Hyppää sisältöön
Home Uutta ajattelua ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuteen – ainutlaatuinen tutkimus- ja kehittämishanke KOVA käynnistyy

Uutta ajattelua ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuteen – ainutlaatuinen tutkimus- ja kehittämishanke KOVA käynnistyy

Toimiiko ammatillinen koulutus niin kuin toivomme? Millaiset valmiudet koulutus antaa ja miten se kantaa elämässä ja työssä? Tutkittua tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta löytyy vain vähän, vaikka koulutuksen kehittämisen näkökulmasta tarve on suuri.

Ammattiopisto Spesia ja Hämeen ammattikorkeakoulu käynnistävät monivuotisen ammatillisen koulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen HAMK Edu -tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Mika Tammilehdon johdolla. Tarkoituksena on kehittää tutkimusperusteisesti vaativana erityisenä tukena toteutettavan ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua.

Se mitä tilastot eivät kerro

Muuttuva maailma ja työelämä asettavat uudenlaisia odotuksia ammatilliselle koulutukselle. Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan usein työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen kautta, mutta etenkin vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen osalta kaivataan uusia näkökulmia koulutuksen moninaisista vaikutuksista ja merkityksistä.

”Opintojen jälkeisen sijoittumisen ohella on tärkeää tarkastella vaikuttavuuden muita ulottuvuuksia ja ymmärtää, millaisina ne näyttäytyvät opiskelijan elämässä ja yhteiskunnassa”, pohtii Ammattiopisto Spesian rehtori Tiina Meriläinen.

Käynnistyneen hankkeen keskiössä on monivuotinen seurantatutkimus, jonka avulla tuotetaan tietoa oppimisesta, osaamisen hankkimisesta, hyvinvoinnista ja opiskelijoiden jatkopoluista.

”Hankkeen aikana etsimme ennakkoluulottomasti uudenlaisia tapoja tehdä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka palvelee ja osallistaa niin opiskelijoita, oppilaitosta, työelämää kuin koko yhteiskuntaa. Siten on mahdollisuus tehdä näkyväksi, miten vaativana erityisenä tukena järjestetty ammatillinen koulutus edistää yhdenvertaisia opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia”, toteavat tutkijayliopettajat Sanna Ryökkynen ja Heta Rintala Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Tutkimus ja kehittäminen etenevät rinnakkain

KOVA-hankkeessa tutkimus ja kehittäminen kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Ammattiopisto Spesian vaikuttavuutta koskevan tietopohjan ja mittareiden kehittämistyö sekä oppilaitoksen toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat olennainen osa hanketta. Ammattiopisto Spesian asiantuntijapalvelujohtaja Marja Jäntti kuvaa tutkimuksen käytännön hyötyjä seuraavasti:

”Tutkimus- ja kehittämistyön avulla voidaan tarjota entistä vaikuttavampaa ja laadukkaampaa koulutusta ja näin tukea ammatillisen koulutuksen uudistamista.”

Hanketta rahoittaa S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr, joka on myöntänyt hankkeelle yhteensä 400 000 euron rahoituksen vuosille 2024–2028.

Lisätietoja:

Marika mäkinen

Asiantuntijapalvelukoordinaattori, Ammattiopisto Spesia

marika.makinen@spesia.fi

+35840 752 9653

Marja jäntti

Asiantuntijapalvelujohtaja, Ammattiopisto Spesia

marja.jantti@spesia.fi

+35840 900 4027