Hyppää sisältöön
Home Robotiikkaa ja maataloutta yhdistämässä

Robotiikkaa ja maataloutta yhdistämässä

Monet sadonkorjuuseen liittyvät tehtävät ovat paikoin raskaita, toistuvia ja epäergonomisissa asennoissa toteutettavia. Näitä tehtäviä voitaisiin siirtää roboteille, ja Hämeen ammattikorkeakoulussa kehitettiinkin poimijarobotin prototyyppi. 

Automatisaation avulla ihmisen työkuormaa marja- ja hedelmätiloilla voitaisiin keventää ja esimerkiksi monia epäergonomisia, toistuvia tehtäviä voitaisiin siirtää robottien hoidettavaksi. Syksyllä 2023 päättyneen SatoBotti-hankkeen tarkoituksena oli tutkia yhteistyörobottien mahdollisuuksia erilaisissa maatalousympäristöissä. Päätavoitteena oli kehittää tomaatin- ja marjanpoimintarobotin prototyyppi.  

Kehitetty robotiikkaratkaisu koostui UR5-käsivarsirobotista, johon liitettiin 3D-kamera poimintakoneen havaintoanturiksi. Kamera koulutettiin tunnistamaan kypsät hedelmät niiden värin perusteella, ja kameran kautta luodun syvyyskartan avulla tomaatit pystyttiin havaitsemaan ja paikantamaan tarkasti. Paikannettuaan yksittäiset hedelmät, robotti arvioi niiden kypsyysasteen ja poimi sitten halutut tomaatit. Samalla tekniikalla robotti oppi poimimaan myös kypsiä mansikoita. 

Eri paikkakuntien tomaattiviljelmillä ja marjatiloilla järjestettiin useita työpajoja. Työpajoissa jaettiin tietoa yhteistyörobotiikan mahdollisuuksista maatalousalalla ja esiteltiin poimintarobotin toimintoja paikan päällä. Lisäksi esiteltiin automatisoitua tomaattien pakkausjärjestelmää, jossa käyttäjät voivat itse määrittää halutun määrän pakattavia tomaatteja. Valinnan jälkeen robotti suorittaa tehtävän ja ilmaisee sitten graafisen käyttöliittymän kautta järjestelmän valmiuden seuraavaa tehtävää varten. Järjestelmät mukautettiin onnistuneesti aina jokaiseen uuteen ympäristöön soveltuviksi.   

Hankkeen aikana toteutettiin alan ensimmäisiä tomaattien ja marjojen korjuukokeisiin perustuvia pilotointeja Kanta-Hämeessä. Hanke on osoittanut, miten robotiikka voi mullistaa maatalouskäytännöt sekä tarjota innovatiivisia ratkaisuja hedelmien ja marjojen poimintaan ja pakkaamiseen. Sadonkorjuutehtävien robotisointi tarjoaa perustan maataloudessa suoritettavien tehtävien digitalisoinnille ja voi edelleen kehitettynä johtaa siihen, että ihmisen läsnäolo kasvihuoneissa ei ole tulevaisuudessa enää välttämätöntä.  

SatoBotti-hanke toteutettiin ajalla 1.8.2021—31.8.2023. Hanke rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia. 

Lisätiedot: 

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.