Yhteistyöllä ja koordinaatiolla kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunnaksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteistyöllä ja koordinaatiolla kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunnaksi
Hämeen liiton logo
Taustalla oleva ihminen koskettaa digitaalisia ruokakuvakkeita, jotka ovat kuvan edessä.

Yhteistyöllä ja koordinaatiolla kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunnaksi

Tausta 
Ruoka-alalla uskotaan yhteistyöhön sekä innovatiiviseen yhteiskehittämiseen. Kanta-Hämeessä on yhteisenä tavoitteena kehittyä kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunnaksi. RuokaKoordinaatti-hanke kokoaa yhteen ruoka-alan eri toimijoita varmistaen, että niin maaseutuyrityksillä kuin elintarvikkeita jalostavilla yrityksillä tai hankintaketjuja kehittävillä toimijoilla on riittävä osaaminen ja tieto ympärillä tapahtuvasta toiminnasta ja kehittämisestä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen nykyiset ja tulevat ruokaketjussa toimivat Kanta-Hämäläiset yritykset, alkutuotannon toimijat sekä jalostavat elintarvikeyritykset. 

​Tavoitteet
RuokaKoordinaatti-hankkeen keskeisenä tavoitteena on

  • Lisätä alueen yritysten ja muiden toimijoiden tietoisuutta TKI-toiminnasta aina alkutuotannosta jalostavaan teollisuuteen asti. 
  • Kehittää yhteisiä käytänteitä sateenvarjohankkeena
    • toimijoiden kohtaamiseen ja verkostoitumiseen.
    • tiedon välittämiseksi.
  • Kirkastaa Hämeen ruokastrategiaa ja ylläpitää tähän liittyvää toimintasuunnitelmaa.
  • Jakaa tietoa rahoitushauista kansallisiin ja kansainvälisiin rahoitusinstrumentteihin.

Hankkeen kesto
1.11.2022-31.12.2024​

Rahoitus​
Hankkeen kokonaisrahoitus on 143 120 €, josta 100 183 € Hämeen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitusta. HAMKin omarahoitusosuus 42937 €.​

Toteuttaja​
Hämeen ammattikorkeakoulu

Työpaketti 1 Hämeen kehittämistyön jalkauttaminen ja näkyväksi tekeminen alueen toimijoille.

Työpaketti 2 Viestinnällisten toimintatapojen menetelmäkehitys alueen toimien seurantaan sekä tiedotukseen.

Työpaketti 3 Alueen osaamispääoman tarpeen selvitys osaamis- ja/tai TKI-työhön ruoka-alalle.

Työpaketti 4 Verkostojen luominen ja nivominen keskeisten toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet​
Hankkeessa järjestetään erilaisia työpajoja ja seminaareja.

YHTEYSTIEDOT