Hyppää sisältöön
Kaksi opiskelijaa koneen äärellä

OTTO

OTTO – ohjaus ja tuki työelämässä tapahtuvassa oppimisessa

Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen logo

Koulutushankkeen tiedot

HankeOTTO- ohjaus ja tuki työelämässä tapahtuvassa oppimisessa
KestoKevät 2024 – Kevät 2025
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu
RahoittajatOpetushallitus (OPH)

OTTO-koulutuksen osallistuja saa tarvittavaa ohjauksellista osaamista työelämässä tapahtuvan oppimisen, näytön ohjaamisen ja erityisen tuen osalta.

Koulutuksessa keskitytään osaamisen vahvistamiseen työelämässä tapahtuvan oppimisen ja näytön ohjaamisen sekä erityisen tuen osalta. Oppijalla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta ja tukea myös työpaikoilla, jolloin ohjaajilta vaaditaan monipuolista osaamista ja sujuvaa yhteistyötä oppijan edistämiseksi omalla polullaan kohti työelämää ja hyvää elämää. Tähän tarvitaan ohjauksellista osaamista sekä oppilaitosten ja työelämän välistä tiiviimpää yhteistyötä.

Autamme prosessikonsultaation keinoin tiimejä/osallistujia löytämään ratkaisut ja kehittämään työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjauksen ja tuen onnistuneeseen toteuttamiseen. Työelämä hyötyy alueen oppilaitosten toimintatapojen kehittymisestä. Kaikkien opiskelijoiden potentiaalia tarvitaan mukaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden työelämään.

Työpaikalle – oppimaan tuetusti ja ohjatusti 4 op

Oppilaitosten ja työelämän välinen entistä tiiviimpi yhteistyö tuottaa lisäarvoa osaamisen kehittämiseen. Yhteiskunnan ja lainsäädännön muutokset edellyttävät työelämän ja koulutusalan toimijoilta uudenlaista ajattelua oppimisesta.

Koulutuksessa keskitytään kysymyksiin:

  • Millaista on toimiva oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyö?
  • Millainen on turvallinen oppimisympäristö työelämässä?
  • Oppijaa ohjaamassa, mutta miten tukea ja ohjata työpaikkaohjaajaa?
  • Oppimista tukevien työpaikkojen kartoittaminen, miten se tapahtuu?

Toteutus

Verkkototeutus. Koulutusosio sisältää ennakkotehtävän, verkkotapaamisia, yksilö- ja/tai ryhmäohjausta tapaamisten välissä sekä kehittämistehtävän.

Verkkotapaamiset ja ryhmien ohjausajat

Verkkotapaamiset:

  • ke 7.2.2024 klo 12.30-15.30​
  • ti 19.3.2024 klo 12.30-15.30​
  • ti 16.4.2024 klo 12.30-15.30

Ryhmien ohjausajat:​

  • ti 12.3.2024 tunti/ryhmä​
  • to 4.4.2024 tunti/ryhmä

Ryhmäkohtaiset ohjausajat sovitaan tarkemmin kouluttajien kanssa.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen, lukion ja perusopetuksen opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Koulutukseen ovat tervetulleita myös oppilaitosten ammatilliset ohjaajat, tiimivastaavat, esihenkilöt ja johto.

Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä (2-3 hlöä) organisaatiosta.

Kouluttajat

Hämeen ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntija Simo Uusinoka ja Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat Katariina Hakala ja Tarja Juurakko-Koskinen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen maksuttomaan verkkokoulutukseen on avoinna 19.1.2024 saakka. Lomakkeelle tunnistaudutaan suomi.fi -palvelun kautta pankkitunnuksilla.

Tulossa syksy 2024 – kevät 2025

Koulutuksessa keskitytään kysymyksiin:
– Miten oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa ohjaukseen?
– Mitä taitoja tarvitaan oppijan ohjaamisessa ja tukemisessa työpaikalla?
– Mitä on tarvittava tuki ja ohjaus työpaikalla?
– Sopivien menetelmien ja työtapojen valinta?
– Millainen on toimiva työkalupakki ohjaajille?

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, erityisopettajat, opinto-ohjaajat sekä lukion, perusopetuksen ja vapaan sivistytyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutuksessa keskitytään kysymyksiin:
– Mitkä ovat oppijan omat lähtökohdat ja tavoitteet
– Millainen on oppijan toimiva polku ja miten se rakennetaan?
– Mitä oppija odottaa työpaikalta?
– Mitä on toimijuus ja miten se vahvistuu?

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, lukion, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Yhteystiedot