Vuosikertomus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vuosikertomus
HAMK Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen kampus
Ihmisiä kampuksen aulassa.

VUOSIKERTOMUS

HAMKIN VUOSI 2022

Pyöreitä vuosia, merkittäviä kehitysaskeleita!

Vuoteen 2022 mahtui monta myönteistä asiaa, joista esiin voi nostaa ainakin neljä meille erityisen tärkeää: Palasimme kampuksille korona-ajan jälkeen, tutkimuksemme laajeni saadessaan merkittävää rahoitusta, koulutuksemme laatu sai merkittävän tunnistuksen ja RUN-Eurooppa-yliopiston toiminta vauhdittui. Juhlimme myös 30-vuotiasta Hämeen ammattikorkeakoulua!

Meille oli tärkeää, että henkilöstö ja opiskelijat palasivat kampuksille ja pääsimme työskentelemään korona-aikaa yhteisöllisemmin. Koronavuodet ovat olleet korkeakouluille haastavia.

Tutkimustoiminnassa saavutimme vuonna 2022 useita voittoja. Erityisesti Suomen Akatemiarahoituksen merkittävä kasvu ilahdutti. Hämeen ammattikorkeakoulu myös on yksi harvoista ammattikorkeakouluista Suomessa, joka on saanut johdettavakseen Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen. Se saatiin yhdellä vahvalla profiilialueellamme eli opettajien työn kehittämisessä. HAMK on kyennyt myös vakiinnuttamaan vahvat yliopistoverkostot omassa tutkimustoiminnassaan.

Merkittävä saavutus on myös se, että saimme vuonna 2022 laatuauditoinnissa ensimmäisenä korkeakouluna Excellence-tason arvion koulutuksesta. Saimme Excellence-laatuleiman myös laatukulttuurin ja osaamisen kehittämisestä. Samoin GreenMetric World University -ranking tuloksemme oli jälleen hyvä, sillä olimme sijalla 17 kaikkiaan 1050 korkeakoulun joukossa. HAMK on siis yksi maailman vihreimpiä korkeakouluja.

Eurooppalaiset yliopistot vakiinnuttavat toimintaansa, ja niin teki vuoden 2022 aikana myös RUN-Eurooppa-yliopisto, jonka osa HAMK on. Liikkuminen korkeakoulujen välillä alkoi vähitellen normalisoitua. Hämeen ammattikorkeakoulu järjesti marraskuussa RUNin General Assembly -tapahtuman, joka toi yhteen opiskelijat, henkilöstön sekä sidosryhmät eri RUN-EU-korkeakouluista.

Vuosi päättyi hienoissa merkeissä, kun olimme päässeet juhlimaan 30-vuotista taivaltamme yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, sidosryhmien sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Näistä ja muista aiheista lisää alla!

KOHOKOHTIA

Tammikuu: Vieraskielisten hakijoiden määrä kovassa kasvussa

Englanninkielisiin koulutuksiimme haki 2623 hakijaa ympäri maailmaa. Hakijoiden määrä nousi lähes 130 prosenttia.

Lue lisää »

Helmikuu: Bioraaka-aineosaamisen keskus Kanta-Hämeeseen

Saimme yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa rahoitusta Bioraaka-aineosaamisen keskuksen perustamiseen Kanta-Hämeeseen. Bioraaka-aineita saadaan esimerkiksi teollisuuden sivuvirroista tai kerrosviljelyllä, joka voi mahdollistaa eksoottisempienkin raaka-aineiden lähituotannon.

Lue lisää »

Maaliskuu: Uratietoa, puettavaa älykkyyttä, yhteishaun tulokset

Valtakunnallinen uraseurantakysely kertoi, että HAMKista viisi vuotta sitten valmistuneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa (84 prosenttia vastaajista) ja tähänastiseen työuraansa (83 %). Lue lisää »

 

HAMKin Valkeakosken kampukselle avattiin puettavaan älykkyyteen keskittyvä Future Wearables Lab sekä e-urheilun Gaming Lab, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia yrityksille ja opiskelijoille. Lue lisää »

 

Kevään toisessa, suomenkielisten koulutusten yhteishaussa saatiin yli 10 000 hakemusta. Vetovoimaisimpia hakukohteita olivat sosionomin, liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan monimuoto-opinnot. Lue lisää »

Huhtikuu: Ennätys opintopisteissä, ilmastotekoja, apua ukrainalaisille

HAMKissa suoritettiin ammattikorkeakouluista eniten erikoistumiskoulutusten opintopisteitä – yli 3000 – vuonna 2021. Lue lisää »

 

Maakunnan eri organisaatioiden ilmasto-, kiertotalous- ja ympäristötoimet kokoava ilmastovahti-palvelu julkistettiin. HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoiden ja biotalousinsinööriopiskelijoiden työpanoksella oli iso merkitys toimien keräämisessä. Lue lisää »

 

Vastauksena Ukrainan humanitaariseen kriisiin HAMK tarjosi ukrainalaisille useita erilaisia opiskelumahdollisuuksia ja apurahaa. Lue lisää »

Toukokuu: Koulutusyksiköitä yhteen

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen sekä Teknologiaosaamisen yksiköt yhdistyvät ja uuden yksikön johtajana aloitti Lassi Martikainen. Lue lisää »

Kesäkuu: Uusi kaksoistutkinto, kesäkumppanuuksia, auditoinnin huipputulos

HAMK ja itävaltalainen FH Vorarlberg University of Applied Sciences sopivat käynnistävänsä International Business -koulutukseen kaksoistutkinto-ohjelman. Kyseessä oli ensimmäinen kaksoistutkinto-ohjelma RUN -Eurooppa-yliopistossa. Lue lisää »

 

HAMK oli kumppanina useassa kesätapahtumassa, esimerkiksi Weekend-festivaalilla, partiolaisten suurleiri Kajossa ja Kuninkuusraveissa. Lue lisää »

 

Koulutus- ja laatujärjestelmämme saivat kumpikin arvioksi ”erinomainen taso” kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin auditoinnissa. Positiivista palautetta annettiin mm. koulutuksen opiskelijakeskeisyydestä ja työelämälähtöisyystä. Lue lisää »

Elokuu: Merkittävä investointi Hämeenlinnaan

Kerroimme merkittävästä, uudesta investoinnista: Smart Systems & Biotechnology -koulutus- ja tutkimusympäristön rakentamisesta Hämeenlinnan korkeakoulukeskukseen. Se vahvistaa erityisesti yrityslähtöistä koulutus- ja tutkimustoimintaa. Lue lisää »

Syyskuu: HAMK 30 v., Evo 160 v.

HAMK juhli pyöreitä vuosia. Iloitsimme, että moni koulutukseen, tutkimukseen ja kansainvälistymiseen liittyvä tavoite on saavutettu. Lue lisää »

 

Suomen vanhin metsäosaamisen kouluttaja, HAMKin Evon yksikkö, vietti 160-vuotisjuhlaa. Kampuksella aloitetaan myös uusi, englanninkielinen koulutus Sustainable Forest Management. Lue lisää »

Lokakuu: Uusia vaihtomahdollisuuksia, strateginen kumppanuus, YAMKeja kehitetään

Kerroimme, että parin viime vuoden aikana HAMKiin on tullut uusia, 5–30 päivän vaihto-opiskelun mahdollisuuksia. Lyhyet vaihdot sopivat hyvin esimerkiksi perheellisille opiskelijoille. Lue lisää »

 

Kerroimme lisäksi, että HAMKin kaikista AMK-koulutuksista on jo väylä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka antaa kelpoisuuden jatkaa opiskelua vaikka tohtoriksi asti. YAMK-tutkintojen kehittämiseen perustettiin oma tiimi. Lue lisää »

 

HAMK ja sijoitusyhtiö Voulu Ventures sopivat strategisesta kumppanuudesta, joka tähtää kestävien elintarvikkeiden kehittämiseen älykkään bioteknologian menetelmillä. Lue lisää »

Marraskuu: Mustialalle tunnustus, RUN-EU-kokous, Puusaari Arenen hallitukseen...

Euroopan komission tunnustama luomuverkosto TP Organics nimesi Mustialan kampuksemme tilan ”lighthouse”-maatilaksi neljän muun eurooppalaisen maatilan kanssa. Lue lisää »

 

Isännöimme RUN -Eurooppa-yliopiston suurinta vuosittaista tapahtumaa, joka kokosi noin 200 vierasta eri puolilta Eurooppaa suunnittelemaan Eurooppa-yliopiston tulevaisuutta. Lue lisää »

 

Rehtorimme Pertti Puusaari valittiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n hallitukseen. Lue lisää »

 

Solmimme sponsorointisopimuksen yhdeksän tavoitteellisesti urheilevan opiskelijamme kanssa. Lue lisää »

Joulukuu: Green Metrics -menestystä, vuoden alumni valittiin

Valitsimme liiketalouden koulutuksestamme valmistuneen, Lundian toimitusjohtajaksi edenneen Karri Koskelon vuoden alumniksi. Lue lisää »

 

Olimme yli tuhannen korkeakoulun joukossa sijalla 17. kansainvälisessä GreenMetric-rankingissa, joka mittaa korkeakoulujen toiminnan ja toimintaympäristön kestävyyttä. Lue lisää »

OSAAMISESTA

Vuonna 2022 Hämeen ammattikorkeakoulu saavutti merkittävän tuloksen laatuauditoinnissa. HAMK oli ensimmäinen korkeakoulu, jonka koulutus arvioitiin Excellence- tasolle. HAMK sai myös Excellence- laatuleiman laatukulttuurin ja osaamisen kehittämisestä.

HAMKissa osaamisen kehittämisessä on kaksi päälinjaa: koulutusosaamisen kehittäminen ja tutkimusosaamisen rakentaminen. Osaamisen kehittämistä tuetaan mm. urapoluin. Tällä hetkellä HAMKissa on määriteltynä kaksi urapolkua, joista toinen tähtää esihenkilövastuuseen ja toinen substanssiosaamisen kärkeen, eli tutkijayliopettajuuteen. Vuonna 2022 Hämeen ammattikorkeakoulussa oli 37 tutkijayliopettajaa, joista 14 kehitti osaamistaan Tenure Track- järjestelmässä. Tenure Trackiin pääseminen edellyttää henkilöltä tohtoritutkintoa, arviointikriteereihin perustuvaa portfolion laadintaa sekä esihenkilön ja johtavista tutkijayliopettajista koostuvan arviointiryhmän puoltoa.

Osaamisen kehittymistä tuetaan myös monimuotoisia valmennuksia sisältävällä henkilöstön HAMK100-ohjelmalla. Vuoden 2022 aikana panostettiin erityisesti esihenkilötyön kehittämiseen. Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla -tutkimusprojektissa tarkasteltiin vertaisryhmämentoroinnin (verme) edellytyksiä tukea esihenkilöiden ammatillista kasvua, johtamisosaamisen kehittymistä sekä työhyvinvointia. Verme-toimintamalli jäi pysyväksi.

Vertaisryhmämentoroinnin lisäksi muita osallistavia ja dialogisia työskentelytapoja on ollut monipuolisesti käytössä ja kokeilussa, esimerkkeinä Tutkimuspöyhimöt, lukupiirit, Hyvin Sanottu -hankkeen vertaiskeskustelut.

Yhdessä oppiminen ja vertaisjakaminen näkyi myös vuonna 2022 ammattikorkeakoulujen HRD-verkoston aktiivisessa käynnistämisessä. Kutsuimme yhdessä muiden AMKien kanssa mukaan henkilöstöpalveluiden osaamisen kehittämisen parissa työskenteleviä asiantuntijoita verkostoitumaan ja jakamaan osaamistaan. Lähes 30 asiantuntijaa liittyi mukaan toimintaan.

HAMK hyödyntää myös Eurooppalaisen yliopiston tarjoamat mahdollisuudet osaamispääoman kehittämiseen koulutuksen, tutkimuksen sekä innovaatiotoiminnan alueilla.

TUTKIMUKSESTA

HAMK vei eteenpäin tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyötään mm. hankkeissa, joita valmisteltiin laajassa yhteistyössä RUN-Eurooppa-yliopiston korkeakoulujen, strategisten kumppaneiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. HAMK oli vuonna 2022 mukana lähes sadassa rahoitushakemuksessa. Rahoitushakemuksista 71 on saanut rahoituspäätöksen tilinpäätöshetkeen mennessä. Näistä hakemuksista 37 sai myönteisen rahoituspäätöksen läpimenoprosentin ollessa hieman yli 50 prosenttia.

HAMK osallistui edellisvuosiin verrattuna suurempiin ja vaikuttavampiin hankehakukokonaisuuksiin ja myös menestyi niissä. HAMK sai kilpailluissa rahoitushauissa myönteisen rahoituspäätöksen esimerkiksi Suomen Akatemialta, Business Finlandilta sekä Euroopan Unionilta Erasmus+ ja Horizon Europe -rahoituksista. Hankkeissa tutkitaan mm. ilmastoviisasta maataloutta, edistetään korkeakouluopettajien hyvinvointia ja kehitetään uutta Smart & Bio –koulutus- ja tutkimusympäristöä. Rahoituksen saaneissa hankkeissa HAMKin kokonaisbudjetti oli noin 8,5 M€ ja ulkopuolinen rahoitus noin 6,5 M€. Rahoitus jakautuu pääasiassa vuosille 2023–2024, mutta mukana rahoitetuissa hankkeissa on useampi vuodelle 2025 jatkuva hanke.

Rahoitushakemusten määrä, myönteisten rahoituspäätösten lukumäärä sekä läpimenoprosentti olivat lähellä vuoden 2021 tasoa. Erona edellisvuoteen on sekä haetun että saadun rahoituksen määrä. Tilinpäätöshetkellä HAMKille oli myönnetty noin 2 miljoonaa enemmän ulkopuolista hankerahoitusta kuin edellisvuonna.

HAMK edisti TKI-työtään monella muullakin saralla. HAMK esimerkiksi osallistui yhteen ensimmäisistä RUN-EU:n tutkijaliikkuvuusjaksoista. HAMKin ja Aalto-yliopiston tutkimus ympäristöystävällisestä naamiointiaineesta esimerkiksi retkeily- ja maanpuolustustarkoituksiin puolestaan herätti kansainvälistäkin kiinnostusta, kun tiedelehti New Scientist teki tutkimuksesta jutun. Kestävä kehitys oli keskeisenä tutkimus- ja kehitystyön teemana myös HAMKin Afrikka-yhteistyössä kuten tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin, miten nopeasti leviävää, vaikeasti tuhottavaa vesihyasinttia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi bioenergian lähteenä Viktorian järven alueella.

TALOUDESTA

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimintavuoden 2022 liikevaihto oli yhteensä 59,8 (58,2) miljoonaa euroa.

Toimintakuluista suurimman erän muodostivat henkilöstökulut -40,0 (-39,1) miljoonaa euroa.

Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstömäärä oli vuoden 2022 lopussa 682 (617) henkilöä, joista miehiä oli 236 ja naisia 446, ja vuoden aikana tehtiin 619,72 henkilötyövuotta Vakituista henkilöstöä näistä oli 539 (534) ja määräaikaisia 143 (180). Henkilöstön keski-ikä vuoden 2022 lopussa oli 46,4 (46,5) vuotta.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n liikevoitto oli 7 884 (1 269 040) euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut olivat 680 884 (296 413) euroa. Käyvän arvon muutos oli -1 820 521 (877 161) euroa. Tilikauden tappio oli -1 202 960,00 (2 596 931,70) euroa.

Investoinnit rakennusten, koneiden ja kaluston osalta olivat – 2,2 (-2.4) miljoonaa euroa. Osakeyhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaiset. Omavaraisuusaste oli 83,05 (84,9) prosenttia.

Hallituksen kokoonpano 30.9.2021-31.12.2022

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Tarja Filatov ja varapuheenjohtajina Veera Kiretti ja Kari Moisiola. Muut hallituksen jäsenet olivat Jari Marjamäki, Kirsi Lehto, Pasi Niemi, Mika Laine (eronnut 28.11.2022), Piia Gauriloff ja Leenakaija Lehto.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pertti Puusaari ja toimitusjohtajan sijaisena talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi.

AVAINLUKUJA

11

kansainvälistä ohjelmaa

1400

tutkintoa

17

Sijoitus kansainvälisessä kestävyysvertailussa

38

tutkijayliopettajaa