VENLA - koulutusta verkossa ja langattomasti - Hämeen ammattikorkeakoulu
VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti
Hämeen ammattikorkeakoulu
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Venla ryhmä opiskelijoita.

VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti

VENLA - koulutusta verkossa ja langattomasti

VENLA -valmennus tarjoaa yrittäjänaisille mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaa joustavasti verkossa. Valmennuksessa tutustutaan kehittämistä tukeviin aihealueisiin ja lähdetään työstämään niitä yrittäjän kanssa yhdessä eteenpäin. Verkossa toimimisen tueksi järjestetään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia ja henkilökohtaisia sparrauksia. Jokaisessa aihealueessa on punaisena lankana asiakaslähtöinen ajattelu.

Hanketiedot

Valmennus

VENLA -valmennus tarjoaa yrittäjänaisille mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaa joustavasti verkossa. Valmennuksessa tutustutaan kehittämistä tukeviin aihealueisiin ja lähdetään työstämään niitä yrittäjän kanssa yhdessä eteenpäin. Verkossa toimimisen tueksi järjestetään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia ja henkilökohtaisia sparrauksia. Jokaisessa aihealueessa on punaisena lankana asiakaslähtöinen ajattelu.

Valmennuksessa tarjotaan keinot tehostaa yrityksen toimintamalleja mm. perehtymällä yrityksessä syntyvään dataan/tietoon ja hyödyntämään sitä liiketoiminnan kasvun näkökulmasta. Yrityksen liiketoiminnassa syntyy jatkuvasti tietoa (small dataa), jonka avulla pystyt paremmin kohdentamaan esim. markkinointiasi.

Valmennuksen teemat:
• Small data
• Palvelumuotoilu
• Markkinointi
• Myynti
• Kansainvälistyminen

Hankkeen nettisivut: venlavalmennus.fi

Hankkeen perustiedot

Toiminta-aika: 1.9.2018 – 31.12.2020
Toiminta-alue: Kanta-Häme ja Päijät-Häme
Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lab ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahaston osarahoitus
Budjetti: 340 000 €

Hankekuvaus

VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan naisyrittäjiä liiketoiminnan kasvattamisessa sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden lisäämisessä. Kasvua haetaan koulutuksen ja valmennuksen kautta. Menetelmissä huomioidaan naisyrittäjien erityisen suuri tarve opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamiselle. Ratkaisuja haetaan sekä pedagogisilla oppimismenetelmillä, teknisillä ratkaisuilla että tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavilla valmennussisällöillä. Hankkeessa toteutetaan kaksi toimintamallin pilotointia:

1) Ketterä koulutuskokonaisuus (HAMK)
2) Digiliiketoiminnan Taskukoulu (Lab)

Julkaisut

Forssan Lehden artikkeli Venlasta Osa 1

Forssan Lehden artikkeli Venlasta Osa 2

Naisyrittäjien asiakaskokemuksia VENLA-valmennuksesta, 2020, opinnäytetyö

Yrittäjänaisille verkkototeutus mahdollistaa osaamisen kehittämisen, 8/2019, Ympäristö ja Terveys -lehti

Omavalmentaja kulkee naisyrittäjän rinnalla, 5.9.2019, Hämeen Yrityssanomat

VENLA tarjoaa yrittäjänaisille omavalmentajan liiketoiminnan kehittämiseen, 27.5.2019, mediatiedote, HAMK

Small data – mitä se on?, 29.3.2019, HAMK Unlimited Professional

Toimintamalleja naisyrittäjien liiketoiminnan kasvun tukemiseen, 16.11.2018, LAMKbusiness-blogi

Opiskelijat apuna asiakastiedon hankinnassa, 13.11.2018, HAMKin blogi

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän kokoonpano:

Mirja Ojantausta (Hämeen kauppakamari ry.)
Sari Hagemeier (Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset ry.)
Tiina Koski (Forssan seudun yrittäjänaiset ry.)
Anu Varsamäki (Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry.)
Petra Pulkkinen (yrittäjä)
Elina Arasola (yrittäjä)
Jukka Raitanen (HAMK)
Ulla Kotonen (Lab)

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU