Hyppää sisältöön
Home Teollisuuden Digi-Robo -osaajaksi 2022

Teollisuuden Digi-Robo -osaajaksi 2022

HAMKissa pilotoitiin vuoden 2021 aikana Teollisuuden Digi-Robo -osaajakoulutus, johon osallistui yhteensä 38 opiskelijaa. Koulutuksessa käytiin läpi teollisuus 4.0 periaatteita, modernien teknologioiden ja yhteistyörobotiikan käyttöönottoa teollisuudessa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä Lean -johtamismenetelmiä hyödyntäen. Tällä YAMK-tasoisella koulutuksella vastattiin teknisten alojen osaamistarpeisiin, päivitettiin insinööriosaamista uudelle tasolle sekä tuettiin teknologiateollisuuden alan yritysten kilpailukykyä. Nyt tämä ajankohtainen koulutustoteutus alkaa uudelleen maaliskuussa 2022 – hae mukaan nyt!

Sisällöt

Koulutuksen tavoitteena on tarjota uudenlainen Teollisuus 4.0 -ratkaisuihin pohjautuva koulutuskokonaisuus valmistavan teollisuuden uusien teknologisten ratkaisujen hallintaan. Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden tuotantoprosessien liittämistä osaksi älykkäitä järjestelmiä. Teollisuuden neljäs vallankumous yhdistää mm. automaation, koneoppimisen ja reaaliaikaisen datan tuotantoprosessin jokaisesta vaiheessa vauhdittaen niin uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä kuin nykyisen tuotannon tehostamistakin.

Koulutus muodostaa 30 opintopisteen kokonaisuuden. Tarkempiin sisältöihin voit tutustua moduulikuvaukset -sivulta.
MODUULI 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op
MODUULI 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op
MODUULI 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 6 op
MODUULI 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op
MODUULI 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 6 op

Yleiset osaamistavoitteet

Opiskelija
• Ymmärtää Teollisuus 4.0:n mahdollisuudet, keskeiset käsitteet ja niiden liittymisen datan hyödyntämiseen.
• Ymmärtää teollisuuden digitaalisen järjestelmän arkkitehtuurin kokonaisuuden sekä IOT-sensoreiden ja lähiverkkojen toiminnan.
• Ymmärtää automaatiojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä osaa logiikkaohjelmoinnin perusteet.
• Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet.
• Tuntee 3D-teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet digitaalisessa suunnitteluympäristössä.
• Osaa käyttää ja ohjelmoida yhteistyörobotteja.
• Osaa soveltaa oppimaansa aidossa kehityskohteessa hyödyntäen LEAN-ajattelumallia ja menetelmiä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan 8.3.—30.11.2022 pääosin etäopetuksena verkossa ja etäopiskeluna verkko-oppimisympäristössä. Työskentelyä ohjataan kahden viikon välein tiistai-iltaisin klo 17.00–19.30 etäopetussessioissa. Kevät- ja syyskauden aloitustilaisuudet järjestetään 8.3. ja 2.8. klo 13.00–18.00 hybriditoteutuksena HAMKissa Riihimäellä ja streamattuna verkossa. Laboratorioharjoitusten ajankohdat HAMKissa sovitaan erikseen. Muutokset mahdollisia koronarajoitustilanteessa.

Koulutuksen laajuus

Koulutus muodostaa 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden, joka on YAMK-tasoinen. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu tekniikan alan insinööritutkinnon suorittaneille soveltuen erityisesti kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään. Koulutus tarjoaa alan työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille mahdollisuuden uudistaa uramahdollisuuksia ja antaa lisäpotkua työllistymiseen. Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä tutkinto-opiskelijoina oppilaitoksessa.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia.

Hakeutuminen koulutukseen

Haku koulutukseen 15.2.2022 mennessä:

Koulutuksen järjestämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta ja se on osallistujalle maksutonta.

Lisätietoja

Katso tarkemmat tiedot koulutuksen nettisivuilta.

Koulutuksen infotilaisuus järjestetään ti 25.1.2022 klo 13–14 etäyhteydellä. Tule kuulemaan lisää koulutuksen sisällöistä, toteutuksesta ja hakeutumisesta koulutukseen. Ilmoittaudu mukaan infotilaisuuteen.