Hyppää sisältöön

VaKe

VaKe – Valtakunnallinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishanke

Hankkeen tiedot

HankeVaKe – Valtakunnallinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishanke
Kesto1.1.2024 – 31.12.2025
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu,
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
RahoittajatEuroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama
BudjettiKokonaisbudjetti 588 098 €, Hamkin budjetti 338 167 € 

VaKe-hanke kehittää ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia Suomessa

VaKe-hanke pyrkii uudistamaan ja kehittämään YAMK-koulutuksia osana jatkuvaa oppimista työelämän muuttuvat tarpeet huomioiden. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa YAMK-koulutusten pedagogista ja tutkimuksellista perustaa, laatua, työelämärelevanssia, ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kohderyhmä

Kohderyhmään kuuluvat YAMK-koulutusten opettajat, ammattikorkeakoulujen johto, jatkuvan oppimisen vastuuhenkilöt ja YAMK-kehittäjät.

Toiminta-alue

Suomi

Tavoitteet

Tavoite 1: Pedagoginen osaaminen ja uudenlaiset koulutusratkaisut
VaKe-hanke tähtää YAMK-opettajien ja asiantuntijoiden pedagogisen osaamisen vahvistamiseen. Tavoitteena on kehittää opiskelijalähtöisiä ja työelämän tarpeita vastaavia koulutusratkaisuja. Kehitystyössä korostetaan joustavia opiskelumahdollisuuksia, jotka tukevat työn ohella opiskelua.

Tavoite 2: TKI-toiminta ja työelämäyhteistyö
Hankkeessa pyritään parantamaan TKI-toiminnan ja työelämäyhteistyön integrointia YAMK-koulutukseen. Tavoitteena on, että opinnäytetyöt ja muu opiskelu linkittyvät tiiviimmin työelämän kehittämiseen, edistäen näin opiskelijoiden osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta.

Tavoite 3: Opinnollistaminen
Tavoitteena on lisätä opinnollistamisen käytäntöjä YAMK-koulutuksissa, jolloin opiskelijat voivat hyödyntää työkokemustaan osana opintojaan. Kehitystyössä keskitytään esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvan oppimisen monipuolistamiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

Tavoite 4: Ristiinopiskelu
Hanke edistää ristiinopiskelun mahdollisuuksia ammattikorkeakoulujen välillä, tavoitteena luoda joustavampia polkuja opiskelijoille. Ristiinopiskelu mahdollistaa opiskelijoiden pääsyn laajempaan kurssitarjontaan ja edistää verkostoitumista.

Tavoite 5: YAMK-koulutusten profiilit ja yhteiset käsitteet
VaKe-hankkeessa pyritään selkiyttämään ja terävöittämään YAMK-tutkintojen profiileja. Tavoitteena on parantaa tutkintojen tunnettuutta ja arvostusta työ- ja koulutusmarkkinoilla, samalla yhtenäistämällä koulutuksissa käytettäviä termejä ja käsitteitä.

Kukin näistä tavoitteista toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan käyttäen monipuolisia menetelmiä, kuten työpajoja, koulutuksia, verkostoitumistilaisuuksia ja vertaisoppimista. VaKe-hanke edustaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa jatkuvan oppimisen edistämiseen ja YAMK-koulutuksen kehittämiseen Suomessa.

Koostettua tietoa hankkeesta

Tervetuloa Tulevaisuutta muovaamassa I -seminaariin Haaga-Heliaan 24.4.2024!

Ilmoittautuminen tästä

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli