VENLA - koulutusta verkossa ja langattomasti - Hämeen ammattikorkeakoulu

VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Venla ryhmä opiskelijoita.

VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti

VENLA - koulutusta verkossa ja langattomasti

VENLA -valmennus tarjoaa yrittäjänaisille mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaa joustavasti verkossa. Valmennuksessa tutustutaan kehittämistä tukeviin aihealueisiin ja lähdetään työstämään niitä yrittäjän kanssa yhdessä eteenpäin. Verkossa toimimisen tueksi järjestetään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia ja henkilökohtaisia sparrauksia. Jokaisessa aihealueessa on punaisena lankana asiakaslähtöinen ajattelu.

Hanketiedot

Valmennus

VENLA -valmennus tarjoaa yrittäjänaisille mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaa joustavasti verkossa. Valmennuksessa tutustutaan kehittämistä tukeviin aihealueisiin ja lähdetään työstämään niitä yrittäjän kanssa yhdessä eteenpäin. Verkossa toimimisen tueksi järjestetään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia ja henkilökohtaisia sparrauksia. Jokaisessa aihealueessa on punaisena lankana asiakaslähtöinen ajattelu.

Valmennuksessa tarjotaan keinot tehostaa yrityksen toimintamalleja mm. perehtymällä yrityksessä syntyvään dataan/tietoon ja hyödyntämään sitä liiketoiminnan kasvun näkökulmasta. Yrityksen liiketoiminnassa syntyy jatkuvasti tietoa (small dataa), jonka avulla pystyt paremmin kohdentamaan esim. markkinointiasi.

Valmennuksen teemat:
• Small data
• Palvelumuotoilu
• Markkinointi
• Myynti
• Kansainvälistyminen

Tutustu tarkemmin: venlavalmennus.fi

Hanketta toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston 2014 – 2020 tuella. Toteuttajat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu.

Hankekuvaus

VENLA -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan naisyrittäjiäliiketoiminnan kasvattamisessa sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden lisäämisessä. Kasvua haetaan koulutuksen ja valmennuksen kautta tulevaisuudenosaamistarpeita huomioiden. Menetelmissä huomioidaan naisyrittäjien erityisensuuri tarve opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamiselle. Ratkaisuja haetaan sekä pedagogisilla oppimismenetelmillä, teknisillä ratkaisuilla että tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavilla valmennussisällöillä. Hankkeessa toteutetaan kaksi toimintamallin pilotointia:

1) Ketterä koulutuskokonaisuus
2) Digiliiketoiminnan taskukoulu -yrittäjän digitaalinen oppimisympäristö

Hankkeen tuloksena syntyy tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavia valmennussisältöjä toimintamalleja, joilla tuetaan naisyrittäjiä liiketoiminnan kasvattamisessa.

Verkosto

VENLA-hankkeen ohjausryhmään kuuluvat

Sari Hagemeier (Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset ry.) 
Tiina Koski (Forssan seudun yrittäjänaiset ry.)
Anu Varsamäki (Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry.)
Mirja Ojantausta (Hämeen kauppakamari ry.) 
Petra Pulkkinen (yrittäjä)
Tiina Latikka (yrittäjä)
Elina Arasola (yrittäjä)
Jukka Raitanen (HAMK)
Ulla Kotonen (LAMK)
Pirjo Haverinen (LAMK, varajäsen)
Kirsi Sipponen (HAMK, varajäsen)
Marjo Vaalgamaa (HAMK)
Joanna Vihtonen (LAMK)

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU