Hyppää sisältöön
Nuori henkilö katsoo hymyillen sivulle ja seisoo vaaleaa seinää vasten.
Home Tutkimus Tutkimuslupa

Tutkimuslupa

Tarvitsetko tutkimuslupaa?

Tutkimusluvalla haetaan lupaa lähestyä organisaatiota, sen henkilökuntaa ja opiskelijoita tutkimukseen liittyen.

Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin, jotka on kohdennettu HAMKin henkilökunnalle tai opiskelijoille (esim. kyselytutkimus).

Tutkimusluvan hakeminen ja käsittely

HAMKin tutkimuslupahakemuksen voit ladata tästä.

Hakemuksen mukaan tulee liittää tutkimus-, opinnäytetyö- tai hankesuunnitelma sekä aineistonhallintasuunnitelma. Hakemuksen liitteiksi vaaditaan myös tutkittaville suunnattu tiedote, suostumuslomake sekä mahdolliset kysely-, haastattelu- ja havainnointilomakkeet.

Jos tutkimus on suunniteltu toteutettavaksi tavalla, mikä edellyttää eettistä ennakkoarviointia, tulee eettisen toimikunnan lausunto olla lupahakemuksen liitteenä.

Jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tulee hakemuksen liitteenä olla myös tietosuojailmoitus. Vaikutustenarviointi (DPIA) on pakollinen, jos tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoja.

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Luvan hakija allekirjoittaa aina hakemuslomakkeen. Allekirjoitettu hakemuslomake skannataan ja lähetetään osoitteeseen [email protected]

Hakemus tulee laatia siten, ettei se sisällä luottamuksellista tai salassa pidettävää tietoa.

Hakemuksen käsittely HA​MKissa

Kun hakemuksesi on saapunut HAMKiin, lähetetään se tarkistuksen jälkeen arvioitavaksi sille yksikön johtajalle, jonka toiminta-alueeseen tutkimusaihe liittyy. Tähän prosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa. Hakemukset pyritään käsittelemään kahdessa viikossa. Täytäthän hakemuksen ja vaaditut liitteet huolellisesti nopeuttaaksesi käsittelyä. Ilman pakollisia liitteitä hakemus ei etene. Päätöksen tekee talous- ja hallintojohtaja tai yksikön johtaja.

Luottamuksellinen ja salassa pidettävä tieto

Mikäli hakemuksen liitteet (tutkimussuunnitelma) sisältävät luottamuksellista tai salassa pidettävää tietoa:

HAMKin henkilökunta ja opiskelijat

Palauta hakemuksesi liitteineen HAMKin salatun sähköpostin kautta osoitteeseen: [email protected]. Ohjeet viestin lähettämiseen löydät HAMKin intrasta (vaatii kirjautumisen).

HAMKin ulkopuoliset hakijat

Palauta hakemuksesi liitteineen osoitteeseen:

Hämeen ammattikorkeakoulu, Pl. 230, 13101 Hämeenlinna, kuoreen merkintä: ”Tutkimuslupahakemus”.

Kyselytutkimuksen toteuttaminen

Tutkimusluvan alaisen kyselytutkimuksen suositeltava levitystapa on HAMKin sisäinen Viva Engage -palvelu, jonka kautta tavoitat HAMKin henkilökunnan ja opiskelijat.

Henkilötietojen luovuttaminen ja tutkimusta koskeva tietopyyntö HAMKin rekistereistä

Kysyttävää?

Voit lähettää lisäkysymyksiä tutkimusluvan myöntämisestä Hämeen ammattikorkeakoulussa [email protected]

Vastaamme kysymykseesi mahdollisimman pian, huomioithan loma-ajat.