Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa (APOA) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa (APOA)
-

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa (APOA)

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Hankkeen tavoitteena on selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeet datan keräämiselle, pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta sekä plotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesseja sekä -ratkaisuja eri ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa laaditaan suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen käyttämiseen ammattikorkeakouluissa sekä lisätään ylipäätään ammattikorkeakoulujen osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä.

Tätä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja kehittämistyössä ovat mukana on Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto.

Lisätietoja: https://apoa.tamk.fi/

 

Twitter

Unable to load Tweets