Opettajaksi Suomeen - OSU - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opettajaksi Suomeen – OSU
-

Opettajaksi Suomeen – OSU

Pätevöidy opettajaksi Suomeen

Opettajaksi Suomeen (OSU) -hankkeessa tuemme maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pätevöitymistä opettajiksi sekä edistämme heidän urakehitystään.

Järjestämme pätevöitymiskoulutuksen Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille, joilla on Opetushallituksen rinnastamispäätös. Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden.

 

Hanke toteutetaan 1.4.2021 – 30.9.2023. Rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Koulutus on osa viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun
Opettajaksi Suomeen (OSU) -yhteishanketta.

Haku on päättynyt ja opiskelijavalinta on tehty. Koulutus alkaa 22.11.2021.

Kiitos kaikille hakijoille.

 

Opettajaksi Suomeen (OSU)
-pätevöitymiskoulutus

HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun Opettajaksi Suomeen (OSU) -hanke järjestää pätevöitymiskoulutuksen Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille, joilla on Opetushallituksen rinnastamispäätös. Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden. 

Sisältö

Opinnot koostuvat verkko- ja etäopiskelujaksoista ja opetusharjoittelusta harjoitteluoppilaitoksessa. Koulutus on suomenkielinen. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) ja ZOOM-verkkokokousjärjestelmää.

Opinnot muodostuvat seuraavista teemoista:
– Orientaatio suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön
– Opettajan muuttuva toimintaympäristö
– Opetusharjoittelu
– Suomen kieltä ja työnhakutaitoja opettajille        

Toteutus

Opinnot sisältävät opetusta verkon kautta ja etäopiskelua (itsenäistä opiskelua, pienryhmä- ja paritehtäviä). Verkko-opetus toteutetaan ZOOM-sovelluksen kautta. Voit osallistua koulutukseen mistäpäin Suomea tahansa!

Tarkka aikataulu:

2021
Ma 22.11. klo 13–16 koulutuksen aloitus, orientaatio

Ke 01.12. klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot
To 16.12. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot, klo 13–16 opetusalan suomea

2022
Pe 14.01. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot, klo 13–16 opetusalan suomea
Ke 26.01. klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot

To 10.02. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot, klo 13–16 opetusalan suomea
Pe 25.02. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot

Ke 16.03. klo 09–11 opetusalan suomea, klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot
To 31.03.  klo 09–11 opetusalan suomea, klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot

Ke 13.04. klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot
To 28.04. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot, klo 13–16 opetusalan suomea

Pe 13.05. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot
Ke 25.05. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot

Pe 03.06. Valmistujaisjuhla

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, ja opetuskustannuksiltaan maksutonta koulutusta. Opiskelija itse selvittää paikallisesta TE-palveluista mahdolliset etuudet.

Kouluttajat

Lehtori Piia Kolho ja lehtori Alla Lemechkova-Toivonen, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä FM, tuntiopettaja Sergey Tsymlyakov

Lisätietoja koulutuksesta

Alla Lemechkova-Toivonen, projektivastaava, 040 849 1026,
alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi

 

Urahjausta maahanmuuttajataustaisille opettajille
(OSU-hankkeen B-polulla)

HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun Opettajaksi Suomeen (OSU) -hanke järjestää uraohjausta, suomen kielen taidon vahvistamista, verkostoitumista sekä opetusalalle työllistymistä edistäviä toimia.

Kohderyhmä

Maahanmuuttajataustaiset opettajat, joilla pedagoginen pätevyys on kunnossa. Verkkokursseille otetaan 8–10 henkilöä.

Sisältö

1. Tarjotaan verkkokurssit, joiden avulla laajennetaan opetusalan ja alalle työhaun tuntemusta.

Tarjolla on 5 ohjattua verkkokurssia, joista opiskelija valitsee ja suorittaa 2–5 kpl. Kurssit suoritetaan omaan tahtiin syyskuun 2022 – huhtikuun 2023 välisenä aikana.

Verkkokurssitarjottimeen kuuluvat seuraavat kurssit:

  • Suomalainen työelämä ja opettajan työnhaku
  • Osaamisperusteisuus 
  • Opettajan työnhaun suomen kieli 
  • Valmentava ote opettajan työssä 
  • Opettajan digipedagoginen osaaminen.

2. Tuetaan työllistymistä henkilökohtaisella ohjauksella (muutama ZOOM-tapaaminen ohjaajan kanssa, jossa käydään läpi henkilökohtaiset tavoitteet ja etsitään ratkaisuja.)

3. Käynnistetään alueellinen verkostokummitoiminta. Verkostokummit hankitaan opiskelijan kotipaikkakunnalta mikäli se on mahdollista. Verkostokummit perehdyttävät työelämäkäytänteisiin ja auttavat laajentamaan työelämäverkostoja.

4. Järjestetään webinaarisarja. Kutsutaan eri alojen asiantuntijat kertomaan työllistymisen mahdollisuuksista (TE-toimisto, SIMHE-palvelut, kouluviraston edustajat, alumnit). Aikataulu julkaistaan syyslukukaudella.

Toteutus ja ilmoittautuminen

Kohdat nro 2.–4. ovat vapaaehtoisia. Toiminta järjestetään lukuvuoden 2022–2023 aikana.  Osallistuminen on maksutonta.

Sitovat ilmoittautumiset kesäkuun 2022 aikana linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/17F08FC4018AEABF

Otamme elokuussa yhteyttä ilmoittautuneisiin.

Kouluttajat

Lehtori Heidi Lindholm ja lehtori Alla Lemechkova-Toivonen, HAMK ammatillinen opettajankoulutus

Lisätietoja koulutuksesta

Alla Lemechkova-Toivonen, projektivastaava, 040 849 1026, alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi

Mahdollisuutta pätevöityä opettajaksi Suomeen parannetaan

HAMK-Uutiskirje 30.09.2021 12:08 

Maahanmuuttajataustainen, ulkomailla pedagogiset opinnot suorittanut ja niiden täydentämistä tarvitseva tulee harvoin hyväksytyksi opettajankoulutukseen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaun kautta.

Opettajakoulutuksen ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien vaikeuksiin pätevöityä opettajiksi Suomeen tarjotaan nyt helpotusta.

”Maahanmuuttajataustainen, ulkomailla pedagogiset opinnot suorittanut ja niiden täydentämistä tarvitseva tulee harvoin hyväksytyksi opettajankoulutukseen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaun kautta. Yhteishaussa hän kilpailee kantasuomalaisten kanssa ja häviää hakupisteissä. Vaikka opettajankoulutuksen opinnoista puuttuisi vain neljännes, hakija jää kokonaan koulutuksen ulkopuolelle eikä siten pääse etenemään urallaan”, kertoo lehtori Alla Lemechkova-Toivonen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Lemechkova-Toivonen toimii projektivastaavana Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ”Opettajaksi Suomeen” (OSU) -hankkeessa, jossa tarjotaan maahanmuuttajille mahdollisuus pätevöityä opettajaksi Suomeen sekä edistetään heidän urakehitystään. Pätevöitymiskoulutus on tarkoitettu Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille, jotka ovat suorittaneet opettajankoulutuksen ulkomailla ja joilla on Opetushallituksen rinnastamispäätös. Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden. Koulutukseen haetaan erillishaun kautta 1.10.–15.10.2021.

Pätevöitymiskoulutus toteutetaan verkossa, jotta siihen on mahdollista osallistua eri puolilta Suomea. Lemechkova-Toivosen mukaan verkkototeutus on hyvä ratkaisu, sillä välimatka saattaa olla monelle este koulutukseen osallistumiselle. Verkkototeutuksella saadaan edistettyä mahdollisimman monen pätevöitymistä ja työllistymistä Suomessa.

Koulutuksessa tarjotaan tarvittavat pedagogiset opinnot ja lisäksi tuetaan opetusalan suomen kielen vahvistumista ja monipuolistetaan työnhakutaitoja.

”Eri maiden kulttuuriset erot koulutuksen toteuttamisessa on huomioitava. Opettajaksi Suomeen -pätevöitymiskoulutuksessa on tärkeää tukea opiskelijoita suomalaiseen opetuskulttuuriin tutustumisessa. Koulutukseen sisältyy ohjattu opetusharjoittelu suomalaisessa oppilaitoksessa. Maahanmuuttajataustaista opiskelijaa tuetaan myös verkostokummitoiminnan kautta niin, että Suomen opetuskulttuuri tulee tutuksi”, avaa Lemechkova-Toivonen.

Lemechkova-Toivonen kannustaa kaikkia vinkkaamaan koulutusmahdollisuudesta potentiaalisille hakijoille.

Opettajaksi Suomeen (OSU) -hanke toteutetaan 2021 – 2023.
Toteuttajat ovat HAAGA-HELIA/AOKK, HAMK/AOKK, JAMK/AOKK, OAMK/AOKK ja TAMK/AOKK.
Hankkeen päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja koulutuksesta hankkeen verkkosivuilta www.hamk.fi/osu.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU