Hyppää sisältöön

-

Opettajaksi Suomeen – OSU

Pätevöidy opettajaksi Suomeen

Opettajaksi Suomeen (OSU) -hankkeessa tuemme maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pätevöitymistä opettajiksi sekä edistämme heidän urakehitystään.

Hanke toteutetaan 1.4.2021 – 31.12.2023. Rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Koulutus on osa viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun
Opettajaksi Suomeen OSU– yhteishanketta.

Uraohjausta maahanmuuttajataustaisille opettajille
(OSU-hankkeen B-polku) syyskuu 2022 – maaliskuu 2023

HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun Opettajaksi Suomeen (OSU) -hanke järjestää uraohjausta, suomen kielen taidon vahvistamista, verkostoitumista sekä opetusalalle työllistymistä edistäviä toimia.

Kohderyhmä

Maahanmuuttajataustaiset opettajat, joilla pedagoginen pätevyys on kunnossa. Verkkokursseille otetaan 8–10 henkilöä.

Sisältö

1. Tarjotaan verkkokurssit, joiden avulla laajennetaan opetusalan ja alalle työhaun tuntemusta.

Tarjolla on 5 ohjattua verkkokurssia, joista opiskelija valitsee ja suorittaa 2–5 kpl. Kurssit suoritetaan omaan tahtiin syyskuun 2022 – huhtikuun 2023 välisenä aikana.

Verkkokurssitarjottimeen kuuluvat seuraavat kurssit:

  • Suomalainen työelämä ja opettajan työnhaku
  • Osaamisperusteisuus 
  • Opettajan työnhaun suomen kieli 
  • Valmentava ote opettajan työssä 
  • Opettajan digipedagoginen osaaminen.

2. Tuetaan työllistymistä henkilökohtaisella ohjauksella (muutama ZOOM-tapaaminen ohjaajan kanssa, jossa käydään läpi henkilökohtaiset tavoitteet ja etsitään ratkaisuja.)

3. Käynnistetään alueellinen verkostokummitoiminta. Verkostokummit hankitaan opiskelijan kotipaikkakunnalta mikäli se on mahdollista. Verkostokummit perehdyttävät työelämäkäytänteisiin ja auttavat laajentamaan työelämäverkostoja.

Toteutus ja ilmoittautuminen

Kohdat nro 2.–3. ovat vapaaehtoisia. Toiminta järjestetään lukuvuoden 2022–2023 aikana.  Osallistuminen on maksutonta.

Sitovat ilmoittautumiset kesäkuun 2022 aikana.

Kouluttajat

Lehtori Heidi Lindholm ja lehtori Alla Lemechkova-Toivonen, HAMK ammatillinen opettajankoulutus

Lisätietoja koulutuksesta

Alla Lemechkova-Toivonen, projektivastaava, 040 849 1026, alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi

Opettajaksi Suomeen – OSU
-pätevöitymiskoulutus (OSU-hankkeen A-polku) 22.11.2021 – 3.6.2022 

Käy tutustumassa valmistuneiden tarinoihin.

HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun Opettajaksi Suomeen (OSU) -hanke järjestää pätevöitymiskoulutuksen Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille, joilla on Opetushallituksen rinnastamispäätös. Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden. 

Sisältö

Opinnot koostuvat verkko- ja etäopiskelujaksoista ja opetusharjoittelusta harjoitteluoppilaitoksessa. Koulutus on suomenkielinen. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) ja ZOOM-verkkokokousjärjestelmää.

Opinnot muodostuvat seuraavista teemoista:
– Orientaatio suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön
– Opettajan muuttuva toimintaympäristö
– Opetusharjoittelu
– Suomen kieltä ja työnhakutaitoja opettajille        

Toteutus

Opinnot sisältävät opetusta verkon kautta ja etäopiskelua (itsenäistä opiskelua, pienryhmä- ja paritehtäviä). Verkko-opetus toteutetaan ZOOM-sovelluksen kautta. Voit osallistua koulutukseen mistäpäin Suomea tahansa!

Tarkka aikataulu:

2021
Ma 22.11. klo 13–16 koulutuksen aloitus, orientaatio

Ke 01.12. klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot
To 16.12. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot, klo 13–16 opetusalan suomea

2022
Pe 14.01. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot, klo 13–16 opetusalan suomea
Ke 26.01. klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot

To 10.02. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot, klo 13–16 opetusalan suomea
Pe 25.02. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot

Ke 16.03. klo 09–11 opetusalan suomea, klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot
To 31.03.  klo 09–11 opetusalan suomea, klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot

Ke 13.04. klo 12–16 ammattipedagogiset opinnot
To 28.04. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot, klo 13–16 opetusalan suomea

Pe 13.05. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot
Ke 25.05. klo 09–12 ammattipedagogiset opinnot

Pe 03.06. Valmistujaisjuhla

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, ja opetuskustannuksiltaan maksutonta koulutusta. Opiskelija itse selvittää paikallisesta TE-palveluista mahdolliset etuudet.

Kouluttajat

Lehtori Piia Kolho ja lehtori Alla Lemechkova-Toivonen, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä FM, tuntiopettaja Sergey Tsymlyakov

Lisätietoja koulutuksesta

Alla Lemechkova-Toivonen, projektivastaava, 040 849 1026,
alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi

Maahanmuuttajataustaiset ammatilliset opettajat valmistuivat 3.6.2022

Maahanmuuttajataustaisten opettajien työllistymistä tehostetaan


HAMK-Uutiskirje 30.9.2021

Mahdollisuutta pätevöityä opettajaksi Suomeen parannetaan

HAMKin verkostokummitoiminnan malli (hankkeen A-polulla, opettajan pätevöitymiskoulutus):

Piia Kolho, Alla Lemechkova-Toivonen
Yhdessä oppimista verkostokummitoiminnan avulla

Verkkokurssi (hankkeen B-polulla, uraohjaus):

Alla-Lemechkova-Toivonen, Heidi Lindholm
Saako maahanmuuttajataustainen opettaja tukea työllistymiseensä verkkokurssilta?