Hyppää sisältöön
Home Sovimmeko enää pihoillemme? Tutkimus selvittää pihojen käyttötarkoituksia

Sovimmeko enää pihoillemme? Tutkimus selvittää pihojen käyttötarkoituksia

Pientalotontit ovat kutistuneet tehokkaan rakentamisen nimissä. Samalla ihmisten tilatarpeet ja käyttötarkoitukset pihoilleen sekä pienenevien tonttien hupeneva kasvillisuus ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Uusi tutkimus haluaa tuoda asukkaiden näkökulman tiivistyvään kaupunkirakentamiseen.

Pientaloalueilla kaupunkirakenteen tiivistäminen on tarkoittanut kerrosneliöiden maksimointia, tonttien lohkomista ja pienentymistä. Samalla tarvitaan enemmän pihateitä ja parkkipaikkoja, mikä lisää läpäisemättömiä pintoja, kuten asfalttia. Tämä kehitys vie tilaa myös ilmastokestävyyttä tukevalta kasvillisuudelta.

Pientaloissa eli omakoti-, pari- tai rivitaloissa asuu suomalaisissa kaupungeissa noin puolet asuntokunnista, Helsinki ja Espoo poislukien.

“Yksittäisten tonttien valinnoilla on kertautuessaan merkittävä vaikutus kaupunginosien ja kokonaisten kaupunkien ilmastokestävyyteen, asukkaiden viihtyvyyden lisäksi. Valinnat voivat liittyä esimerkiksi pintamateriaali-, kasvillisuus- ja hulevesien käsittelyyn liittyviin ratkaisuihin. Siksi haluamme huomioida hankkeessa myös pientaloasukkaiden merkittävän roolin, ja osallistaa heitä ajantasaisen tutkimustiedon kasaamiseen,” tutkijayliopettaja ja hankkeen projektipäällikkönä toimiva Outi Tahvonen Hämeen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Valtakunnallinen kysely kartoittaa pihankäyttötapoja

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston Ilmastokestävät pientaloalueet (ILPI) -hanke käynnistyy valtakunnallisella kyselyllä, jonka avulla kartoitetaan pientalopihojen nykyisiä käyttötapoja sekä erilaisten pihalle sijoittuvien toimintojen tilavaateita. Kyselyn avulla tutkimusryhmä päivittää nykyiset pihamitoitukset huomioimaan asukkaiden näkökulman ja yhdistää tulokset kaupunkirakenteen tiivistämisen tavoitteisiin.

Kerro omasta pihastasi!

Valtakunnallisella kyselyllä kartoitetaan pientalopihojen nykyisiä käyttötapoja sekä pihalle sijoittuvien toimintojen tilavaateita. Vastata voivat kaikki omakoti-, paritalo- ja rivitaloasukkaat omistusmuodosta riippumatta. Kysely toteutetaan nimettömänä ilman tunnistetietoja.

Vastausaikaa on 30.6.2024 asti.

Hankkeessa selvitetään myös kolmen kaupunkisuunnittelun käyttämän työkalun soveltuvuutta pientaloalueen ekologisen luonteen ohjaamisessa. Tarkasteltavia työkaluja ovat:

Hankkeessa luodaan eri tonttimittakaavalla toimiville, kuten pientaloasujille ja rakentajille sekä rakennusliikkeille ja talopakettitehtaille räätälöidyt ohjeistukset sekä työkalu- ja ideapankit avuksi ilmastokestävien valintojen ja toteutusten tekemisessä.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat myös mm. Joensuun ja Porin kaupungit, Maisemasuunnittelijat ry, Maisema-arkkitehtiliitto, Arkkitehtiliitto, Suomen Omakotiliitto, Mesta Oy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus.

Lisätietoja

Ilmastokestävät pientaloalueet (ILPI)

Ilmastokestävät pientaloalueet (ILPI) -hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston sekä yhteistyökuntina toimivien Joensuun ja Porin kanssa. HAMK toimii hankkeen päätoteuttajana. Hanke toteutetaan ajalla 2.1.2024–31.12.2026. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli