Uusille Urille Digisote-Osaamisella-UUDO hankkeessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uusille Urille Digisote-Osaamisella-UUDO hankkeessa
Ihmisia tietokoneen aaressa kuuntelemassa toisiaan
-

Uusille Urille Digisote-Osaamisella-UUDO hankkeessa

Uusille Urapoluille DigiSote Osaamisella – UUDO -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa sote-alan ammattilaisten sotedigi-osaamista digitalisaation tuoman muutoksen seurauksena. Sotedigi-osaamisen vahvistuminen laajentaa työelämässä toimivien uramahdollisuuksia sekä antaa mahdollisuuden työelämän ulkopuolella olevien ammattilaisten kiinnittymiseen takaisin työelämään. (Laurea ammattikorkeakoulu)

Hankkeessa toteutetaan sekä Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op.) että erikoistumiskoulutuksen arviointitutkimus sen sisällöstä, laadusta, toteutustavasta ja työelämämävaikutuksista. Arviointitutkimusta ja sen toteutusta johtaa HAMK Smart tutkimusyksikkö.

 

Hankkeessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesti hyödynnettävä erikoistumiskoulutus: Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op.) UUDO-hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat ammattilaiset. Tarkoituksena on myös nostaa sote-alan kiinnostavuutta alalla toimivien ja alasta kiinnostuneiden toimijoiden keskuudessa, jotta voitaisiin vähentää sote-alaa uhkaavaa työvoimapulaa. (Laurea ammattikorkeakoulu)

Erikoistumiskoulutuksen opintojaksojen opetus toteutetaan aina kahden ammattikorkeakoulun työnparin toteutuksena. HAMK Smart ja HAMK Hyos toteuttavat opintojakson Eettinen osaaminen (2 op) yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Hamkissa erikoistumiskoulutuksessa opiskelee tällä hetkellä 10 erikoistuvaa opiskelijaa.

Toteutusaika:1.1.2021 – 30.9.2023

UUDO hankkeessa toteutetaan sekä erikoistumiskoulutus 14 ammattikorkeakoulun yhteystyönä sekä arviointitutkimus hankkeesta sekä sen työelämä vaikutuksista.

UUDO erikoistumiskoulutuksesta löydät tarkempia tietoja HAMK Upin hankkeen sivustolta.

Koulutuksen arviointitutkimuksen tarkoituksena on arvioida erikoistumiskoulutuksen vaikutusta sekä opiskelijan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan, digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun liittyvään osaamiseen että opiskelijan työllistymiseen tai työllistymismahdollisuuksien lisääntymiseen koulutuksen seurauksena.

Tavoitteena on tuottaa arviointitietoa erikoistumiskoulutuksen vaikutuksista opiskelijan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan, sähköisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun liittyvään osaamiseen, että opiskelijan työllistymiseen tai työllistymismahdollisuuksien lisääntymiseen koulutuksen seurauksena. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta ymmärrystä ja tietoa erikoistumiskoulutuksen vaikutuksista työelämässä tapahtuvasta jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä ja urasuunnittelusta sekä urapoluista. Lisäksi tavoitteena on tuottaa uutta tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta ja vaikutuksista eri tutkimuksen intressiryhmien eli opiskelijoiden, korkeakoulujen ja työelämän näkökulmista.(UUDO tutkimussuunnitelma)

HAMK Smart ja siellä tutkijayliopettaja (tenure track) vastaa arviointitutkimuksen toteutuksesta (työpaketti 6). Tutkimus on käynnistynyt ensimmäisellä eettisellä arvioinnilla, joka on hyväksytty. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa erikoistumiskoulutuksen opiskelijat suorittivat itsearvioinnin omasta digitaalisista taidoistaan, jotka liittyvät toimintaan perusterveydenhuollossa.

Tällä hetkellä erikoistumiskoulutuksessa on käynnissä HAMKin ja Diakin toteuttaman Eettinen osaaminen 2 op. Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa vapaasti valittavia opintojaan mooc opintoina, joista HAMK tarjoaa tällä hetkellä mooc opintojaksot Eettinen toimintamalli 2 op (Hamkin osaamismerkki) ja Monitoimijuus kehittäjäyhteisöissä 1 op.

Kati Rokala, Sirkka Lehtinen HAMK Up

Raija Koskinen, HAMK Hyos

Hanna Naakka, Päivi Sanerma, HAMK Smart