Open merkit – osaamismerkkijärjestelmän kehittäminen

opetus ja kulttuuriministerio logo
-

Open merkit – osaamismerkkijärjestelmän kehittäminen

Hanketiedot

Open merkit

Open merkit -hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen ammatillisen opettajan uran ja opettajaopintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen sekä tunnustamisen digitaalinen osaamismerkistö opettajan työn kehittämisen tueksi.
Open merkit on valtakunnallinen verkostohankke, jossa ovat mukana kaikki ammatillista opettajankoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut sekä vataavaa koulutusta tuottavat ruotsin kieliset koulutuksen tarjoajat.

 • Toteutusaika: 27.12.2017 – 31.12.2019
 • Kokonaisrahoitus: 370 000 €
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus
 • Toteuttajat:
  • Hämeen ammattikorkeakoulu, Open merkit-hankkeen koordinaattori
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Åbo Akademi
  • Yrkesakademin i Österbotten

Seuraa meitä: Open merkit Facebook

askelmerkit kuvio

In English

Open merkit – Teacher’s Badges

The aim of the Open merkit (teacher’s badges) project is to create and establish a national digital badges system to support the recognition and acknowledging of professional competences of vocational teachers during their teacher studies as well as their entire professional career. Until now, there has been no uniform badges system or process in Finland; instead, different organizations have launched several parallel badges systems for different purposes. A uniform system will provide a comparable basis and clear criteria for the recognition of vocational teachers’ professional competences.

The project is connected to the national reform of vocational education, supporting the changing role of a teacher. The project is conducted in collaboration between all schools of professional/vocational teacher education in Finland. The method used is based on an iterative process of agile development, comprising of quick prototyping and piloting, and continuous feedback and modification.

The digital badges system is piloted in the project, and it will be implemented in relevant educational institutions and educational administration.

The system to be created will consist of:

 • a shared administrative model which is applicable across educational sectors.
 • a shared structure, model, and awarding criteria for badges.
 • a quality assurance model.
 • a piloted and implemented badges collection for digital competencies.
 • shared guidelines for future expansion of the badges system.
 • guidelines for graphical design
 • a shared network-based process model
 • a national badges portal
 • guidelines for resourcing, responsibilities, assessment and guidance.

The project is conducted in collaboration between all schools of professional/vocational teacher education in Finland, together with the Vocational College of Ostrobothnia and Åbo Akademi University.

På svenska

”​Målet för projektet Open merkit (Lärarens kompetensmärken) är att skapa och införa ett nationellt system för kompetensmärken som ges digitalt och som stöder identifiering och erkännande av professionella kompetenser för yrkeslärare i samband med deras pedagogiska studier och under hela deras yrkesmässiga karriär”.

Open merkit – Lärarens kompetensmärken

Hittills har det inte funnits en enhetlig modell för kompetensmärken i Finland. Istället har olika organisationer lanserat flera olika parallella modeller för kompetensmärken för olika ändamål. En enhetlig modell kommer att förse jämförbara och klara kriterier för att identifiera yrkeslärares professionella kompetenser.

Projektet är kopplat till den nya yrkesutbildningen och stöder lärarens nya roll i denna. Projektet genomförs i samarbete mellan alla yrkeslärarhögskolor i Finland. Metoden baseras på en iterativ (upprepad) process av smidig utveckling, uppgörande av modell och pilotering av denna, samt kontinuerlig utvärdering och utveckling.

Kompetensmärkena som ges digitalt piloteras inom projektet och kommer att implementeras hos utbildningsanordnare.

Kompetensmärkena som görs upp innehåller:

 • en gemensam administrativ modell som är användbar inom alla utbildningssektorer
 • en gemensam struktur, modell och kriterier för hur kompetensmärken tilldelas digitalt
 • en modell som är kvalitetssäkrad
 • en piloterad och implementerad samling av kompetensmärken som ges digitalt
 • gemensamma riktlinjer för hur systemet med kompetensmärken kan utvidgas i framtiden
 • riktlinjer för grafisk design
 • en för nätverket gemensam processmodell
 • en nationell portal över kompetensmärken
 • riktlinjer för resursering, ansvar, bedömning och handledning

Projektet genomförs i samarbete mellan alla yrkeslärarhögskolor i Finland, tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten och Åbo Akademi.

Merkkiwebinaarit

Open merkit -hanke tuottaa merkkiwebinaarisarjan, jonka tavoitteena avata osaamismerkkien maailmaa

Merkkiwebinaarien aikataulu ja sisältö:

16.4.2019 Osaamismerkit henkilöstön kehittämisessä./ Satu Aksovaara, JAMK

12.3.2019 klo 14-15. Osaamismerkkien yhteisöllinen tuottaminen. Webinaarissa esitellään opetussuunnitelman kehittämisprosessia, jossa koko opettajayhteisö osallistettiin mukaan osaamismerkkien suunnitteluun. Miten osaamismerkit jäsentävät ammattitaitovaatimuksia? Millaisia hyötyjä osaamismerkkien yhteissuunnittelu tuo tiimiopettajuutena toteutettavaan koulutukseen? Mitä haasteita yhteisöllisen prosessin vetämisessä on?/ Katri Aaltonen, Haaga-Helia

21.3. klo 15-16: Lärarens kompetensmärken. Yrkesakademin i Österbotten och Åbo Akademi (yrkeslärarutbildningen) lanserar inom projektet Open Merkit två pedagogiska kompetensmärken på svenska (Hantering av teknologisk verksamhetsmiljö och Digitala resurser för lärande). Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Jyväskylä Yrkeshögskola.
Välkommen att delta via Zoom: https://zoom.us/j/299907546.

11.2.2019 klo 10-11: Merkityksellistä vai merkillistä? Ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemuksia osaamismerkeistä/ Hanna Teräs, TAMK
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/pbnh49ffp8uj/

8.1.2019 klo 15-16: Osaamismerkkikonstellaatiot. Webinaarissa tarkastellaan osaamismerkkikonstellaation eri tasoja ja selvitetään miten perusmerkit, metamerkit ja merkkiperheet liittyvät toisiinsa ja mitä niiden suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon./lehtori Sanna Brauer, OAMK AMOK
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/p3f78fl02qh5/

1.11.2018 klo 15-16: Digitaaliset osaamismerkit kansainvälisillä areenoilla. Pariisissa 24-26.10.2018  järjestetyn ePIC-konferensin kokemuksia ja tunnelmia. Vuoden teema: Osaamisen tunnustamisen ekosysteemeihin./lehtorit Sanna Brauer, OAMK, Anne-Maria Korhonen, HAMK ja Saija Heinonen, Metropolia 
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/p741d0c4uind/

4.4.2018 klo 15-16.30: Osaamismerkein ohjautuva oppiminen. miten osaamismerkit motivoivat opiskelijaa, missä vaiheessa opintoja ja minkä muotoisina, osaamismerkkikonstellation suunnittelun tasot ja eri toiminojen soveltaminen käytäntöön./ väitöskirjatutkija, lehtori Sanna Brauer (OAMK). Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/pni040u5sh8h/

 

YHTEYSTIEDOT

 • Kati Korento
 • Yhdyshenkilö, Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Satu Aksovaara
 • Yhdyshenkilö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Hanna Teräs
 • Yhdyshenkilö, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Taustaa

Open merkit -verkostohankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen ammatillisen opettajan uran ja opettajaopintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen sekä tunnustamisen digitaalinen osaamismerkistö opettajan työn kehittämisen tueksi.

Hankkeessa luodaan ja vakioidaan valtakunnallinen osaamismerkkijärjestelmä opettajan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Järjestelmä tekee näkyväksi ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisen sekä tekee mahdolliseksi näyttöön perustuvan tavan osoittaa opettajuuteen liittyvää osaamista ja sen kehittymistä.​

 

Facebook

3 weeks ago

Open merkit

Tässä tarjoille tuoreinta tutkimustietoa digitaalisista osaamismerkeistä:

* Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning–Competence-based Professional Development for Vocational Teachers.
* Fanfarelli, J. R. (2018). Designing Digital Badges to Improve Learning in Virtual Worlds. Journal For Virtual Worlds Research, 11(3).
* Peterson, B., & Coulson, T. ENGINEERING FOR MIDDLE SCHOOL RURAL LEARNERS–LEARNING THEN EARNING DIGITAL BADGES.
* Tátrai, F., & Mihályi, K. (2019). Open Badges in Education and Training in Europe. Opus et Educatio, 5(4).

Lähde: Badge News
... Lue lisääNäytä vähemmän

3 weeks ago

Open merkit

Mikäli et päässyt kuuntelemaan livenä Euroopan ensimmäistä osaamismerkein ohjautuvan oppimisen väitöskirjan tarkastamistilaisuutta, niin tässä oiva mahdollisuus syventää osaamistaan: tiny.cc/KTK180119KM Sanna Brauer Digital Open Badge-Driven Learning - Competence-based Professional Development for Vocational Teachers ... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

 

Comment on Facebook

1 month ago

Open merkit

Väitös: Digitaaliset osaamismerkit ohjaavat oppimista

KM Sanna Brauer tarkastelee väitöskirjassaan ammatillisten opettajien ja ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta digipedagogisen osaamisen kehittämisessä.

Työ on ensimmäinen eurooppalainen väitöskirja digitaalisista osaamismerkeistä ja osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta.

Tulokset kuvaavat kokemusten eroja ja yhteneväisyyksiä suhteessa saavutettuun osaamistasoon ja ammatillisen opettajan osaamisen kehittämisen jatkumoon. Tutkimustulokset osoittavat, että vaiheistettu ohjausmalli ja oppimista ohjaavat osaamismerkit jäsentävät osaamismerkein ohjautuvaa oppimisprosessia.

Väitöstilaisuutta pe 18.1. klo 12.00. voit seurata verkossa tai paikan päällä (Lapin yliopisto, sali 2)
connect.eoppimispalvelut.fi/ktkvaitostilaisuus/
... Lue lisääNäytä vähemmän

 

Comment on Facebook

Väitöskirja luettavissa osoitteessa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63609

Väitöskirjaa voi ostaa painettuna vain 18.1. saakka Juvenes-verkkokaupasta.

"Tutkimustulokset osoittavat, että vaiheistettu ohjausmalli ja oppimi sta ohjaavat osaamismerkit jäsentävät osaamismerkein ohjautuvaa oppimisprosessia." Siis mitä? Ohjaus jäsentää oppimista? 😁

2 months ago

Open merkit

HUOM!! Huomisen Osaamimerkkikonstellaatio-webinaari on siirretty tammikuulle sairastumisen johdosta. Tervetuloa kuulolle 8.1. klo 15.-16.00 ... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU