Hyppää sisältöön

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT-EU, Etelä-Suomi)

Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla

Hankkeen tiedot

HankeYritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT-EU, Etelä-Suomi)
Kesto1.12.2022 – 30.11.2023
ToteuttajatPäätoteuttaja:
Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Osatoteuttajat:
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Humanistinen Ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Laurea ammattikorkeakoulu
Yrkehögskolan Arcada
RahoittajatEuroopan sosiaalirahasto (ESR). Kansallinen koordinoija on Hämeen ELY-keskus.

Hanke on rahoitettu REACT-EU-rahoituksella. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
BudjettiHankkeen budjetti

Muutoskyvykkyyden tukeminen ja kehittäminen tapahtuu osaamista ja tietotasoa vahvistamalla.

Maksuttomia mikrokursseja verkossa, sparrausta ja infotilaisuuksia Etelä-Suomen yrittäjille!

Etelä-Suomen alueen “Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio ” -REACT-EU-hankkeessa yhdeksän ammattikorkeakoulua luovat joustavia ilmaisia koulutuksia mikro- ja pk-yrityksille.

Ammattikorkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa uuden oppimisen ja kehittämisen erilaisissa vihreään siirtymään, digitaalisuuteen ja muutoskyvykkyyteen liittyvissä oppimiskokonaisuuksissa. Hankkeen toimenpiteet tuottavat tarvittavat lähtötiedot yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyydelle mikä osaltaan edistää kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä toimintamallien kehittämistä yritysten toiminnoissa.

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueilla toimivat teknologioita hyödyntävät tai tuottavat mikro-, pk- ja keskisuuret yritykset ja niiden henkilöstö sekä yrittäjät. Kohderyhmä on monialainen ja toimii esim. kiertotalous, luonnonvara, ympäristö, energia, metsätalous, elintarvike, hyvinvointi, kone- ja metalli, logistiikka, automatiikka ja korkean osaamisen tuotannon toimialoilla.

Toiminta-alue

Etelä-Suomi

Tavoitteet

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda ammattikorkeakoulujen yhteistyönä nopeat toimet yrityksille vallitsevista kriiseistä toipumiseen. Ammattikorkeakoulut tarjoavat yhteisen ikkunan kautta yrityksille teemoitettujen kokonaisuuksien kautta mikro-opintokokonaisuuksia (alle 3 op), jotka voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, ilman veloitusta. Ammattikorkeakoulut luovat hankkeen aikana tiiviin yhteistyön myös Suomen Yrittäjien ylläpitämään koulutustarjontaan. Tämän lisäksi järjestetään suuralueittain yrityksille info- ja sparraustilaisuuksia.

Hankkeen tavoitteet ja niihin kohdennetut toimet on laadittu vastaamaan havaittuihin tarpeisiin ja ongelmiin. Tavoitteet ovat:

  1. Vihreään siirtymään, muutoskykyyn ja uuden teknologian soveltamiseen liittyvä oppiminen ja tietotason lisääminen yrityksissä päästövähennysratkaisujen löytämiseksi ja uuden teknologian soveltamiseksi.
  2. Korkeakouluista, yrityksistä ja yrittäjistä muodostuvan ekosysteemiverkoston vahvistaminen, mikä mahdollistaa uuden oppimisen, uusien teknologioiden ja toimintamallien kokeilun ja laajamittaisen hyödyntämisen. Näillä edistetään yritysten uudistumista ja toiminnan tehostamista vihreässä siirtymässä, koronapandemian jälkeisessä ajassa sekä vallitsevassa energiakriisissä.
  3. Tarjota palveluita ja osaamista, joilla edistetään yritysten muutoskyvykkyyttä sekä mahdollistetaan uusien teknologioiden ja toimintamallien laajamittainen hyödyntäminen.
  4. Uusien toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen tapahtumien, käytännön oivallusten ja konkreettisten toimien kautta.
  5. Jatkuvan osaamisen kehittäminen yritysten muutoskyvyn, resielienssin ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Mistä on kyse?

Yrityksille järjestettävät tapahtumat, mikrokurssit ja projektit nostavat yritysten ja työntekijöiden osaamista, tietotasoa sekä mahdollistavat vertaisoppimisen. Erilaiset tapahtumat, oppimismenetelmät, -mallit, koulutus ja neuvontapalvelut edistävät ja kehittävät yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Mikro- ja pk-yritykset käyttävät ammattikorkeakoulujen tarjoamia kehittämispalveluita merkittävästi vähemmän kuin suuret ja keskisuuret yritykset, koska uuden kokeiluun ja kehittämiseen on vähemmän resursseja, kuten aikaa. Myös ammattikorkeakouluissa on tunnistettu tarve luoda joustavaan, jatkuvaan osaamisen kehittämiseen paremmin yrityksille sopivia mikro- opintokokonaisuuksia, 24/7 pääsyä korkeakoulujen oppimisympäristöihin ja täsmäytettyä ohjaus- ja sparraustukea mikroyrityksen kokoisiin kehittämistarpeisiin sekä räätälöityä tietoa rahoitus- ja verotuseduista. Hankkeessa vastataan erityisesti näihin tarpeisiin.

Etelä-Suomen hanke on osa valtakunnallista 21 ammattikorkeakoulun hankekokonaisuutta. Etelä-Suomen hanketta koordinoi Metropolia, ja osatoteuttajina ovat Arcada, Diak, Haaga-Helia, HAMK, LAB, HUMAK, Laurea ja XAMK.

Yrityksille

Digitaalinen työkirja

Digitaalisesta työkirjasta löydät mikro-opinnot ja muut työkalut, joiden avulla voi kehittyä työn ohella.

Mikrokurssit

HAMK on julkaissut kaksi maksutonta mikrokurssia:

Kaikki maksuttomat opintokokonaisuudet ja tapahtumat löytyvät osoitteesta www.yritystenmuutoskumppanina.fi

Artikkelit

Muut materiaalit

Hankkeen 16.3.2023 järjestetyn Kick-Off-tapahtuman tallenne on katsottavissa Youtubessa:

Puhujina mm.

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
Riitta Silvennoinen, Energiamurroksen liiketoimintajohtaja, St1
Mari Granström, toimitusjohtaja, Origin by Ocean
Tapio Vehmas, toimitusjohtaja, Carbonaide

Ajankohtaista

Osallistu alla olevan interaktiivisen kuvan kautta seminaariin, johon olemme koonneet kaikki tärkeimmät tuotokset mikro- ja pk-yritysten avuksi.

Miten kesytät muutosmöröstä kumppanin? Et ole yrittäjänä yksin muutosaaltojen alla, vaan me ammattikorkeakouluissa vauhditamme verkostojemme avulla yritystäsi kohti päämääräänsä.

Tule kuulemaan muutoksen mahdollisuuksista sekä nauttimaan inspiroivia tuulahduksia yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen onnistuneista yhteistöistä. Tarinoita kuullaan kaikista neljästä ilmansuunnasta. Lisäksi kokeneet asiantuntijapuhujamme virittävät ajatuksesi kohti uusia tuulia. Tilaisuuden lopussa pääset vielä kuulemaan mikro-opinnoista.

Aika: 14.11.2023 klo 12:30 – 15.00, maksuton tilaisuus 

Paikka: etäyhteys 

Ohjelma

12.30–12:40 Tervetuloa ja lyhyt johdatus päivän aiheeseen, Keijo Leppänen

Anne Ilvonen, Karelia-amk, TKI-johtaja, ”Ammattikorkeakoulut yritysten muutoskumppanina

12:40–12:45 Pentikin kokemuksia osaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä

12:45–13:10 Mikään ei ole ikuista – paitsi muutos. Näkökulmia muutosten sietämiseen, Anna Perho

13.10–13:20 Yksinyrittäjä Daphne Jensenin kokemuksia osaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä

13:20–13:45 Yrittäjät työn lomassa oppimassa ja kehittämässä liiketoimintaansa, Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät

13:45–13:55 Yrityksen kokemuksia osaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä

13:55- 14:10 kahvitauko 

14.10–14:20 Mikro-opinnoista, tilaisuuksista ja sparrauksista tukea yritysten kehittämiseen 

Tiivis katsaus ammattikorkeakoulujen tarjoamiin mikro-opintoihin ja hankkeen tuloksiin

14:20–14:55 Paneelikeskustelu

Paneelissa kuulemme yritysten kokemuksia osaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä.

Paneelissa mukana Satu Lapinlampi, Hiottu Oy, Eetu Kamppuri, Heimo Films, Sari Haavisto, Autokoulu Haavisto.

14:55–15:00 Loppusanat

Ilmoittautumislinkki:  https://link.webropol.com/s/yritystenmuutoskumppanina

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Haluamme kutsua sinut mukaan työpajaamme, jonka aiheena on “Mikä digissä mietityttää?” Tapahtumassa keskitymme yhdessä ratkaisemaan digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä haasteita ja pohtimaan sen mahdollisuuksia.

Tavoitteenamme on löytää konkreettisia ratkaisuja ja auttaa sinua ottamaan seuraava askel yrityksesi digitaalisessa kehityksessä.

Työpajassa käytämme ideointia ja vertaismentorointia haasteiden ratkaisemiseksi. Jokainen osallistuja saa itselleen henkilökohtaisen ratkaisukartan, joka kiteyttää työpajan tulokset ja mahdollisesti auttaa oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Tapahtumaan sisältyy ilmainen aamiasbuffet Verkatehtaan ravintolassa.

Ohjelma

8.30-9.15 Aamiasbuffet
9.15-9.25 Alkusanat, projektipäällikkö Juha-Pekka Liljander & projektikoordinaattori Elisa Tuominen, HAMK
9.15-11.00 Työpajatyöskentelyä, fasilitoimassa HAMK Smart-tutkimusyksikön asiantuntijat
11.00-11.30 Yhteenveto ja keskustelua

Tervetuloa Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen päätöstapahtumaan maanantaina 23.10. klo 12–16 Lasipalatsin Bio Rexiin Helsingissä!

Tapahtumassa pureudutaan siihen, millainen on yritysten rooli Suomen vihreässä siirtymässä ja miten yrittäminen on muutoksessa. Tapahtuman pääpuhujia ovat ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus. Keynote-puheenvuoron tekoälystä pitää sarjayrittäjä ja toimittaja Sami Kuusela. Lisäksi tapahtumassa kuullaan katsaus ESR-ohjelmakaudesta 2021–2027. Tapahtuman juontaa Yleisradiosta tuttu toimittaja Piia Pasanen.

Tapahtumassa esittelemme, millaisin palveluin vuoden 2023 aikana yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota on tuettu. Tule mukaan kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, verkostoitumaan ja ottamaan talteen avaimet yrittäjän kestävään muutokseen!

Ohjelma

11.30 Ilmoittautuminen alkaa, kahvitarjoilu

12.00 Tapahtuma alkaa, musiikkiesitys Duo Mene

12.10 Yritysten rooli Suomen vihreän siirtymän tavoitteissa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen

12.30 Yrittäminen muuttuu konkurssiaallon keskellä. Pääekonomisti Juhana Brotherus, Suomen Yrittäjät

12.55 Rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus

13.15 Lounas- ja verkostoitumistauko

14.00 Yritysten muutoskyvykkyys – hankkeen tuloksia 1
• Ohjattu ja aktiivinen fasilitointi, Haaga-Helia
• Fast Track -pikakiihdyttämöt, Humak
14.35 Yrityksen strategia ja vihreä siirtymä – hankkeen tuloksia 2: Arcada

15.05 Tekoälyn ja digitaalisten ratkaisuiden hyödyntäminen liiketoiminnassa
• Keynote: Älä pelkää tekoälyä. Sarjayrittäjä, toimittaja Sami Kuusela
• Korkeakouluyhteistyöllä mikrokursseja yrittäjille, Laurea
15.45 Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Metropolian
innovaatiojohtaja Merja Rehn

16.00 Tilaisuus päättyy

Vihreä siirtymä on iso möhkäle pienelle yritykselle. Tule mukaan alueen innovaatioekosysteemiin! Sen muodostavat muutoskyvykkäät yritykset, alueen nuori ideavoima eli opiskelijat ja innovaatiotoiminnan huippuasiantuntijat oppilaitoksissa.

Käännetään vihreä siirtymä myös merkittäviksi säästöiksi:

Vihreässä siirtymässä on kyse vuosisadan suurimmasta talouden muutoksesta, joka koskettaa kaikkia toimialoja. Mini-hackathon on tiivis ja tehokas keino paikallisille mikro- ja pk-yrityksille saada konkreettista apua kestävyysongelmien ratkomisessa liiketoimintaa edistävin keinoin.

Tule kuulemaan ja ideoimaan, miten esimerkkiyrityksenä toimiva hämeenlinnalainen Ossin Pulla Oy voisi parantaa resurssitehokkuuttaan ja jakaa tuotantokapasiteettiaan. Miten vajaakäytöllä olevat tilat saataisiin tehokkaampaan käyttöön? Löydetäänkö muiden toimijoiden kanssa tehokkaita tapoja yhteisien hankintojen tekoon ja saman logistiikan käyttöön? Miten näitä ideoita ja toimintatapoja voitaisiin hyödyntää juuri sinun yrityksessäsi?

22 ammattikorkeakoulun toteuttama Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT-EU) -hanke tuo saataville maksuttomia mikro-opintoja, tilaisuuksia ja sparrauksia, joilla yrittäjät ja henkilöstö voivat kehittää osaamistaan nopeasti ja ketterästi.

Tapahtuma on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

Yhteystiedot

Diak logo