Hyppää sisältöön
Home Tukea hämäläisten elintarvikeyritysten vihreään kasvuun

Tukea hämäläisten elintarvikeyritysten vihreään kasvuun

Vuoden 2022 alussa käynnistynyt kaksivuotinen Kestävä RuokaHäme -hanke edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikealan yrityksissä.

Kestävä RuokaHäme -hankkeen tarkoituksena on aktivoida kanta- ja päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita kestävään ruokatuotantoon ja erityisesti siitä viestimiseen. Hanke lisää Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten tietoisuutta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteista, tuottaa uutta osaamista sekä auttaa verkostojen löytämisessä ja tarvittavien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä.

Hankkeessa on kuusi ennalta valittua ajankohtaista teemaa, joihin yritykset voivat osallistua. Teemat ovat vastuullisuusviestintä, hiilijalanjälki, kansainvälisyysosaaminen, ruokamaakuntaidentiteetti sekä luomu- ja terveelliset elintarvikkeet.

Teemoista järjestetään aktivoivia työpajoja, tietoiskuja, pieniä kokeiluja, asiantuntijaluentoja sekä yritysvierailuja. Teemaryhmissä avataan asioiden merkitystä yritystoiminnassa sekä autetaan verkostojen löytämisessä ja omien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä.

Hankkeen lopussa selvitetään yrityskyselyllä, miten toimijat ovat omaksuneet kestävään ruokajärjestelmään siirtymisen, mitä toimenpiteitä on tehty ja mitä haasteita on noussut. Lisäksi perustetaan Kestävä ruokatalous -sidosryhmä alueellisen osaamisen, verkostoitumisen, näkökulmien ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Hanke käynnistetään 23.2.2022 klo 15–15.45 avoimessa verkkotilaisuudessa Teamsissa. Lisätietoja hankkeen omilta sivulta. Tilaisuudessa esitellään lyhyesti hanketta ja tulevia kevään tapahtumia.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavasta kaksivuotisesta hankkeesta vastaavat Hämeen ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Suomi Maaseuturahaston tuella.

Lisätietoa:

Sanna Lento
projektipäällikkö, Kestävä RuokaHäme -hanke
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 509 6443
[email protected]

Tuula Repo
kehityspäällikkö
Pro Agria Etelä-Suomi
040 588 0958
[email protected]