Hyppää sisältöön
Home Tietoa meistä Strategia ja johtaminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hyvää hallintoa ja johtamista.

Se on toiminnan kehittä​mistä ja valvontaa, jolla turvataan toiminnan lainmukaisuus sekä sisäisten menettelyiden ja vastuiden toimivuus.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja suunnitelmallinen tukitoiminto johtamiselle ja päätöksenteolle. Se on mahdollisuuksien hyödyntämistä ammattikorkeakoulun toiminnassa sekä olennaisesti toimintaan liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, rajoittamista ja valvontaa. Riskienhallinta on aktiivista ja ennakoivaa toimintaa. Kehittäminen ja arviointi ovat olennainen osa riskienhallin​taa, joka kytkeytyy HAMKin laatujärjestelmään.

Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu -konsernissa johtava hankinta-asiantuntija, joka raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle toiminnastaan.

Yhteystiedot