Open merkit

-

Open merkit

HANKETIEDOT

Hankkeen perustiedot

 • Toteutusaika: 27.12.2017 – 31.12.2019
 • Kokonaisrahoitus: 370 000 €
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus
 • Toteuttaja:
  • Hämeen ammattikorkeakoulu, Open merkit-hankkeen koordinaattori
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Åbo Akademi
  • Yrkesakademin i Österbotten

Open merkit -hanke on valtakunnallinen verkostohankke, jossa luodaan ja vakioidaan valtakunnallinen osaamismerkkijärjestelmä opettajan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

askelmerkit kuvio

Open merkit Facebook

Verkostohankkeen toimijat:

Yhdyshenkilö Kati Korento, kati.korento(a)oamk.fi
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhdyshenkilö Satu Aksovaara, satu.aksovaara(a)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhdyshenkilö Katri Aaltonen, katri.aaltonen(a)haaga-helia.fi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhdyshenkilö Hanna Teräs, hanna.teras(a)tamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhdyshenkilö Harriet Bystedt, harriet.bystedt(a)yrkesakademin.fi
Yrkesakademin i Österbotten

Yhdyshenkilö Petri Salo, petri.salo(a)abo.fi
Åbo Akademi

In English

The aim of the Open merkit (teacher’s badges) project is to create and establish a national digital badges system to support the recognition and acknowledging of professional competences of vocational teachers

Open merkit – Teacher’s Badges

The aim of the Open merkit (teacher’s badges) project is to create and establish a national digital badges system to support the recognition and acknowledging of professional competences of vocational teachers during their teacher studies as well as their entire professional career. Until now, there has been no uniform badges system or process in Finland; instead, different organizations have launched several parallel badges systems for different purposes. A uniform system will provide a comparable basis and clear criteria for the recognition of vocational teachers’ professional competences.

The project is connected to the national reform of vocational education, supporting the changing role of a teacher. The project is conducted in collaboration between all schools of professional/vocational teacher education in Finland. The method used is based on an iterative process of agile development, comprising of quick prototyping and piloting, and continuous feedback and modification.

The digital badges system is piloted in the project, and it will be implemented in relevant educational institutions and educational administration.

The system to be created will consist of:

 • a shared administrative model which is applicable across educational sectors.
 • a shared structure, model, and awarding criteria for badges.
 • a quality assurance model.
 • a piloted and implemented badges collection for digital competencies.
 • shared guidelines for future expansion of the badges system.
 • guidelines for graphical design
 • a shared network-based process model
 • a national badges portal
 • guidelines for resourcing, responsibilities, assessment and guidance.

The project is conducted in collaboration between all schools of professional/vocational teacher education in Finland, together with the Vocational College of Ostrobothnia and Åbo Akademi University.

På svenska

Målet för projektet Open merkit (Lärarens kompetensmärken) är att skapa och införa ett nationellt system för kompetensmärken som ges digitalt och som stöder identifiering och erkännande av professionella kompetenser för yrkeslärare i samband med deras…

”​Målet för projektet Open merkit (Lärarens kompetensmärken) är att skapa och införa ett nationellt system för kompetensmärken som ges digitalt och som stöder identifiering och erkännande av professionella kompetenser för yrkeslärare i samband med deras pedagogiska studier och under hela deras yrkesmässiga karriär”.

Open merkit – Lärarens kompetensmärken

Hittills har det inte funnits en enhetlig modell för kompetensmärken i Finland. Istället har olika organisationer lanserat flera olika parallella modeller för kompetensmärken för olika ändamål. En enhetlig modell kommer att förse jämförbara och klara kriterier för att identifiera yrkeslärares professionella kompetenser.

Projektet är kopplat till den nya yrkesutbildningen och stöder lärarens nya roll i denna. Projektet genomförs i samarbete mellan alla yrkeslärarhögskolor i Finland. Metoden baseras på en iterativ (upprepad) process av smidig utveckling, uppgörande av modell och pilotering av denna, samt kontinuerlig utvärdering och utveckling.

Kompetensmärkena som ges digitalt piloteras inom projektet och kommer att implementeras hos utbildningsanordnare.

Kompetensmärkena som görs upp innehåller:

 • en gemensam administrativ modell som är användbar inom alla utbildningssektorer
 • en gemensam struktur, modell och kriterier för hur kompetensmärken tilldelas digitalt
 • en modell som är kvalitetssäkrad
 • en piloterad och implementerad samling av kompetensmärken som ges digitalt
 • gemensamma riktlinjer för hur systemet med kompetensmärken kan utvidgas i framtiden
 • riktlinjer för grafisk design
 • en för nätverket gemensam processmodell
 • en nationell portal över kompetensmärken
 • riktlinjer för resursering, ansvar, bedömning och handledning

Projektet genomförs i samarbete mellan alla yrkeslärarhögskolor i Finland, tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten och Åbo Akademi.

Merkkiwebinaarit

Open merkit -hanke tuottaa merkkiwebinaarisarjan, jonka tavoitteena avata osaamismerkkien maailmaa

Merkkiwebinaarien aikataulu ja sisältö

4.4.2018 keskiviikko klo 15-16.30 Osaamismerkein ohjautuva oppiminen

Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/pni040u5sh8h/

Merkkiwebinaarisarjan käynnistää väitöskirjatutkija, lehtori Sanna Brauer (OAMK) . Webinaarissa tarjolla tuorein tutkimustieto ammatillisen opettajankoulutuksen (perus-ja täydennyskoulutus) osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta (Digital Open Badge-driven learning)

Osaamismerkit ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimuksessa.

 • Miten osaamismerkit motivoivat opiskelijaa?
 • Missä vaiheessa opintoja ja minkä muotoisina?
 • Osaamismerkkikonstellaation suunnittelun tasot ja eri toimintojen soveltaminen käytäntöön

Webinaari tallennetaan ja tallenne julkaistaan tällä sivulla

YHTEYSTIEDOT

Taustaa

Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen ammatillisen opettajan uran ja opettajaopintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen sekä tunnustamisen digitaalinen osaamismerkistö opettajan työn kehittämisen tueksi.

Open merkit verkostohankkeessa luodaan ja vakioidaan valtakunnallinen osaamismerkkijärjestelmä opettajan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Järjestelmä tekee näkyväksi uuden ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisen sekä tekee mahdolliseksi näyttöön perustuvan tavan osoittaa opettajuuteen liittyvää osaamista ja sen kehittymistä.​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU