Hyppää sisältöön
Home Ruoka-alan kouluttajat ja tutkimuslaitos edistävät kasvisruokasektorin kasvua Kanta-Hämeessä

Ruoka-alan kouluttajat ja tutkimuslaitos edistävät kasvisruokasektorin kasvua Kanta-Hämeessä

Rahoittajan logo

Edistämme vuoden 2024 alussa käynnistyneessä Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hankkeessa kasvisruokatuotteiden monipuolisuutta ja tarjoamme tietoa ja reseptiikkaa koko kasvisruokaketjun käyttöön. Kasvisten käytön lisääminen on askel kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempää sekä ravitsemuksellisesti rikkaampaa ruokaa. 

Kasvisruokatuotteiden käyttö kasvaa, mikä on myönteistä sekä ympäristön että ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Käytetyimpien kasvislajien määrä raaka-aineina on kuitenkin melko suppea. Valikoiman suppeus vaarantaa ruokatuotannon monipuolisuutta ja huoltovarmuutta ilmastonmuutoksen edetessä. Lisäksi kuluttajat ovat yhä heterogeenisempi ryhmä, joka arvottaa ruokatuotteiden ominaisuuksia, kuten helppoutta, makua, ravintosisältöä, elämyksiä tai uutuuksia eri painotuksilla.

Ympäristöystävällisten, ravitsemuksellisten ja kuluttajien vaatimuksiin taipuvien kasvisruokatuotteiden kehittämisessä tarvitaan monipuolista osaamista, mutta yrityksillä on harvoin kuitenkaan koko tarvittava osaaminen omassa hallussaan. Kasvistuotannon haasteellisuutta lisäävät tuotannon alttius sään vaihteluille sekä suuri työmäärä. Kasvistuotteiden ja -raaka-aineiden saaminen kuluttajien lautaselle on pitkä matka, jossa yritysten yhteistyö korostuu. 

Tavoitteenamme Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hankkeessa on edistää toimijoiden yhteistyötä ja innovaatio-osaamista. Innovointivalmiuksia voidaan kasvattaa esimerkiksi matalan kynnyksen tuotekokeiluilla sekä tuote- ja palvelukehityksellä yhdessä yritysten ja TKI-toimijoiden kanssa. Asiakaslähtöistä ajattelua kehittämällä voidaan myös helpottaa ja rohkaista kuluttajia kasvismyönteisten valintojen tekemiseen.

Verkostot avainasemassa uusien kasvisketjujen syntymisessä

Kasvisketjujen syntyminen ja ylläpito vaativat useiden tahojen saumatonta yhteistyötä. Toivotamme hankkeeseemme tervetulleiksi kanta-hämäläiset puutarha- ja elintarvikealan yritykset sekä ammattikeittiöt, jotka haluavat tukea oman innovointitoimintansa kehittämiseen, osaamispääoman kartuttamiseen sekä verkostojen luomiseen. Toiminta voi olla esimerkiksi alan opiskelijoiden haastaminen kasvisruokatuoteideoiden kehittämiseen tai osallistuminen hankkeemme työpajoihin.  Verkostoitumalla ja yhteisen osaamisen kasvattamisella mahdollistamme kanta-hämäläisen kasvisruokasektorin kasvun myös tulevaisuudessa.

Ensimmäisiä yhteistyön tuloksia voi tulla kuulemaan ja kokemaan Lepaa-näyttelyyn 15.-17.8.2024.

Lisätietoja

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen liitto. Kestävä ruokajärjestelmä on yksi Kanta-Hämeen maakuntaohjelman strategisen kehittämisen kärjistä.

Toteutuksesta vastaavat Hämeen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Hämeen ammatti-instituutti sekä Luonnonvarakeskus. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2024–30.6.2026.