoiden rajapinnassa olevat erityisen tervetulleet ryhmät ja kehitetään toiminnallisia ja rakenteellisia toimintamalleja ja menetelmiä heidän opintojensa tukemiseen, koulutukseen osallistumiseen ja kiinnittymiseen.


Projektissa kehitetään ja pilotoidaan koulutuksen järjestäjien ja Ohjaamojen yhteisiä toimintamalleja ja -tapoja erityisen tervetulleiden ryhmien tavoittamiseksi sekä vahvistetaan yhteistyötä koulutussiirtymien, koulutukseen osallistumisen ja kiinnittymisen edistämiseksi. Koulutuksellisiin siirtymiin liittyvä ohjaus kehittyy hankkeen aikana systemaattiseksi ja sovittuihin toimintamalleihin perustuvaksi yhteistyöksi.


Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen hanke. Se toimii tiiviissä yhteistyössä JOPPI 4 Jatkuvan oppimisen Suomi -koordinaatiohankkeen sekä KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tukitiimin kanssa.

Kohderyhmä

Valittujen alueiden Ohjaamojen, toisen asteen koulutuksen järjestäjien, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstö.
Erityisen tervetulleisiin kohderyhmiin kuuluvia nuoria aikuisia edustavat kokemusasiantuntijat.

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli