Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä
hamkin opiskelijoita
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo, tarra, vaaleanvihreä.
Opettaja ohjaa kahta opiskelijaa pöydän ääressä.

Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä

Tehostettu uraohjaus tulee tarjoamaan houkuttelevan kattauksen työllistymisen mahdollisuuksista Kanta-Hämeen alueella

Valmistuneiden opiskelijoiden siirtyminen Hämeenlinnan ja Kanta-Hämeen ulkopuolelle haastaa alueen yritystoimintaa, taloudellista kasvua sekä työvoiman saatavuutta. Hankkeen tavoitteena on tehostaa uraohjausta ja luoda toimiva palvelupolku, joka palvelee oppilaitoksia, opiskelijoita, yrityksiä ja muita alueen toimijoita. 

Hankkeessa pyritään tehostamaan viestintää alueen mahdollisuuksista hyödyntämällä erityisesti opiskelijoiden käyttämiä somekanavia.  

Hanke linkittyy vahvasti Kestävän kasvun Häme 2022–2025 maakuntaohjelman tavoitteisiin, jossa painotetaan osaamisen vahvistamista, työllisyyttä, osallisuutta ja inkluusiota. Hanke tulee hyödyntämään Kokka kohti Kanta-Hämettä-hankkeen tuloksia. Tavoitteena on vahvistaa maakunnan vetovoimaisuutta, alueen kilpailukykyä ja elinvoimaa sekä yrittäjyyden edellytyksiä ja taloutta. 

Toteutusaika 
1.3.2023 – 31.8.2025 

Rahoittaja 
Euroopan sosiaalirahasto. Kansallinen rahoittaja ja koordinoija on Hämeen ELY-keskus.

Toteuttajat 
Hämeenlinnan kaupunki (hallinnoija) 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Koulutuskuntayhtymä Tavastia  
Linnan Kehitys Oy 
 
Kohderyhmä 
Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja HAMKin opiskelijat,
Kanta-Hämeen maakunnan yritykset, työnantajat ja oppilaitokset 
 
Tavoite 
Hankkeessa haetaan ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi, alueen osaamisen lisäämiseksi, opiskelijoiden poismuuttovirran katkaisemiseksi sekä työvoimapulan helpottamiseksi kehittämällä yhteinen palveluportaali ja tehostamalla uraohjausta.   
 

 

Hankkeessa luodaan yhteinen tilannekuva kartoittamalla olemassa olevan tiedon ja yrityksiltä sekä opiskelijoilta kerättävän tiedon pohjalta. Tiedon lisäksi on tärkeää määritellä mittarit, joilla kehitystä seurataan. Tavoitteena on rakentaa yhteinen toimintamalli, jotta projektin toimijoilla on sama tilannekuva. Hankkeessa luodaan yhteinen palvelukartta ja asiakasprofiilit, jotka tukevat palveluiden ja tiedon hyödyntämisen sujuvuutta.