Tutkimusinfrastruktuurit - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimusinfrastruktuurit
Kuvituskuva.
Ihmisiä portaikossa ylhäältä päin kuvattuna.

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit HAMKissa

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tutkimusinfrastruktuurien politiikka toteuttaa HAMKin parhauden strategiaa 2022–2030. Tutkimusinfrastruktuurien politiikka on kiinteä osa laadukasta, vaikuttavaa sekä kansainvälisesti ja kansallisesti vetovoimaista tutkimus- ja innovaatioympäristöä. Sen tavoitteena on luoda puitteet, jossa soveltava tutkimus, koulutus ja työelämää uudistava innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Tutkimusinfrastruktuurien käytön periaatteet

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tiloja, välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyön, edistävät tutkimusyhteistyötä sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista.

Me HAMKissa korostamme tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta sekä rohkeaa ja luovaa yhteiskäyttöä kumppaneidensa kanssa. Infrastruktuurien avulla hyödynnämme tehokkaasti teknologian ja korkean osaamisen tuomat mahdollisuudet koulutuksen, tutkimuksen laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Tutkimusinfrastruktuurimme ovat myös osa RUN-Eurooppa yliopiston innovaatiohubeja (biotalous, tulevaisuuden kestävä teollisuus sekä sosiaaliset innovaatiot).

HAMKin tutkimusinfrastruktuurien politiikka pohjautuu Suomen Akatemian muodostaman Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian 2020–2030 kehittämiskohteisiin:

  • Vastuullisuus ja kestävä kehitys, jolla mahdollistamme kestäviä toimenpiteitä.
  • Pitkäjänteisyys ja dynaamisuus. Infrastruktuureihin investointi ja ylläpito on pitkäjänteisen strategisen profiloinnin tulosta, jolla varmistamme kilpailukykyisyytemme.
  • Omistajuus ja osaaminen.
  • Digitaalisuus ja data.
  • Avoimuus ja yhteistyö. Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa avaa mahdollisuuksia yhteiseen suunnitteluun, jossa infrastruktuureja suunnitellaan yhdessä. Avoimuus tarkoittaa tilanteen mukaista yhteistyötä ja kilpailukykyistä markkinalähtöistä hinnoittelua.
  • Laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus.

Tahtotila

Meillä Hämeen ammattikorkeakoulussa on korkeatasoiset ja kilpailukykyiset tutkimusinfrastruktuurit, jotka tukevat korkeakoulun perustehtäviä ja vaikuttavat sekä kansallisissa että kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä.

Tavoite

Korkeatasoinen tutkimusinfrastruktuurimme parantaa korkeakoulun tutkimusedellytyksiä ja vahvistaa tutkimuksen laatua. Hyödynnämme tutkimusinfrastruktuureja ammattimaisesti tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä työelämälähtöisesti yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Tutkimusyksiköt toimivat moniammatillisessa yhteistyössä, mikä vahvistaa tutkimusinfrastruktuurien vaikutusta.

Toimenpiteet ja kehittäminen

Olemme vieneet Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimusinfrastruktuurien politiikan osaksi korkeakoulun strategisia tavoitteita. Arvioimme infrastruktuureja säännöllisesti, ja päivitämme niitä tarpeen mukaan. Ajantasaiset tiedot tutkimusinfrastruktuureista tulevat löytymään Tutkimustietovarannosta. Tuemme tutkimusinfrastruktuurien politiikan tavoitteiden saavuttamista tutkimusyksiköiden tasolla pitkäjänteisesti, järjestelmällisesti ja vastuullisesti.

HAMKin tutkimusinfrastruktuurit tutkimusalueittain

Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimusinfrastruktuurit tukevat korkeakoulun tutkimusalueiden toimintaa, ja ne muodostavat korkeakoulun osaamisen ja tutkimuksen kärjen.

HAMKin tutkimusstrategia päivitetään lukuvuoden 2023–24 aikana. Sen yhteydessä päivitämme tutkimusinfrastruktuurit tälle sivulle.

Esimerkkejä jo kuvatuista HAMKin tutkimusinfrastruktuureista: