Tutkimuslupa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimuslupa
digiope erikoistumiskoulutus ihmisia tietokoneen aaressa
Ihmisiä pöydän äärellä.

Tutkimuslupa

Tarvitsetko tutkimuslupaa?

Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin, jotka on kohdennettu HAMKin henkilökunnalle tai opiskelijoille (esim. kyselytutkimus).

Ohjeita tutkimusluvan hakijalle

Tutkimusluvan alaisen kyselytutkimuksen suositeltava levitystapa on Yammer-kanava. HAMKin opiskelijoiden kannattaa kääntyä työn ohjaajan puoleen. HAMKin ulkopuolisia tutkimusluvan hakijoita ohjataan Yammer-kanavan käytössä hakemusprosessin yhteydessä.

Tutkimusluvan h​akemin​en

HAMKin tutkimuslupahakemuksen löydät sivun alalaidasta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tekijän nimi, tutkimuksen nimi, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat, aikataulu sekä HAMKin rooli tutkimuksessa. Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää hyväksytty tutkimus- tai opinnäytetyösuunnitelma / hankesuunnitelma.

Hakemuksen käsittely HA​MKissa

Kun hakemuksesi on saapunut HAMKiin, lähetetään se tarkistuksen jälkeen arvioitavaksi sille yksikön johtajalle, jonka toiminta-alueeseen tutkimusaihe liittyy. Arvioinnin jälkeen vararehtori hyväksyy hakemuksen. Tähän koko prosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa.

HAMK harkitsee aina tarkkaan, annetaanko opiskelijoiden tai henkilökunnan tietoja tutkijoiden käyttöön. Jos kuitenkin saat henkilötietoja käyttöösi, noudatathan asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja velvollisuuksia (julkisuuslaki 621/1999). Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot.

Tutkimuslupa m​a​ksaa

Henkilötietojen luovuttaminen on maksullista. HAMK laskuttaa 70 e/tunti (+ alv.) tietojen keräämisestä, koostamisesta ja edelleen toimittamisesta. Vähimmäislaskutus on yksi tunti, jonka jälkeen veloitetaan puolen tunnin jaksoissa. Käyttämällä Yammer-kanavaa vältyt näiltä kustannuksilta.

HAMKin opis​ke​lija

Jos olet HAMKin opiskelija, ja haluat käyttää opinnäytetyösi tai harjoitustyösi kohteena oman yksikkösi (esim. liiketalous, tekniikka, hyvinvointi, biotalous) opiskelijoita ja/tai henkilökuntaa, ota opinnäytetyösi/harjoitustyösi ohjaajan kanssa yhteys suoraan ko. yksikön johtajaan. Tutkimuslupahakemus toimitetaan ko. yksikön johtajalle.

Tutkimuslupah​akemuksen jättäminen

Sähköinen tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen: tutkimusluvat@hamk.fi

Täytettävä tutkimuslupahakemus (.pdf) [1]

[1]  Voit helposti täyttää, allekirjoittaa ja lähettää lomakkeita nopeasti työpöydän, selaimen tai tablettilaitteen kautta.
OHJE – PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
LATAUS – Acrobat Reader

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU