Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut (UNELMAT) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut (UNELMAT)
Kuva HAMKin korkeakoulukeskuksesta Hämeenlinnasta.

Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut (UNELMAT)

  • Toteuttaja: HAMK 
  • Toteutusaika: 1.9.2022-31.12.2024 
  • Rahoitus: Hauhon ja Rengon säästopankkisäätiöt

Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut eli UNELMAT-hanke käynnistää uutta materiaalien elinkaareen liittyvää tutkimustoimintaa sekä laajentaa nykyistä biopohjaisten materiaalien tutkimusta. Hankkeeseen osallistuvat kaikki HAMKin tutkimusyksiköt, HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart ja HAMK Tech.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2022-31.12.2024.

Hankkeessa tehtävä tutkimus jakautuu kolmeen osaan:

1) Materiaaliosaaminen, jossa keskitytään biopohjaisten materiaalien tutkimukseen, resurssiviisauteen sekä materiaalien elinkaariosaamiseen.

2) Materiaalidatapankki, jossa yhdistyvät materiaalien ominaisuuksiin liittyvä data ja tekoälyn soveltaminen.

3) Elinvoimainen ekosysteemi, jossa muodostetaan uudenlaisiin raaka-aineisiin, materiaaleihin sekä tuotteisiin liittyvä ekosysteemikuvaus.

  • Project implementor: HAMK 
  • Implementation period: 1.9.2022-31.12.2024 
  • Funding: Hauho and Renko savings bank foundations

New life-cycle sustainable ecological material solutions -project initiates new research activities related to the life cycle of materials and expands the current research on bio-based materials. All HAMK research units, HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart and HAMK Tech, participate in the project.

The project will be implemented between September 1, 2022 and December 31, 2024.

The research carried out in the project divides into three parts:

1) Materials expertise, which focuses on research of bio-based materials, resource wisdom, and the life cycle competence of materials.

2) Material data bank, which combines the data related to the properties of materials and the application of artificial intelligence.

3) A vibrant ecosystem, where an ecosystem description related to new raw materials, materials and products will be formed.

YHTEYSTIEDOT