Hyppää sisältöön

VITIKKA

Viherseinät tiivistyvässä kaupunkirakenteessa

Hankkeen tiedot

HankeViherseinät tiivistyvässä kaupunkirakenteessa
Kesto1.3.2024–28.2.2027
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu Oy
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Rahoittava viranomainen: Hämeen ELY
Budjetti198 079 €

Viherseinät tuovat useita hyötyjä kaupunkiympäristölle: niiden tiedetään mm. nostavan kaupunkilaisten koettua hyvinvointia, parantavan ilmanlaatua, tukevan luonnon monimuotoisuutta, toimivan äänieristeenä sekä tasaavan lämpötilaeroja mikroilmastossa. Jotta viherseinien käyttö suomalaisissa oloissa yleistyisi, on ensin ratkaistava käytännön toteuttamiseen liittyvät rakennus- ja kasvitekniset haasteet.

Tiivistyvään kaupunkirakenteeseen tarvitaan tasapainoista tietoa rakennusfysiikasta ja kasvillisuusrakenteiden yhdistämisestä. VITIKKA-hankkeessa selvitetään monialaisesti viher- ja köynnösseinien turvallista ja tarkoituksenmukaista rakentamista suomalaisiin olosuhteisiin. Hanke perustuu mittaamiseen, koerakentamiseen ja moniammatilliseen yhteiskehittämiseen.

Tuloksena on viher- ja köynnösseinien rakentamisen muotoiltu ohjeistus kolmelle eri viherseinätyypille, jotka ovat rakennuksille turvallisia ja terveellisiä, mutta jotka samalla mahdollistavat elinvoimaisen kasvillisuuden edellyttämät kasvupaikkatekijät.

Kohderyhmä

Suomalaisessa rakennetussa ympäristössä toimivat suunnittelijat ja rakentajat

Toiminta-alue

Suomi

Toteutus

Nykytilan kartoitus

Selvitetään ja tyypitellään suomalaisessa rakennetussa ympäristössä jo olevat viherseinien rakennetyypit sekä arvioidaan niiden käyttötarkoitukset.

Kosteus- ja lämpögradientti-mittaukset maarakenteessa ja seinän eri osissa.

Koerakenne

Lepaalle rakennetaan keskeisten viherseinätyyppien vertailualue, johon asennetaan anturit jatkuvatoimisen datan keräämistä varten.

Mittauksilla tarkkaillaan ilmanlaatua, lämpötila- ja kosteusgradienttia, melunvaimennusta, hyönteisten liikkeitä ja kasvilajiston valtasuhteiden muutosta eri viherseinätyypeissä.

Asiantuntija-
työpajat

Kootaan eri asiantuntijaryhmien näkemykset viherseinärakenteista suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon eri vaiheissa. Rakennetaan vuoropuhelua eri ammattialojen välille.

Materiaalit

Tulossa

Tulossa

Tulossa

Sosiaalinen media

21.5.2024
Hankkeen aloitus

Linkedin

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Yhteystiedot