Hyppää sisältöön
Home Riihimäellä panostetaan esteettömään liikkumiseen

Riihimäellä panostetaan esteettömään liikkumiseen

Matkustamisen tulisi olla helppoa ja esteetöntä kaikille. Riihimäki edistää esteettömiä matkaketjuja ELMA-hankkeessa kartoittamalla liikkumisesteisten tarpeita ja matkustuskokemuksia.

Tammikuussa käynnistynyt Esteettömän liikkumisen matkaketjut (ELMA) -hankkeen tarkoituksena on tunnistaa esteettömän liikkumisen kannalta olennaiset esteettömyystiedot kartoittamalla tilapäisesti tai pysyvämmin liikkumisesteisten henkilöiden matkustuskokemuksia koko matkaketjusta. Hankkeen ensisijaisen kohderyhmän muodostavat esteettömän liikkumisen palveluja käyttävät tilapäisesti tai pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt Riihimäellä ja Riihimäen seudulla. Toissijainen kohderyhmä ovat liikkumispalveluja tuottavat toimijat, yritykset ja yhdistykset Riihimäellä ja Riihimäen seudulla.

Esteettömyyteen liittyvät tietotarpeet kytkeytyvät matkan eri vaiheisiin – ennen matkaa tapahtuvaan suunnitteluun reiteistä, kulkuvälineistä ja matkan hinnasta, pysäkkitietoon sijainnista ja tietoon linja-auton saapumisajasta, reaaliaikaiseen tietoon matkan etenemisestä, matkaterminaalissa tms. solmukohdissa tieto kulkuvälineen vaihtomahdollisuuksista ja sujuvasta vaihdosta, reaaliaikainen tieto toisessa kulkuvälineessä kuten junassa, vaihto- ja reittitiedot mahdollisesta kulkuvälinevaihdosta toisessa solmukohdassa, viimeisen etapin kartta- ja reittitieto määränpäähän. Olennaisuuden määrittelemiseksi tarvitaan liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön näkökulmasta tietoa siitä, mitkä ja minkä sisältöiset esteettömyystiedot koetaan matkaa ennen, matkan aikana ja jälkeen käyttökelpoisiksi ja hyödyllisiksi. Näitä olennaisia esteettömyystietoja voidaan hyödyntää palveluiden ja palveluprosessien esteettömäksi muotoilussa ja infran esteettömäksi kehittämisessä käyttäjien näkökulmasta.

Esteettömän liikkumisen näkökulmaa ei ole aikaisemmin Kanta-Hämeen liikennehankkeissa juurikaan huomioitu. Elma tulee edistämään Riihimäen pyrkimystä tulla esteettömyyden mallikaupungiksi.” Merja Saarela, projektipäällikkö

Hankkeessa on mukana Liikkumispalveluja tuottavia yrityksiä ja vammaisyhdistyksiä vähintään 20. Hanke osallistaa liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä, ja kehitettävät palveluratkaisut edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Tuloksia voidaan soveltaa kansainvälisesti ja siksi tulokset tulevat toimimaan perustana uudelle kansainväliselle hankkeelle. Hanke edesauttaa innovatiivisten julkisen liikenteen palveluratkaisujen kehittämistä siten, että yhä useammilla olisi mahdollisuus käyttää julkista liikennettä yksityisautoilun sijaan. Esteettömät matkaketjut kattavat myös digitaaliset palvelut, joiden saavutettavuutta kehitetään.

Saatuja tuloksia hyödynnetään liikkumispalvelujen, palveluprosessien ja solmukohdissa tarvittavien olennaisten esteettömyystietojen määrittelyssä sekä infran (esimerkiksi pysäkit, kalusto jne.) kehittämistarpeiden tunnistamisessa palvelujen käyttäjien näkökulmasta.

Hanketta rahoittaa Hämeen liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoituksesta.

Lisätietoja