Hyppää sisältöön
Home Virtuaalivarasto muuttaa logistiikka-alan koulutuksen ja osaamisen pelikenttää

Virtuaalivarasto muuttaa logistiikka-alan koulutuksen ja osaamisen pelikenttää

Logistiikka-alan työpaikkatarjonta on kasvanut voimakkaasti länsimaissa viime vuosina, mutta samalla ala kohtaa suuria haasteita, kuten jatkuvaa osaajapulaa ja työvoiman vaihtuvuutta. Alalle voitaisiin myös rekrytoida maahanmuuttajia huomattavasti nykyistä enemmän. Käynnistimme VIVA – Virtuaalinen varasto osaamisen kasvattamisessa -hankkeen, jossa yhdistyvät digitaalinen teknologia ja virtuaalimaailma. VIVA vastaa alan tulevaisuuden haasteisiin vahvistamalla logistiikka-alan osaamista sekä innovoimalla varastotoimintoja. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa varastojen henkilökunnan osaamista ja turvata työvoiman saantia. Samalla pyritään integroimaan maahanmuuttajataustaiset ihmiset suomalaiseen työelämään. Hankkeessa keskitytään logistiikan ja varastojen kehittämiseen, erityisesti digiosaamisen kasvattamiseen ja sen hyödyntämiseen. 

VIVAn kantava idea on virtuaalinen varasto, joka on herättänyt laajaa kiinnostusta logistiikkayritysten keskuudessa. Virtuaalinen varasto hyödyntää pelimoottoriteknologiaa ja tarjoaa innovatiivisen tavan kouluttaa henkilökuntaa ja kehittää logistiikkaa. Se on visuaalisesti realistinen ja mahdollistaa erilaisten oppimista ja innovointia tukevien toimintojen toteuttamisen virtuaaliympäristössä. 

Virtuaalisen varaston avulla tullaan luomaan prosessikuvaus, joka antaa ohjeet tulevaisuuden varastojen rakentamiseen, hyödyntäen 3D-mallien ja virtuaaliteknologian, kuten VR-lasien tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeessa määritellään, millaista osaamista varastohenkilökunnalla tulee olla tulevaisuudessa ja mihin asioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota koulutuksessa ja osaamisen päivittämisessä. Hankkeen tuloksena syntyy varaston virtuaalimalli, joka edistää tehokkaasti koulutusta ja osaamista logistiikka-alalla.

“Yritysten perehdyttämisessä ja kouluttamisessa on tunnistettu esimerkiksi kielihaasteita, jotka näiden uusien teknologioiden avulla voidaan ratkaista korvaamalla teksti visuaalisilla merkeillä ja elementeillä. Tämä on vain yksi esimerkki haasteista, joita VIVAssa lähdetään ratkomaan”, kertoo projektipäällikkö Juha-Matti Torkkel.

Hankkeen kautta luodaan uutta osaamista työelämään. Lisätietoa julkaistaan säännöllisesti hankkeen verkkosivulla. Rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ja toteutus on aikavälillä 1.9.2023 – 28.2.2026. 

Lisätiedot: 

Euroopan unionin osarahoittama
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli