Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen yhteinen koordinaatiohanke - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen yhteinen koordinaatiohanke
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Lähikuva ihmisen kädestä, joka pitelee piirrettyä, valkoreunaista maapalloa kädessä. Maapallon ympärillä pyörii kierrätysteemaisia logoja.

Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen yhteinen koordinaatiohanke

Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen koordinaatiohanke

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on vahvistaa vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen (energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet sekä hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta) toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tukemalla teemojen toimeenpanoa toteuttavia hankkeita ja fasilitoimalla hankkeiden ja teemojen välistä yhteistyötä.

Hankkeen kesto 1.1.2023-31.12.2026

https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/vihrea-siirtyma

 

Luonnonvarakeskus Luke, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on tukea valtakunnallisten EAKR-hankkeiden ja muun kansallisella ja alueellisella tasolla tehtävän toiminnan täydentävyyttä ja synergioita. Koordinaatiohanke järjestää seminaareja sekä idea- ja hanketyöpajoja sidosryhmille. Hanke vahvistaa kunkin teeman hakijoiden/toimijoiden keskinäistä ja teemojen välistä yhteistyötä sekä kerätä syötteitä hakupainotusten suuntaamiseksi. Hanke vastaa laajasta sisäisestä ja ulkoisesta valtakunnallisen EAKR-toiminnan viestinnästä ja teemoja koskevien parhaiden käytäntöjen kokoamisesta ja levittämisestä sekä tuottaa selvityksiä.