SotePeda 24/7 - Hämeen ammattikorkeakoulu
SotePeda 24/7
Hämeen ammattikorkeakoulu
SotePeda 24/7
Opetus- ja kulttuuriministeriö, tekstilogo
Nainen katsoo puhelinta bussissa

SotePeda 24/7

SotePeda 24/​7

SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke (2018 – 2020). Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto. HAMK on mukana erityisesti työpaketissa 5 Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä, jonka koordinattorina HAMK toimii. Lisäksi HAMK on mukana työpaketissa 6 Tulevaisuuden työ ja eettinen osaaminen.

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Hankkeessamme on tehty julkaisu,monitoimijuuskartasta. "Monitoimijuuskartta voi toimia heuristisena ja visuaalisena apuvälineenä pyrittäessä hahmottamaan sote-palvelujen kehittämiseen vaikuttavia toimijoita" lue lisää: http://www.muova.fi/en/yhteistyo/julkaisut/laurila_2020_monitoimijuuskartta_final_17.1.2020.pdf #sotepeda247 #monitoimijuus

SotePeda24/7 toivottaa teille kaikille oikein ihanaa ystävänpäivää! Tänään jos joskus on hyvä päivä kertoa jollekin läheiselle, ystävälle, kollegalle tai yhteistyökumppanille, että olet hyvä tyyppi. Pidetään huolta toisistamme!

"Sote-digi osaamisalueiden määrittelyyn otettiin mukaan tutkimusten ja erilaisten kansallisten raporttien tuottamaa tietoa. Näin muodostui osaamisen määrittelyn versio 1.1." Käythän tutustumassa tarkemmin aiheeseen uudesta blogistamme: http://sotepeda247.fi/2020/02/04/osaamisen-maarittely-oppimateriaalien-taustalla/ #sotepeda247

Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ja mitkä ovat hyviä käytäntöjä asiakaslähtöisen ja monitoimijaisen palvelujen kehittämisessä? Lue aiheesta lisää: https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/hyvat-kaytannot-asiakaslahtoiset-palvelut/ #sotepeda247 #asiakaslähtöisyys

Talvipäivien päätöspuheenvuoro meneillään. Kiitos oikein antoisista seminaaripäivistä kaikille paikalla olleille, niin hankkeen omalle väelle kuin vieraileville tähdillekin! #digisote #pamu #monitoimijuus #sotepeda247

Tällä hetkellä #sotepeda247 Talvipäivien estradilla Heidi Parisod @HotusFI kertomassa meille näyttöön perustuvuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. ”Esimiehellä on merkittävä rooli näyttöönperustuvan hoidon mahdollistamisessa” #seminaari #pamu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU