Taiteet ja digi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Taiteet ja digi
alykkaat palvelut digitaalisessa ymparistossa nainen kirjastossa kirja kadessa
Opetus- ja kulttuuriministeriön mustavalkoinen logo
Nainen kirjastossa kirja kädessä.

Taiteet ja digi

Taiteet ja digi - Taidealojen opettajankoulutustehtävissä toimivien ammatillisen ja pedagogisen osaamisen kehittäminen

Taiteet ja digi -hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisesti erityisesti digitaalisissa ja yhteisöllistä opiskelua tukevissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja ohjausta taidealojen opettajankoulutuksessa. Hankkeen ytimessä on pedagogisen osaamisen ja ohjausosaamisen kehittäminen. Kehittämistyötä tehdään yliopistojen monialaisena yhteistyönä peilaten tutkimuksen ja käytännön pilottien kautta rinnakkain ja vuorovaikutuksessa sekä taiteiden että tieteiden harjoittamia parhaita käytäntöjä ja osaamista.

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää tulevaisuuteen suuntaavaa, osallisuutta tukevaa ja ympäristön sekä globaalin maailman haasteet tunnistavaa opettajuutta ja vastata haasteisiin kehittämällä, tutkimalla ja levittämällä valtakunnallisesti ohjauksen ja pedagogisia käytäntöjä avoimesti kaikkien opettajien ja alojen käyttöön
  • edistää dialogia ja yhteistä kehittämistä eri korkeakoulujen ja verkostohankkeiden välillä
  • nostaa esille erityisesti niitä pedagogisia hyviä käytäntöjä, joilla voidaan kehittää ekososiaalisia taitoja ja sivistystä sekä tukea ekologista ja kulttuurisesti kestävää kehitystä
  • edistää taiteen merkitystä monenlaisten oppijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä ja 
  • korostaa taiteen merkitystä koulukiusaamisen ja -väkivallan ennaltaehkäisemisessä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Taideyliopisto ja osatoteuttajina toimivat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaikataulu on 1.1.2021-31.12.2023. Osarahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.