Hyppää sisältöön
Home Vesa Tuomela, liiketalouden lehtori: “Työni ydintä on oppimisen edistäminen ja osaamisen aikaansaaminen.”

Vesa Tuomela, liiketalouden lehtori: “Työni ydintä on oppimisen edistäminen ja osaamisen aikaansaaminen.”

Vesa Tuomela opettaa liiketaloutta paitsi kyseisen koulutuksen opiskelijoille, myös muiden alojen opiskelijoille HAMKissa. Lisäksi hän on ollut kehittämässä Yritteliään korkeakoulun konseptia, jossa kokeillaan erilaisia liiketoiminnan oppimisen muotoja.

Niistä tunnetuimpia ovat esimerkiksi junamatkalle sijoittuva liikeideoiden kehittämisopinnot Amazing Business Train tai Startup Business School. Viimeisin kokeilu oli Hämeenlinnan lukiolaisille järjestetty työpaja HAMKin tiloissa, joissa 400 lukiolaista pääsi kurkistamaan AMK-opiskeluun kolmen päivän ajan.  

Vesa hahmottaa nopeasti, mitä parastaminen liiketalouden kontekstissa tarkoittaa.  

”Niin sanottu parempi liiketalous lähtee siitä, että ihminen ja liiketoiminta pystyvät aina parantamaan suhteessa omaan tekemiseen. Meidän ei tarvitse vertailla itseämme kehenkään muuhun, ja se on hieno ajatus.” 

Ihminen ja liiketoiminta pystyvät aina parantamaan suhteessa omaan tekemiseen.

Omassa työssään hän kokee parastavansa niin, että jokainen opiskelutoteutus olisi aina jollakin tavalla parempi kuin edellinen.  

”Työni ydintä on oppimisen edistäminen ja osaamisen aikaansaaminen. Sillä saralla joka kerta voi tehdä jotakin vielä paremmin kuin aikaisemmin muuttamalla jotakin käytäntöä, esimerkiksi tuomalla jokin uusi työkalu, menetelmä, yhteistyökumppani, oppimistehtävä, teoria, uusi käsite…” 

Esimerkki viimeisimmistä, Vesan käyttämistä uusista työkaluista ovat erilaiset, yhteisölliset ja digitaaliset alustat kuten Miro, Whiteboard tai Googlen Jamboard. Vesan havaintojen mukaan opiskelijat ovat oivaltaneet ja rohkaistuneet tekemään asioita, joita he eivät tavallisessa ympäristössä ehkä tekisi. 

”Ne ovat alustoja, jotka mielestäni aika kivasti palvelevat oppimista tässä ajassa: viedään eteenpäin yksittäistä ideaa, kokeillaan. Niin yritän itsekin tehdä työni ja joskus tuntuu, että se sitten tarttuu myös ympäristöön.”  

Yksi viimeisimpiä motivoivia kokemuksia oli mainittu lukiolaisten kokoontuminen HAMKille.  

”Saimme yrityksiltä hienoja toimeksiantoja, opiskelijat tekivät tolkullisia ratkaisuja tekoälyä hyödyntäen ja koimme kivoja kohtaamisia lukiolaisten ja kollegoiden kanssa. Tuli olo, että tätä kannatti kokeilla.”

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Maailman parastajat

Me HAMKissa uskomme, että maailma voidaan pelastaa jalat maassa. Tarvitaan vaan rohkeita ihmisiä ja konkreettisia tekoja.

Meitä on noin 10 000 biotalouden, hyvinvoinnin, koulutuksen, liiketoiminnan, muotoilun ja teknologian tulevaisuuden tekijää. Toimimme seitsemällä kampuksella, verkossa ja kansainvälisesti.