Hyppää sisältöön

SatoBotti

Monet sadonkorjuuseen liittyvät tehtävät ovat raskaita, toistuvia ja epäergonomisessa asennossa toteutettavia. Automatisaation avulla ihmisen työkuorma vähenee, sillä näitä hankalia tehtäviä voitaisiin siirtää roboteille.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla

Perustiedot

 • Toteuttaja: HAMK
 • Toteutusaika: 1.8.2021 — 31.8.2023
 • Projektipäällikkö: Kalle Lintinen
 • Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.

Taustaa

Monet sadonkorjuuseen liittyvät tehtävät ovat raskaita, toistuvia ja epäergonomisessa asennossa toteutettavia. Automatisaation avulla ihmisen työkuorma vähenee, sillä näitä hankalia tehtäviä voitaisiin siirtää roboteille. Robotisaatio myös vähentää riippuvuutta kausityövoimasta ja nostaa sadonkorjuutehtävien hygieniatasoa, mistä on hyötyä esimerkiksi pandemiakriisien, kuten Covid-19 aikana. Sadonkorjuun automatisaatioasteen nostamisella ja siihen liittyvillä digitaalisilla keinoilla saataisiin lisäksi tehostettua sadonkorjuuprosessia ja tasattua sadonkorjuukapasiteettia suurissa satomäärän ja työvoiman tarjonnan vaihteluissa.

Tavoitteet

Botti-hankkeen tavoitteena on tarjota marja- ja maatiloille sekä kasvihuoneille robotisoituja ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa tuotantoa, vähentää riippuvuutta kausityövoimasta, nostaa tuotannon hygieniatasoa sekä parantaa työergonomiaa.

Hankkeen toimenpiteet:

 1. Rakennetaan asiantuntijayhteisö, joka kokoaa yhteen luonnonvara-alan ja robotiikan asiantuntijoita.
 2. Kehitetään robottitoiminen prototyyppi, joka oppii tekoälyn avulla esim. sadonkorjuussa tarvittavia toimia.
 3. Testataan em. prototyypin toiminta kahdessa haastavassa ja toisistaan eroavissa olosuhteissa:
  a. tomaattien korjuu kasvihuoneissa
  b. vadelmien poiminta marjojen kasvupaikoilla

Toimenpiteillä saadaan aikaan ekologisia-, taloudellisia- sekä sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. Sadonkorjuurobotti mahdollistaa hedelmien ja marjojen keräämisen oikeaan aikaan niin, että vielä raa’at hedelmät jätetään kypsymään ja kypsät poimitaan ajoissa, jolloin vältytään myös ylikypsymiseltä. Tämän tavoitteena on tehostaa hedelmien ja marjojen tuotantoa ja vähentää niiden pilaantumisesta johtuvaa hävikkiä. Jätteen väheneminen madaltaa myös vedenkulutusta. Robotisointi maataloudessa lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja hiilineutraaliutta, sillä suurin osa robotiikkalaitteista toimii sähköllä.

Tutkimushankkeessa robottien käyttö tuodaan tavallisen maatalousalalla toimivan henkilön ulottuville, mikä antaa erinomaiset puitteet uusien, käytännönläheisten sovelluksien löytämiselle. Näin robotiikan ja automaation käyttö kasvaa, osaaminen vahvistuu sekä toiminta tehostuu luonnonvaroja säästäen. Hankkeen aikana toteutetaan alan ensimmäisiä tomaattien ja marjojen korjuukokeisiin perustuvia pilotointeja Kanta-Hämeessä. Sadonkorjuutehtävien robotisointi tarjoaa perustan maataloudessa suoritettavien tehtävien digitalisoinnille ja antaa mahdollisuuden jopa täysin välttää ihmisen läsnäolon kasvihuoneissa.

Osallistuminen ja viestintä

Mansikan tunneliviljelyn tuloslaskelma

Hankkeessa tuotettiin mansikan tunneliviljelyn kannattavuuden laskemiseen taulukkopohja, joka on vapaasti viljelijöiden ja viljelystä kiinnostuneiden käytössä, sekä ohje taulukon täyttämiseen.

Laskennan tavoitteena on arvioida mansikan tunneliviljelyn ja poimintarobotti-investoinnin kannattavuutta, ja esimerkki on laadittu hehtaarin kokoiselle tunneliviljelmälle.

Taulukon löydät tästä.

Taulukon täyttöohjeen löydät tästä.

Selvitys kaupallisista roboteista puutarha-alalla

SatoBotti-hankkeessa selvitettiin myös puutarha-alan kaupallisten robotiikkaratkaisujen nykytilaa sekä robotisoinnin haasteita, jotka hidastavat robottien käyttöönottoa viljelmillä.

Selvitystyö rajattiin tomaatin, mansikan ja omenan poimintarobotteihin sekä kasvinsuojelurobotteihin.

Raportin löydät tästä.

Menneet tapahtumat

Tomaatinpoimintademo Kiipulassa, 1.8.2023.
Kiipula Gardens/Miinantori, Kiipulantie 507, 14200 Turenki.

Ohjelma:
9.00–9.45 Tervetulokahvit, Kiipulan esittelyä, kierros kasvihuoneilla; Jarkko Saha, Kiipula
9.45–10.30 Robotit puutarhataloudessa; Arto Paappanen, Jari Kaikkonen, Alireza Zourmand, HAMK
10.30–11.00 Tomaatinpoiminnan ja pakkaamisen demonstraatio Kiipulan kasvihuoneilla
Ilmoittautumiset sähköpostitse: anna.shemeikka@hamk.fi

SatoBotti & IPM-Works -seminaari, 18.8.2023. Ohjelma ja ilmoittautuminen täällä.

Seminaarin esityksiä voi tarkastella täällä.

Yhteystiedot

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.
Uudenmaan liitto. Nylands förbund kirjoitettu harmaalla. Viressä logo, jossa sinisiä, vihreitä ja oranasseita palloja.