Hyppää sisältöön

SmartBio Hub

Smart Bio Center osana RUN-Eurooppa-yliopiston biotalouden innovaatiohubia (SmartBio)

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.

Hankkeen tiedot

HankeSmart Bio Center osana RUN- Eurooppa-yliopiston biotalouden innovaatiohubia (SmartBio)
Kesto1.11.2022–31.12.2024
ToteuttajatHAMK
RahoittajatHämeen liitto
Budjetti235 531 €, josta 164 872 € Hämeen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitusta. HAMKin omarahoitusosuus 70 659 €.

Olemme mukana alueellisessa Eurooppa-yliopistoverkostossa (RUN-EU) yhdessä yhdeksän muun eurooppalaisen yliopiston kanssa. Biotalousalan tutkimuksen sekä alueen yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi perustetaan RUN-EU-verkoston yhteinen älykkään biotalouden innovaatiohubi, jota HAMK koordinoi. Näin edistetään alueen biotalousalan osaamisen kehittymistä ja osaamistarpeisiin pohjautuvien alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten innovaatioekosysteemien ja yhteistyöverkostojen rakentumista.

Innovaatiohubin toimintaa tukee Hämeenlinnaan HAMKin korkeakoulukeskukseen rakentuva Smart Bio Center, joka vahvistaa alueen TKI- infrastruktuuria. SmartBio-hanke älykkään biotalousalan sateenvarjohankkeena jakaa tietoa aiemmin toteutetuista tai käynnissä olevista hankkeista ja niiden tuloksista koko verkoston hyödynnettäväksi.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat nykyiset ja tulevat vihreää siirtymää edistävät ja siihen pyrkivät biotalousalan yritykset sekä niitä tukevat digitaalisten ratkaisujen kehittäjät. Muita kohderyhmiä ovat elinkeinoyhtiöt, kaupungit ja kunnat.

Toiminta-alue

Kanta-Häme, Suomi, Eurooppa

Tavoitteet

  • Rakentaa biotalousalan innovaatioekosysteemi luomalla älykkään biotalouden innovaatiohubi yhdessä RUN-EU toimijoiden ja heidän alueellisten kumppaneiden kanssa
  • Kehittää toimintatapoja, joilla yritykset hyötyvät osaamisesta ja infrastruktuurista, joka alueella vahvistuu
  • Kehittää kansainvälistä innovaatiotoimintaa innovaatioekosysteemissä
  • Hakea yhteisiin projekteihin ja syvempään yhteistyöhön tähtääviä TKI-rahoituksia
  • Kytkeä RUN-EU:n elintarvike- ja bioteknologiatutkimuksen ja biotalous-/innovaatiohubi Kanta-Hämeen toimijoiden hyväksi mahdollisimman tehokkaasti

Työpaketit

Hankkeen sateenvarjomaista asemaa vahvistetaan kokoamalla yhteen alueen hanketoimijoita ja tekemällä näkyväksi aiempien hankkeiden tuloksia. Työpaketissa rakennetaan virtuaalista älykkään biotalouden innovaatiohubia, jonka kehittämistä HAMK RUN-EU:ssa koordinoi. Toiminta keskittyy alueen yritysten ja sidosryhmien välisten paikallisten ja RUN-EU:n laajuisten yhteistyö- ja kumppaniverkostojen rakentamiseen.

Työpaketissa kehitetään selkeät prosessit tarjousten tekemiseen sekä tutkimuspalveluiden hinnoitteluun ja mittarit, joilla varmistetaan edellytykset Smart Bio Centerin maksullisen tutkimuspalvelutoiminnan kannattavalle kehittymiselle. Työpaketissa kehitetään yritysten tarpeita vastaava Smart Bio Centerin maksullisten tutkimuspalvelujen palveluprosessi.

Smart Bio Center mahdollistaa maksullisten tutkimuspalvelukonseptien rakentamisen ja tarjoamisen kohdennetusti yritysten tarpeisiin. Työpaketissa määritellään maksullisen palvelutoiminnan asiakaspolku tunnistamalla yritysten erilaiset tarpeet tai asiakassegmentit ja avataan tarvelähtöinen reitti tarvetta vastaavan palveluprosessin läpi.

Työpaketissa keskitytään kansainvälisten hankehakemuksiin liittyvään verkostoitumiseen, esiselvitystyöhön, valmisteluun sekä hakemusten kirjoittamiseen yhteistyössä RUN-EU-kumppaneiden kanssa. Hankehakemuksia kirjoitetaan kansainvälisenä ryhmätyönä. Alueen yrityksiä kutsutaan mukaan hankepartnereiksi.

Työpaketissa osallistutaan RUN-EU:n järjestämiin kumppanivierailuihin, työpajoihin ja seminaareihin. Osallistuminen tukee RUN-EU:n verkostojen verkoston laajenemista. Alueen yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia tulla mukaan tilaisuuksiin.

Tapahtumien lisäksi tässä työpaketissa tuetaan hankkeen alueellista tunnettuutta seminaarien ja työpajojen lisäksi myös muulla viestinnällä. Tiedottamisen tavoitteena on hankkeen näkyvyys mahdollisimman laajasti maakunnan yrityksille. Pyrkimyksenä on edistää maakunnallisen biotalousalan yritysverkoston syntymistä.

Yhteystiedot