Hyppää sisältöön
Home Tietoa meistä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö SR.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. tukee ja edistää toiminta-alueen taloudellista kehitystä, tutkimusta ja tuotekehitystä mm. apurahoilla ja stipendeillä.

Säätiön toiminta

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön logo

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö​ sr. vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja muita varoja sekä myöntää apurahoja ja stipendejä ammattikorkeakoulun toiminta-alueella harjoitettavaan toimintaan. Lisäksi säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja oman alansa huomattavien löytöjen tai keksintöjen tekijöille.

Säätiö toimii säätiölain mukaisesti ainoastaan tarkoituksensa toteuttamista varten. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön sr. tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä edistävää teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta, tuotekehitystä ja kulttuuritoimintaa.

Apurahat

Julkiset apurahat

Julkinen apurahahaku on päättynyt. Säätiön hallitus päättää apurahan saajat kokouksessaan 3.4.2024 ja päätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse.

Säätiö järjestää vuosittain helmikuussa julkisen apurahahaun. Vuoden 2024 hakuaika alkaa 1.2.2024 ja päättyy 28.2.2024 klo 16.00. Lue lisää hakuilmoituksesta.

Apuraha HAMKin opiskelijalle

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijana voit saada apurahan ammattikorkeakoulututkintoon tai YAMK-tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi apurahaa voidaan myöntää projektityöhön tai työharjoitteluun, kun siitä kertyy opintopisteitä. Apuraha myönnetään koulutusvastaavan tai kyseessä olevan työn ohjaajan suosituksen perusteella.

Voit saada apurahaa yritykselle tekemääsi opinnäytetyöhön tai opintopisteitä kerryttävään projektityöhön tai työharjoittelusta, jos et ole työsuhteessa toimeksiantajaasi.

Opinnäytetyöhön myönnetty apuraha maksetaan, kun opinnäytetyö on valmis ja hyväksytty.

Hae opiskelijan apurahaa

Kun haet apurahaa:

Muista täydentää apurahahakemus kaikilta osin! Vajavaisesti täydennettyjä hakemuksia ei käsitellä eikä palauteta.

Apuraha HAMKin henkilökunnalle

Jos olet vakituisessa työsuhteessa Hämeen ammattikorkeakoulun tai Hämeen ammatti-instituutin palveluksessa, voit saada apurahan

 • ylemmän korkeakoulu- tai maisterin tutkinnon suorittamisesta  *)
 • Tutkijakoulutukseen lisensiaattityön ja väitöskirjatyön tekemiseen

*) poikkeus opetushenkilöstö, sillä tutkinto on tehtävän kelpoisuusehto

Hae henkilökunnan apurahaa

Apurahaa haetaan säätiön lomakkeilla. Tutustu ensin ohjeeseen.

Muista täydentää apurahahakemus kaikilta osin! Vajavaisesti täydennettyjä hakemuksia ei käsitellä eikä palauteta.

Muut apurahat ja stipendit

Apuraha  tai stipendi voidaan myöntää erityisistä syistä tutkimukseen tai tuotekehitykseen tai julkaisutoimintaan, kun tavoitteena on tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä  edistävää teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta, tuotekehitystä ja kulttuuritoimintaa.

Perinteisesti säätiö on palkinnut HAMKin opiskelijoista ansioituneen opiskelijan Vuoden opiskelija -stipendillä ja HAMKin henkilöstöstä erilaisin perustein joko vuoden opettajan tai vaikuttajan.

Lisäksi vuodesta 2012 alkaen on palkittu erityisen ansioitunut opiskelija.

Palkittavista säätiö pyytää HAMKin yksiköistä esitykset, joiden perusteella säätiön hallitus tekee päätöksen palkittavista.

Tietoa apurahan saajille

Verotus

Stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja tai tieteellistä työtä tai taiteellista toimintaa varten, ei ole veronalaista tuloa.​ Apurahan ja stipendin verotuksesta lisätietoja verohallinnon sivuilta seuraavasta linkistä: verohallinnon ohjeet.

Opiskelijoiden tulee itse selvittää stipendin tai apurahan vaikutus opintotukeen KELAlta.

Apurahojen maksupäivät

Apurahojen ja stipendien maksupäivä on aina tiistaisin.

Eläkevakuutus

Apurahansaajat vakutetaan Maatalousyrittäjien eläkevakuutuslain, MYEL mukaan. Lisätietoja Melan sivuilta.

MYEL-vakuutus koskee apurahansaajia, joille on myönnetty Suomesta taiteelliseen tai tieteelliseen toimintaan tarkoitettu apuraha. Mela, Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa MYEL-vakuutuksia.

MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluvana tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisena ei pidetä:

 • ammatilliseen perustutkintoon,
 • ammattikorkeakoulututkintoon tai
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä.

Erikoisrahastot

Toimivia erikoisrahastoja ovat Pauli Eerolan erikoisrahasto sekä Liisi ja Toivo Himbergin erikoisrahasto.

Pauli Eerolan rahasto muodostuu Pauli Eerolan jälkeen saadusta testamenttivarallisuudesta. Testamentissa määrätään, että rahaston varallisuuden vuotuisesta tuotosta 40 % on käytettävä Evon metsäoppilaitoksen oppilaiden stipendeihin.

Evon yksikössä toimii stipenditoimikunta, johon kuuluvat Elise Stenroos ja Juha Mäkelä.

Evon yksikön metsäalan opiskelijoiden on mahdollista hakea stipendejä ja apurahoja Pauli Eerolan erikoisrahastosta. Stipenditoimikunta käsittelee hakemukset kokouksessaan. Pauli Eerolan erikoisrahastolla on erillinen apurahahakemus Evon metsäalan opiskelijoille.  ​

Lahjoita Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiölle

Lahjoittamalla tuet korkeakouluopintoja tai tieteen ja taiteen harjoittamista!

Täytetty säätiön lahjakirja toimitetaan säätiölle osoitteella

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.,
PL 230, 13101 Hämeenlinna.

tai sähköpostilla säätiön sihteerille [email protected].

Saaduista lahjoituksista säätiö käyttää 80 % tieteen tukemiseen, tutkimukseen ja  opinnäytetöihin myönnettäviin apurahoihin.

Muuhun yleiseen tieteen tukemiseen ja säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoituksen toteuttamiseen saaduista lahjoituksista säätiö käyttää 20 %.​

Esimerkiksi: yritys tekee 1000 euron lahjoituksen, maksetaan siitä 800 euron apuraha.

Yrityksille ja yhteisöille, ei kuitenkaan avoimille yhtiöille eikä kommandiittiyhtiöille, lahjoitus on vähennyskelpoinen valtionverotuksessa.

Vähennyskelpoisen lahjoituksen määrä on vähintään 850 euroa ja enintään 50 000 euroa vuodessa (TVL 57 §).

Säätiö antaa tarvittaessa lahjoittajalle todistuksen verotusta varten.

Lahjoituksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden.

Lahjoittaja voi antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä. Näitä määräyksiä noudatetaan, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Määräyksellä lahjoittaja voi kohdentaa lahjoituksen käytettäväksi tietyllä koulutus- tai tutkimusalalla tai kohdennettavaksi tiettyyn tutkimukseen tai opinnäytetyöhön. Henkilölle lahjoitusta ei voi kohdentaa.

Muita tuettavia kohteita ovat mm. julkisessa haussa olevat apurahat kuten Nuoren tutkijan apurahat ja innovaatioita edistävät apurahat. Lisäksi säätiö palkitsee opiskelijoita stipendillä laadukkaista, vuosittain parhaiksi arvioiduista opinnäytetöistä ja ansioituneita opiskelijoita vuoden opiskelija -stipendillä ja erityisen ansioitunut opiskelija -stipendillä.​

Hallinto

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

Kukin säätiön perustajayhteisö on nimennyt perustamisvaiheessa jäsenen säätiön valtuuskuntaan. Toiminnan aikana perustajayhteisössä on tapahtunut muutoksia ja nykyisin säätiön taustayhteisöön kuuluvat seuraavat yritykset ja yhteisöt, jotka ovat nimenneet jäsenen valtuuskuntaan:

Lounaismaan Osuuspankki, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan Osuuspankki, Konecranes, UPM-Kymmene Oyj, Hämeen Osuuspankki, Valkeakosken Osuuspankki, Lammin Säästöpankki, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Nordea Bank Oyj, Mitron Oy, Lujabetoni Oy, SSAB Europe Oy, Optu Oy.

Lisäksi valtuuskuntaan kuuluvat aina Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja ja Hämeen ammattikorkeakoulun  rehtori. Alla valtuuskunnan kokoonpano kaudella 1.1.2022–31.12.2024. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu 7.5.2019 valtuuskunnan  kokouksessa.

 • Outi Hallamaa, Konecranes Oyj
 • Sanna Ajanko, Parker Hannifin
 • Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Harri Hakala, Nordea Bank Oyj
 • Martti Järvenpää, SSAB Europe Oy
 • Timo Kaunisto, Hämeenlinnan kaupunki
 • Kati Knopp-Nyholm, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 • Pekka Lehtinen, UPM-Kymmene Oyj
 • Tuija Lehto, Hämeen Osuuspankki
 • Juha Luomala, Valkeakosken Osuuspankki
 • Heikki Malmi, OP Lounaismaa
 • Mico Pihlajinen, Lammin Säästöpankki
 • Pertti Puusaari, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Eila Sihvola, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö
 • Mikko Suutari, OP Janakkala
 • Kari Turunen, Lujabetoni Oy
 • Reima Väyrynen, Optu Oy

Puheenjohtaja Pekka Lahtinen, UPM Kymmene Oyj, Valkeakoski
(Varajäsen: Jari Nyström, UPM Kymmene Oyj, Tampere)

Varapuheenjohtaja Jukka Pekka Pelttari, Elisa Oyj, Riihimäki
(Varajäsen: Jukka Toivio, Elisa Oyj, Riihimäki)

Päivi Raukko, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna
(Varajäsen: Tarja Majuri, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna)

Tuija Lehto, Hämeen Osuuspankki, Hämeenlinna
(Varajäsen: Juha Virtapalo, Hämeen Osuuspankki, Hämeenlinna)

Antti Markkula, SSAB Europe Oy, Hämeenlinna
(Varajäsen: Martti Järvenpää, SSAB Europe Oy, Hämeenlinna)

Mico Pihlajinen, Lammin Säästöpankki, Hämeenlinna
(Varajäsen: Paula Suvanto, Lammin Säästöpankki, Hämeenlinna)

Janne Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahti
(Varajäsen: Jyrki Miettunen, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahti)

 • Lounaismaan Osuuspankki
 • Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö
 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Janakkalan Osuuspankki
 • Konecranes
 • UPM-Kymmene Oyj
 • Hämeen Osuuspankki
 • Valkeakosken Osuuspankki
 • Lammin Säästöpankki
 • Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 • Nordea Bank Oyj
 • Mitron Oy
 • Lujabetoni Oy
 • SSAB Europe Oy
 • Optu Oy

Yhteystiedot

Säätiön sihteeri

Säätiön asiamies

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.
Visamäentie 35 A,
PL 230
13101 Hämeenlinna

HAKKTS

1467838-1