Hyppää sisältöön
Home Uusi biokaasun tuotantotapa tavoittelee hiilinegatiivisuutta 

Uusi biokaasun tuotantotapa tavoittelee hiilinegatiivisuutta 

Hämeen ammattikorkeakoulu kumppaneineen kehittää innovaatiota, joka mahdollistaa biokaasun ja biohiilen tuotannon samanaikaisesti. Uusi Wood2Biogas-konsepti mahdollistaa puumaisten materiaalien käytön biokaasuenergiaksi lisäämättä prosessissa syntyvän mädätteen määrää.

Wood2Biogas-projekti yhdistää kaasutusteknologian ja perinteisen biokaasun tuotantoprosessin. Teknologian kehittämisen tavoitteena on tuottaa ja käyttää puusta valmistettua tuotekaasua lisäämään biometaanin muodostumista biokaasun tuotantoprosessissa.  

”Innovaation myötä voimme yhdellä laitekokonaisuudella samanaikaisesti tuottaa biohiiltä ja tuotekaasua energiatehokkaasti ja näin saada koko konseptista hiilinegatiivinen”, Xylo Gasin Fredrik Ek kertoo. 

Tähän saakka maatalouden biomassoihin pohjautuvasta biokaasutuotannosta on ollut haastavaa saada kannattavaa toimintaa.  

“Haasteita aiheuttavat yleensä pieni tuotantokapasiteetti, saatavilla olevien raaka-aineiden alhainen energiapotentiaali ja mädätteen ravinteiden rajallinen alueellinen hyödynnettävyys”, kertoo Doranovan toimitusjohtaja Antti Myllärinen. 

Uusi Wood2Biogas-konsepti mahdollistaa puumaisten materiaalien käytön biokaasuenergiaksi lisäämättä biokaasuprosessin mädätteen määrää. Metsätähteiden ja jätepuun hyödyntäminen kaasutuksessa mahdollistaa synteettisen biokaasun tuotannon erillisessä metanointiprosessissa. Konseptilla on myönteinen vaikutus myös biokaasulaitoksen lämpötalouteen.  

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on biokaasulaitosten omistajat ja biokaasulaitosinvestointiin tähtäävät toimijat Suomessa ja vientimarkkinoilla. Erityisesti biometaania tuottavat tai sen tuotosta kiinnostuneet biokaasulaitostoimijat hyötyvät hankkeesta. 

Hankkeen toiminta-alue sijoittuu toteutumisvaiheessa toimijoiden sijaintipaikkojen mukaan Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Uudellemaalle ja Kanta-Hämeeseen. Kehitettävän konseptin toimintakenttä on kuitenkin valtakunnallinen ja lopulta myös kansainvälinen. 

”Kyseessä on merkittävä innovaatio, ja erityisesti kiinnostavaa tässä on biohiilituotannon ja tehostetun biokaasuprosessin yhdistäminen innovatiivisella tavalla.  Konsepti on hieno esimerkki uudenlaisesta paikallisen mittakaavan biojalostamosta, jolla on nähtävissä globaalit markkinat. Biokaasulaitostoimijoiden lisäksi myös asiantuntijat, tutkijat ja opiskelijat saavat projektista uutta tietoa ja osaamista tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi”, kertoo Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio-tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Maritta Kymäläinen. 

Hankkeen toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Biopir Oy, Doranova Oy, Svenska lantbrukssällskapens förbund r.f. (SLF) ja Xylo Gas Oy. Rahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (EU:n elpymisrahaston lisävarat) Maaseudun innovaatioryhmät EIP. Hankkeen kokonaiskustannus on 299 992 €. 

Lisätiedot