Venla – koulutusta verkossa ja langattomasti

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Venla ryhmä opiskelijoita.

Venla – koulutusta verkossa ja langattomasti

VENLA - koulutusta verkossa ja langattomasti

VENLA -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan naisyrittäjiäliiketoiminnan kasvattamisessa sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden lisäämisessä. Kasvua haetaan koulutuksen ja valmennuksen kautta tulevaisuudenosaamistarpeita huomioiden. Menetelmissä huomioidaan naisyrittäjien erityisensuuri tarve opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamiselle. Ratkaisuja haetaan sekä pedagogisilla oppimismenetelmillä, teknisillä ratkaisuilla että tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavilla valmennussisällöillä.

Hanketiedot

Venlavalmennus

VENLA -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan naisyrittäjiäliiketoiminnan kasvattamisessa sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden lisäämisessä. Kasvua haetaan koulutuksen ja valmennuksen kautta tulevaisuudenosaamistarpeita huomioiden. Menetelmissä huomioidaan naisyrittäjien erityisensuuri tarve opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamiselle. Ratkaisuja haetaan sekä pedagogisilla oppimismenetelmillä, teknisillä ratkaisuilla että tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavilla valmennussisällöillä.

Hanketta toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston 2014 – 2020 tuella. Toteuttajat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu.

Hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan kaksi toimintamallin pilotointia:

1) Ketterä koulutuskokonaisuus
2) Digiliiketoiminnan taskukoulu -yrittäjän digitaalinen oppimisympäristö

Hankkeen tuloksena syntyy tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavia valmennussisältöjä toimintamalleja, joilla tuetaan naisyrittäjiä liiketoiminnan kasvattamisessa.

Verkosto

 

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU