Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT-EU, Etelä-Suomi) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT-EU, Etelä-Suomi)
Opiskelijoita kierreportaissa.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT-EU, Etelä-Suomi)

Muutoskyvykkyyden tukeminen ja kehittäminen tapahtuu osaamista ja tietotasoa vahvistamalla.

Maksuttomia mikrokursseja verkossa, sparrausta ja infotilaisuuksia Etelä-Suomen yrittäjille!

 

Etelä-Suomen alueen “Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio ” -REACT-EU-hankkeessa yhdeksän ammattikorkeakoulua luovat joustavia ilmaisia koulutuksia mikro- ja pk-yrityksille.

Ammattikorkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa uuden oppimisen ja kehittämisen erilaisissa vihreään siirtymään, digitaalisuuteen ja muutoskyvykkyyteen liittyvissä oppimiskokonaisuuksissa. Hankkeen toimenpiteet tuottavat tarvittavat lähtötiedot yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyydelle mikä osaltaan edistää kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä toimintamallien kehittämistä yritysten toiminnoissa.

 

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

 

Muutoksen voima -yritystapahtuma järjestetään torstaina 28.9. klo 9-16 Heurekassa Vantaalla. Tapahtuman puhujia ovat mm. Sitran Lilli Poussa, futuristi Sanna Ketonen-Oksi ja muutosagentti Pentti Komssi. Lisäksi tapahtumassa striimataan Nordic Business Forumin englanninkieliset puheenvuorot: Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Malala Yousafzai, norjalainen hedge-rahastonhoitaja ja taidekeräilijä Nicolai Tangen sekä tekoälyn ja tietoturvan arvostettu huippuasiantuntija Mikko Hyppönen. Tauoilla on mahdollisuus tutustua esittelypisteisiin ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Tapahtumaan voi osallistua koko päivän tai vain osaksi aikaa.

Tapahtumasivu: https://www.metropolia.fi/fi/muutoksenvoima

Ilmoittautumislinkki: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/39659/lomakkeet.html

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 21.9. asti.

HAMK on julkaissut kaksi maksutonta mikrokurssia, ensimmäisen aiheena on “Vihreän siirtymän perusteet”. Kurssin pääset suorittamaan tästä. Toinen kurssi “Digitalisaatio vihreän siirtymän vauhdittajana” on juuri julkaistu ja sen pääsee suorittamaan tästä. 

Ajankohtaista tietoa hankkeen tapahtumista löytyy myös LinkedIn-sivulta.

Kaikki maksuttomat opintokokonaisuudet ja tulevat tapahtumat löytyvät osoitteesta www.yritystenmuutoskumppanina.fi

Hankkeen 16.3.2023 järjestetyn Kick-Off-tapahtuman tallenne on katsottavissa täällä: https://www.youtube.com/watch?v=3FvOK65XtwA

Puhujina mm.

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
Riitta Silvennoinen, Energiamurroksen liiketoimintajohtaja, St1
Mari Granström, toimitusjohtaja, Origin by Ocean
Tapio Vehmas, toimitusjohtaja, Carbonaide

Yrityksille järjestettävät tapahtumat, mikrokurssit ja projektit nostavat yritysten ja työntekijöiden osaamista, tietotasoa sekä mahdollistavat vertaisoppimisen. Erilaiset tapahtumat, oppimismenetelmät, -mallit, koulutus ja neuvontapalvelut edistävät ja kehittävät yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Mikro- ja pk-yritykset käyttävät ammattikorkeakoulujen tarjoamia kehittämispalveluita merkittävästi vähemmän kuin suuret ja keskisuuret yritykset, koska uuden kokeiluun ja kehittämiseen on vähemmän resursseja, kuten aikaa. Myös ammattikorkeakouluissa on tunnistettu tarve luoda joustavaan, jatkuvaan osaamisen kehittämiseen paremmin yrityksille sopivia mikro- opintokokonaisuuksia, 24/7 pääsyä korkeakoulujen oppimisympäristöihin ja täsmäytettyä ohjaus- ja sparraustukea mikroyrityksen kokoisiin kehittämistarpeisiin sekä räätälöityä tietoa rahoitus- ja verotuseduista. Hankkeessa vastataan erityisesti näihin tarpeisiin.

Etelä-Suomen hanke on osa valtakunnallista 21 ammattikorkeakoulun hankekokonaisuutta. Etelä-Suomen hanketta koordinoi Metropolia, ja osatoteuttajina ovat Arcada, Diak, Haaga-Helia, HAMK, LAB, HUMAK, Laurea ja XAMK.

Lisätietoa valtakunnallisesta kokonaisuudesta ja kaikki ilmaiset mikrokurssit sekä tapahtumat löytyvät osoitteesta https://www.yritystenmuutoskumppanina.fi/

Toteutusaika

1.12.2022 – 30.11.2023

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Kansallinen koordinoija on Hämeen ELY-keskus.

Hanke on rahoitettu REACT-EU-rahoituksella. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toteuttajat

Päätoteuttaja:
Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Osatoteuttajat:
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Humanistinen Ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Laurea ammattikorkeakoulu
Yrkehögskolan Arcada

 Kohderyhmä

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueilla toimivat teknologioita hyödyntävät tai tuottavat mikro-, pk- ja keskisuuret yritykset ja niiden henkilöstö sekä yrittäjät. Kohderyhmä on monialainen ja toimii esim. kiertotalous, luonnonvara, ympäristö, energia, metsätalous, elintarvike, hyvinvointi, kone- ja metalli, logistiikka, automatiikka ja korkean osaamisen tuotannon toimialoilla.

 

Hankkeen tavoitteena on luoda ammattikorkeakoulujen yhteistyönä nopeat toimet yrityksille vallitsevista kriiseistä toipumiseen. Ammattikorkeakoulut tarjoavat yhteisen ikkunan kautta yrityksille teemoitettujen kokonaisuuksien kautta mikro-opintokokonaisuuksia (alle 3 op), jotka voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, ilman veloitusta. Ammattikorkeakoulut luovat hankkeen aikana tiiviin yhteistyön myös Suomen Yrittäjien ylläpitämään koulutustarjontaan. Tämän lisäksi järjestetään suuralueittain yrityksille info- ja sparraustilaisuuksia.

Hankkeen tavoitteet ja niihin kohdennetut toimet on laadittu vastaamaan havaittuihin tarpeisiin ja ongelmiin. Tavoitteet ovat:

1. Vihreään siirtymään, muutoskykyyn ja uuden teknologian soveltamiseen liittyvä oppiminen ja tietotason lisääminen yrityksissä päästövähennysratkaisujen löytämiseksi ja uuden teknologian soveltamiseksi.

2. Korkeakouluista, yrityksistä ja yrittäjistä muodostuvan ekosysteemiverkoston vahvistaminen, mikä mahdollistaa uuden oppimisen, uusien teknologioiden ja toimintamallien kokeilun ja laajamittaisen hyödyntämisen. Näillä edistetään yritysten uudistumista ja toiminnan tehostamista vihreässä siirtymässä, koronapandemian jälkeisessä ajassa sekä vallitsevassa energiakriisissä.

3. Tarjota palveluita ja osaamista, joilla edistetään yritysten muutoskyvykkyyttä sekä mahdollistetaan uusien teknologioiden ja toimintamallien laajamittainen hyödyntäminen.

4. Uusien toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen tapahtumien, käytännön oivallusten ja konkreettisten toimien kautta.

5. Jatkuvan osaamisen kehittäminen yritysten muutoskyvyn, resielienssin ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.