Hyppää sisältöön

TVET@Work

Boosting Tanzanian VET-Industry Collaboration to Foster Employability and Entrepreneurship through Teacher’s Competence Development and Use of Immersive Technologies

Hankkeen tiedot

HankeBoosting Tanzanian VET-Industry Collaboration to Foster Employability and Entrepreneurship through
Teacher’s Competence Development and Use of Immersive Technologies/TVET@Work
Kesto1.12.2023-30.11.2026
ToteuttajatHAMK (koordinaattori),
3DBear,
Centro San Viator (CSV),
The Vocational Education & Training Authority (VETA),
Karume Institute of Science and Technology (KIST),
HakiElimu
RahoittajaErasmus+ CBVET
Budjetti499 948 €

Hankkeessa kehitetään Tansanian ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä työllistettävyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Tähän pyritään opettajien osaamisen kehittämisen ja immersiivisten tekniikoiden käytön avulla.

TVET@Work-hankkeen päätavoitteena on rakentaa ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja opettajien valmiuksia vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kysyntälähtöisissä ja mahdollisuuslähtöisissä ammatillisen koulutuksen interventioissa sekä parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja reagointikykyä taloudellisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Hankkeen tavoitteet ovat linjassa alueellisten ja kansallisten kehitysstrategioiden kanssa.

Tavoitteet saavutetaan keskittymällä ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammatillisen koulutuksen opettajakouluttajat saavat valmiudet kouluttaa yrittäjyyttä opiskelijoilleen digitaalisten ratkaisujen avulla, kehittyä digipedagogiikassa ja taitoja tehdä yhteistyötä työnantajien kanssa.. Edistääksemme ammatillisen koulutuksen ja työnantajien yhteistyötä tuotamme ohjeistuksen ja työkalupakin käytännön toteutusta varten. Osallistavia menetelmiä käytetään koko hankkeen ajan suunnittelusta toiminnan organisointiin ja arviointiin. Kaikki työkalut, ohjeet, koulutusohjelmat ja digitaaliset ratkaisut kehitetään ja arvioidaan yhdessä työpajoissa.

TVET@Workilla on positiivisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia opiskelijoihin, ammatillisen koulutuksen opettajiin, osallistuviin organisaatioihin ja yrityksiin kansallisen ohjeistuksen levittämisen kautta. Kokonaisvaikutus varmistetaan sovittamalla tavoitteet yhteen kansallisten strategioiden kanssa. Konsortion jäsenet ovat tahoja, joiden perustehtävään kuuluu valtuudet ottaa käyttöön ja levittää näitä uusia käytäntöjä, mikä edistää tulosten juurruttamista.

Kohderyhmät

Pääkohderyhmät ovat ammatillisen koulutuksen opettajat ja työnantajien edustajat. Välillisesti hyötyvät tulevat sukupolvet ammatillisen koulutuksen opiskelijoita, jotka nauttivat yrittäjyysvalmennuksen laadusta ja innovatiivisita opetusmenetelmistä, ammatillisten opettajien pedagogisista taidoista erityisesti digitaalisissa ratkaisuissa, ja parantuneista työllistymistä edistävistä yhteistyökäytännöistä.

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli