Hyppää sisältöön
Home Uraseurantakysely AMKista 2018 valmistuneille käynnissä

Uraseurantakysely AMKista 2018 valmistuneille käynnissä

Millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen? Kantaako amk-opinnoista saatava osaaminen työelämässä? Valtakunnallinen uraseurantakysely on jälleen käynnissä 12.10.-12.11.2023.

Kyselyn kohderyhmään kuuluvat kaikki vuonna 2018 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet ja se toteutetaan kaikissa ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea.  Kyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoon ja työuraan. Saatuja tietoja käytetään muun muassa tutkintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa. Kysely tuottaa myös arvokasta tietoa työnantajista ja työtehtävistä, joihin opiskelijat ovat työllistyneet.

Vastaajia lähestytään sähköpostitse ja tekstiviestillä.  Taustatiedot poimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta Virrasta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

 Viime vuoden tulokset: tyytyväisyys suurta

Syksyllä 2022 ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely kohdennettiin vuonna 2017 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Valtaosa, 85 prosenttia, Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneista kertoi olevansa tyytyväisiä tutkintoonsa. Myös HAMKista valmistuneiden työllisyystilanne on vastausten perusteella erittäin hyvä: viiden vuoden kuluttua valmistumisesta yli 90 prosenttia vastaajista on työelämässä ja 82 prosenttia vakituisessa kokopäivätyössä. Tutkintoaan vastaavalla alalla oli 81 prosenttia vastaajista.

Tänä syksynä kyselyn toteuttaa ammattikorkeakoulut yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi korkeakoulujen toimintaa kyselyn avulla.

Lisätietoja:

Uraseurantakysely AMKista 2018 valmistuneille käynnissä

10.10.2023 16:05
 

Millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen? Kantaako amk-opinnoista saatava osaaminen työelämässä? Valtakunnallinen uraseurantakysely on jälleen käynnissä 12.10.-12.11.2023.

Array

Kyselyn kohderyhmään kuuluvat kaikki vuonna 2018 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet ja se toteutetaan kaikissa ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea.  Kyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoon ja työuraan. Saatuja tietoja käytetään muun muassa tutkintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa. Kysely tuottaa myös arvokasta tietoa työnantajista ja työtehtävistä, joihin opiskelijat ovat työllistyneet.

Vastaajia lähestytään sähköpostitse ja tekstiviestillä.  Taustatiedot poimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta Virrasta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

 Viime vuoden tulokset: tyytyväisyys suurta

Syksyllä 2022 ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely kohdennettiin vuonna 2017 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Valtaosa, 85 prosenttia, Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneista kertoi olevansa tyytyväisiä tutkintoonsa. Myös HAMKista valmistuneiden työllisyystilanne on vastausten perusteella erittäin hyvä: viiden vuoden kuluttua valmistumisesta yli 90 prosenttia vastaajista on työelämässä ja 82 prosenttia vakituisessa kokopäivätyössä. Tutkintoaan vastaavalla alalla oli 81 prosenttia vastaajista.

Tänä syksynä kyselyn toteuttaa ammattikorkeakoulut yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi korkeakoulujen toimintaa kyselyn avulla.

Lisätietoja:

Olli Pöyry
koulutuksen kehittämisen asiantuntija
koulutuksen kehittämispalvelut
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puh. +358503468570
olli.poyry@hamk.fi