SatoBotti - Hämeen ammattikorkeakoulu
SatoBotti
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Kuva tomaatinkasvattamosta.

SatoBotti

 • Toteuttaja: HAMK
 • Toteutusaika: 1.8.2021 — 31.8.2023
 • Rahoittaja: 
 • Projektipäällikkö: Mika-Petri Laakkonen
 • Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.

Taustaa

Monet sadonkorjuuseen liittyvät tehtävät ovat raskaita, toistuvia ja epäergonomisessa asennossa toteutettavia. Automatisaation avulla ihmisen työkuorma vähenee, sillä näitä hankalia tehtäviä voitaisiin siirtää roboteille. Robotisaatio myös vähentää riippuvuutta kausityövoimasta ja nostaa sadonkorjuutehtävien hygieniatasoa, mistä on hyötyä esimerkiksi pandemiakriisien, kuten Covid-19 aikana. Sadonkorjuun automatisaatioasteen nostamisella ja siihen liittyvillä digitaalisilla keinoilla saataisiin lisäksi tehostettua sadonkorjuuprosessia ja tasattua sadonkorjuukapasiteettia suurissa satomäärän ja työvoiman tarjonnan vaihteluissa.

Tavoitteet

SatoBotti-hankkeen tavoitteena on tarjota marja- ja maatiloille sekä kasvihuoneille robotisoituja ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa tuotantoa, vähentää riippuvuutta kausityövoimasta, nostaa tuotannon hygieniatasoa sekä parantaa työergonomiaa.

Hankkeen toimenpiteet:

 1. Rakennetaan asiantuntijayhteisö, joka kokoaa yhteen luonnonvara-alan ja robotiikan asiantuntijoita.
 2. Kehitetään robottitoiminen prototyyppi, joka oppii tekoälyn avulla esim. sadonkorjuussa tarvittavia toimia.
 3. Testataan em. prototyypin toiminta kahdessa haastavassa ja toisistaan eroavissa olosuhteissa:
  a. tomaattien korjuu kasvihuoneissa
  b. vadelmien poiminta marjojen kasvupaikoilla

Toimenpiteillä saadaan aikaan ekologisia-, taloudellisia- sekä sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. Sadonkorjuurobotti mahdollistaa hedelmien ja marjojen keräämisen oikeaan aikaan niin, että vielä raa’at hedelmät jätetään kypsymään ja kypsät poimitaan ajoissa, jolloin vältytään myös ylikypsymiseltä. Tämän tavoitteena on tehostaa hedelmien ja marjojen tuotantoa ja vähentää niiden pilaantumisesta johtuvaa hävikkiä. Jätteen väheneminen madaltaa myös vedenkulutusta. Robotisointi maataloudessa lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja hiilineutraaliutta, sillä suurin osa robotiikkalaitteista toimii sähköllä.

Tutkimushankkeessa robottien käyttö tuodaan tavallisen maatalousalalla toimivan henkilön ulottuville, mikä antaa erinomaiset puitteet uusien, käytännönläheisten sovelluksien löytämiselle. Näin robotiikan ja automaation käyttö kasvaa, osaaminen vahvistuu sekä toiminta tehostuu luonnonvaroja säästäen. Hankkeen aikana toteutetaan alan ensimmäisiä tomaattien ja marjojen korjuukokeisiin perustuvia pilotointeja Kanta-Hämeessä. Sadonkorjuutehtävien robotisointi tarjoaa perustan maataloudessa suoritettavien tehtävien digitalisoinnille ja antaa mahdollisuuden jopa täysin välttää ihmisen läsnäolon kasvihuoneissa.

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU