Hyppää sisältöön
Home Viherseinistä suomalaiskaupungeille uusi keino ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintään

Viherseinistä suomalaiskaupungeille uusi keino ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintään

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkiympäristöön ja kaupunkirakenteen samanaikainen tiivistyminen edellyttävät innovatiivisia ja monialaisia ratkaisuja. Vapaan maapinta-alan pienentyminen haastaakin nyt tutkijoita uudella tavalla, sillä kestävien ratkaisujen löytäminen vaatii tasapainottelua niin rakennusfysiikan kuin kasvillisuusrakenteidenkin välillä. VITIKKA-hankkeessa etsitäänkin nyt ratkaisua etsitään viher- ja köynnösseinistä.

Keski-Euroopassa viherseinien käyttö on ollut yleistä jo pitkään, mutta suomalaisissa oloissa viherseinien käyttö on ollut hyvin rajallista. Pohjoismaisille tyypillisten karujen olosuhteiden lisäksi käyttöä on rajoittanut myös suomalaisessa rakentamistavassa vallinnut oletus viherseinien rakennuksille aiheuttamista kosteus- ja julkisivuvaurioista. HAMKin alkavassa tutkimushankkeessa Viherseinät tiivistyvässä kaupunkirakenteessa (VITIKKA) selvitetään monialaisesti viher- ja köynnösseinien turvallista ja tarkoituksenmukaista rakentamista suomalaisiin olosuhteisiin.

”Viherseinien avulla voidaan mm. parantaa kaupunkien ilmanlaatua, tasata paikallisia lämpötilaeroja sekä vaimentaa kovilta pinnoilta heijastuvaa melua. Viherseinillä voidaan vaikuttaa myös rakennusten energiatehokkuuteen, jota kautta voi syntyä merkittäviä taloudellisia säästöjä. Viherseinillä on tutkitusti positiivisia vaikutuksia myös kaupunkien viihtyisyyteen, ja ne voivat myös tarjota uusia elinympäristöjä luontokadosta kärsiville eliöille.”

Outi Tahvonen, hankkeen projektipäällikkö

Tutkimus perustuu olemassa olevien viherseinien mittauksiin, Lepaan kampukselle rakennettavaan kolmeen eri koerakenteeseen ja niistä saatavaan mittausdataan sekä moniammatilliseen yhteiskehittämiseen. Tuloksia käsitellään rakennusalan ammattilaisten kanssa. Hankkeessa luodaan viher- ja köynnösseinien toteuttamiseen muotoiltu ohjeistus kolmelle eri viherseinätyypille, jotka ovat rakennuksille turvallisia ja terveellisiä, ja jotka samanaikaisesti tarjoavat kasvillisuudelle elinvoimaisen kasvun vaatimat kasvupaikkatekijät.

VITIKKA-hanke toteutetaan ajalla 1.3.2024–28.2.2027. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Lisätietoja

VITIKKA-hankkeessa selvitetään monialaisesti viher- ja köynnösseinien turvallista ja tarkoituksenmukaista rakentamista suomalaisiin olosuhteisiin. Hanke perustuu mittaamiseen, koerakentamiseen ja moniammatilliseen yhteiskehittämiseen.

Tuloksena on viher- ja köynnösseinien rakentamisen muotoiltu ohjeistus kolmelle eri viherseinätyypille, jotka ovat rakennuksille turvallisia ja terveellisiä, mutta jotka samalla mahdollistavat elinvoimaisen kasvillisuuden edellyttämät kasvupaikkatekijät.

VITIKKA-hanke toteutetaan ajalla 1.3.2024–28.2.2027. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.