Tutkimuslupa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimuslupa
digiope erikoistumiskoulutus ihmisia tietokoneen aaressa
Ihmisiä pöydän äärellä.

Tutkimuslupa

Tarvitsetko tutkimuslupaa?

Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin, jotka on kohdennettu HAMKin henkilökunnalle tai opiskelijoille (esim. kyselytutkimus).

Tutkimusluvan h​akemin​en
HAMKin tutkimuslupahakemuksen löydät sivun alalaidasta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tekijän nimi, tutkimuksen nimi, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat, aikataulu sekä HAMKin rooli tutkimuksessa. Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää hyväksytty tutkimus- tai opinnäytetyösuunnitelma/hankesuunnitelma.

Hakemuksen käsittely HA​MKissa
Kun hakemuksesi on saapunut HAMKiin, lähetetään se tarkistuksen jälkeen arvioitavaksi sille yksikön johtajalle, jonka toiminta-alueeseen tutkimusaihe liittyy. Tähän prosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa. Päätöksen tekee talous- ja hallintojohtaja tai yksikön johtaja.

HAMK harkitsee aina tarkkaan, annetaanko opiskelijoiden tai henkilökunnan tietoja tutkijoiden käyttöön. Jos kuitenkin saat henkilötietoja käyttöösi, noudatathan asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja velvollisuuksia (julkisuuslaki 621/1999, 24§ kohta 21). Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot.

Tutkimuslupa m​a​ksaa
Henkilötietojen luovuttaminen on maksullista. HAMK laskuttaa 70 e/tunti (+ alv.) tietojen keräämisestä, koostamisesta ja edelleen toimittamisesta. Vähimmäislaskutus on yksi tunti, jonka jälkeen veloitetaan puolen tunnin jaksoissa. Käyttämällä Yammer-kanavaa vältyt näiltä kustannuksilta.

Kyselytutkimuksen toteuttaminen
Tutkimusluvan alaisen kyselytutkimuksen suositeltava levitystapa on Yammer-kanava. HAMKin opiskelijoiden kannattaa kääntyä työn ohjaajan puoleen. HAMKin ulkopuolisia tutkimusluvan hakijoita ohjataan Yammer-kanavan käytössä hakemusprosessin yhteydessä.

Tutkimuslupah​akemuksen jättäminen
Sähköinen tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen: tutkimusluvat@hamk.fi

 

SALASSA PIDETTÄVÄ TIETO (julkisuuslaki 621/1999, 24§ kohta 21)

HAMKin opiskelijat/opinnäytetyöt

Jos opinnäytetyöhösi liittyvä tutkimuslupahakemus sisältää salassa pidettävää tietoa, niin palauta hakemuksesi liitteineen HAMKin salatun sähköpostin kautta osoitteeseen: tutkimusluvat@hamk.fi. Jos olet epävarma salaamisen perusteista, niin keskustele ohjaajasi kanssa. Ohjeet viestin lähettämiseen löydät tästä 

HAMKin henkilökunta

Jos TKI-työhösi liittyvä tutkimuslupahakemus sisältää salassa pidettävää, niin palauta hakemuksesi liitteineen HAMKin salatun sähköpostin kautta osoitteeseen: tutkimusluvat@hamk.fi (ks. ohjeet kohdasta HAMKin opiskelijat).

HAMKin ulkopuolelta tulevat tutkimuslupahakemukset

Jos tutkimuslupahakemuksesi sisältää salassa pidettävää tietoa, niin palauta allekirjoitettu hakemuksesi liitteineen osoitteeseen:

Hämeen ammattikorkeakoulu, Pl. 230, 13101 Hämeenlinna, kuoreen merkintä: ”Tutkimuslupahakemus”.

Täytettävä tutkimuslupahakemus (.pdf) [1]

[1]  Voit helposti täyttää, allekirjoittaa ja lähettää lomakkeita nopeasti työpöydän, selaimen tai tablettilaitteen kautta.
OHJE – PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
LATAUS – Acrobat Reader

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU