Hyppää sisältöön
Home Uusi VaKe-hanke vahvistaa jatkuvaa oppimista ja YAMK-tutkintojen kehitystä

Uusi VaKe-hanke vahvistaa jatkuvaa oppimista ja YAMK-tutkintojen kehitystä

Olemme yhteistyössä Haaga-Helian ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa aloittaneet hankkeen, jossa kehitetään ja uudistetaan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) valtakunnallisesti.Pyrimme vahvistamaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja vastaamaan työelämän muuttuviin vaatimuksiin entistä paremmin.

VaKe-hanke (Valtakunnallinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishanke) keskittyy erityisesti opetushenkilöstön ja asiantuntijoiden pedagogisen osaamisen vahvistamiseen, TKI-toiminnan ja työelämäyhteistyön kehittämiseen sekä joustavien ja ajasta sekä paikasta riippumattomien koulutusratkaisujen edistämiseen. Panostamme myös opinnollistamisen kehittämiseen ja ristiinopiskelun mahdollisuuksien lisäämiseen, jotta opiskelijat voivat hyödyntää laajempaa kurssitarjontaa ja verkostoitua yli ammattikorkeakoulurajojen.

YAMK-tutkintojen kehittäminen osana jatkuvaa oppimista on keskeistä työelämän tarpeiden ja osaamisvaatimusten jatkuvassa muutoksessa. “Hankkeen myötä luomme uusia mahdollisuuksia työelämässä jo toimiville asiantuntijoille kehittää osaamistaan ja edetä urallaan. YAMK-tutkinnoilla on merkittävä rooli työelämän ja korkeakoulutuksen saumattomassa yhteydessä, ja tämän hankkeen avulla voimme tehdä niistä entistä vaikuttavampia“, toteaa projektipäällikkö Juha-Pekka Liljander HAMKista.

Hanke toteutetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana ja se kokoaa yhteen laajan joukon asiantuntijoita, opettajia ja kehittäjiä ammattikorkeakouluista eri puolilta Suomea. Hankkeen odotetaan tuovan merkittäviä parannuksia YAMK-koulutusten järjestämiseen, sisältöön ja laatuun, mikä puolestaan edistää opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuutta ja osaamisen kehittymistä.

Lisätietoja:

Tietoa VaKesta

VaKe-hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa 1.1.2024–31.12.2025. Hankkeen osarahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Projekti kuuluu Jatkuvan oppimisen -valtakunnallisen teeman kehittämishankkeisiin. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.