Hyppää sisältöön
Home Vilja- ja juoma-alan siirtyminen kiertotalouteen on olennainen osa kestävää ruokajärjestelmää

Vilja- ja juoma-alan siirtyminen kiertotalouteen on olennainen osa kestävää ruokajärjestelmää

HÄMILIS-hanke vauhdittaa kanta- ja päijäthämäläisten vilja- ja juoma-alan yritysten yhteistyötä ja tukee yritysten kasvua ja uudistumista kiertotalouden keinoin.  

Elintarviketeollisuudessa kiertotalouden vauhdittaminen tarkoittaa esimerkiksi hävikin vähentämistä sekä elintarvikkeiden valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä. Vilja- ja juoma-alalla sivuvirtojen hyödyntämisen haasteena ovat kuitenkin erityisesti raaka-aineena uudelleen käytettävien sivuvirtojen säilyvyys, rakenne, mikrobiologiset sekä fysikaalis-kemialliset tekijät. Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteiden lisäksi yrityksiltä vaaditaan myös jatkuvaa uudistumista sekä kilpailukyvyn kasvattamista.

HÄMILIS: Hävikki minimiin, lisäarvo maksimiin -hankkeessa päätavoitteena on vähentää elintarviketuotannossa, erityisesti vilja- ja juoma-alalla, syntyvää hävikkiä sekä hyödyntää näiden yritysten sivuvirtoja tehokkaasti. Hävikkiä minimoimalla ja sivuvirtojen jatkojalostuksella, elintarvikealan toimijat voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan, lisätä kannattavuuttaan ja osallistua kestävän kehityksen edistämiseen. Samalla edistetään kestävää ruokajärjestelmää koko yhteiskunnassa.

Hankkeen tavoitteena on myös kehittää työkalu elintarvikehävikin hallintaan, kehittää vilja- ja juoma-alan sivuvirroista uusia tuotteita, osa- ja arvokomponentteja sekä tehdä erilaisia sivuvirtakokeiluita yritysten kanssa. Tavoitteena on myös hyödyntää hankekumppaneiden tutkimusinfrastruktuureja yritysten tarpeiden ratkomiseksi. Samalla kehitetään heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluita, kuten asiakastestauksia, tuotekehitystä ja brändäyskoulutusta. Hanke tähtää myös Hämeen alueen vilja- ja juoma-alan yrittäjien yhteistyön vahvistamiseen. 

Toteutamme HÄMILIS-hankkeen yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun sekä Hämeen ammatti-instituutin kanssa. HAMK vastaa hankkeen päätoteuttajana kokonaistavoitteiden seurannasta ja organisoinnista, mukaan lukien sivuvirtojen jalostusarvon nostoon tähtäävien tuotteiden, osa- ja arvokomponenttien tutkimuksesta ja kehittämisestä. LAB-ammattikorkeakoulu keskittyy erityisesti hävikin hallintaan tähtäävän työkalun kehittämiseen. HAMI toimii puolestaan pilottialustana erilaisille yritysten kokeiluille ja tuotekehitykselle.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024-31.12.2026. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastosta

Lisätietoja

Lisätietoa HÄMILIS-hankkeesta

HÄMILIS-hanke luo uutta ajattelua ja yhteistyötä pk-yritysten kasvun tukemiseksi kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Käyttämällä ja hyödyntämällä sivuvirtoja tehokkaasti, Kanta- ja Päijät- Hämeen elintarvikealan toimijat voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan, lisätä kannattavuuttaan ja osallistua kestävän kehityksen edistämiseen.