Hyppää sisältöön
Home Säätiö jakoi stipendejä ansioituneelle opiskelijalle ja työntekijälle

Säätiö jakoi stipendejä ansioituneelle opiskelijalle ja työntekijälle

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö palkitsi jälleen Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden opiskelijan ja vuoden työntekijän HAMKin valmistujaisjuhlassa 15.12.2023.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö haluaa palkitsemisilla olla kannustamassa henkilöstöä työssään sekä opiskelijoita opinnoissaan. Säätiön asiamies pyytää esityksiä palkittavista Hämeen ammattikorkeakoulun johtajilta, koulutuspäälliköiltä ja esimiehiltä.

Tunnustuspalkinnot 2023:

Vuoden 2023 opiskelija: Riikka Johansson, sosionomikoulutus, 1000 euroa

Riikka Johansson toimi opiskelijana esimerkillisenä innostajana ja hyvän ilmapiirin luojana sosionomikoulutuksessa. Hän menestyi ansiokkaasti opinnoissaan ja osallistui itseään haastaen monenlaiseen toimintaan. Riikka osoitti opintojen aikana vahvaa halua kehittyä ammattilaisena ja kannusti muitakin opiskelijoita innovatiiviseen ja luovaan työskentelyyn. Hän uskalsi astua mukavuusalueensa ulkopuolelle ja toimi muun muassa HYOSin kansainvälisyysviikolla assistenttina, kehittäen näin kielitaitoaan, eri kulttuurien kohtaamisen taitojaan sekä organisointikykyään.

Harjoittelussaan Riikka lähti rohkeasti ja sitoutuneesti kehittämään Hämeenlinnaan perustetun Ukraina-keskuksen toimintaa ja sai toiminnastaan keskuksessa myös vapaaehtoistyön palkinnon. Riikan hankkeeseen sidottu opinnäytetyö tuotti hyödyllistä tietoa ja materiaalia varhaiskasvatuksen käyttöön lasten monilukutaidon ja digitaitojen tukemisessa.

Vuoden 2023 työntekijä: lehtori Heta-Maija Leino, terveysalan koulutus, 1000 euroa

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK yhteistyössä ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa valitsi terveysalan lehtori Heta-Maija Leinon vuoden ammattikorkeakouluopettajaksi. Perusteluina opiskelijat ovat maininneet mm. monipuolisen ja joustavan sekä työelämälähtöisen tavan opettaa. Hän osaa myös antaa rakentavaa ja kannustavaa palautetta sekä auttaa ratkaisemaan opiskelijoiden ongelmia. Lisäksi Hamkin opiskelijakunta HAMKO palkitsi Heta-Maija Leinon vuoden hamkilaiseksi vuonna 2023.

Heta-Maija Leino toimii lehtorina sairaanhoitajakoulutuksessa sekä digipedamentorina Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Edellä mainitut valinnat vuoden AMK opettajaksi ja vuoden hamkilaiseksi ovat osoitus hänen tekemästään työstä HAMKin parhaaksi. Hän on huomioinut erilaiset opiskelijat yhtäaikaisesti kannustavalla palautteella ja työelämälähtöisellä opetustyylillä, varmistaen niin ikään uusien sairaanhoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten valmiudet toimia tulevassa ammatissaan. Digipedamentorina hänen myötävaikutuksensa työtovereiden osaamisen kehittämiseen positiivisella ja kannustavalla otteella on niin ikään mittava.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. on palkinnut vuosittain Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöä vuodesta 2008 lähtien, ja vuoden opiskelija on valittu vuodesta 2006 alkaen.

Valinnat tehdään esitysten pohjalta kokonaisarvioinnin perusteella HAMKin strategian mukaista toimintaa painottaen.

Lisätietoja: