Hyppää sisältöön
Home HAMK johtamaan jo toista Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta: Tutkimuksen aiheena ammatillisten opettajien osaaminen 

HAMK johtamaan jo toista Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta: Tutkimuksen aiheena ammatillisten opettajien osaaminen 

Ammatillinen opetus on jäänyt tähän saakka tutkimuksessa vähemmälle huomiolle kuin opettajan työ ja opettajakoulutus yleisesti, vaikka ammatillisilla opettajilla on merkittävä rooli tulevaisuuden työelämän osaamisen varmistamisessa.

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen Hämeen ammattikorkeakoulun johtamalle tutkimushankkeelle. Hankkeessa tutkitaan ammatillisten opettajien toimijuutta ja osaamista verkostomaisessa työssä. Nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 781 000 euroa, josta Suomen Akatemian rahoitus kattaa 70 prosenttia.

Tutkimushanke sijoittuu HAMKin tutkimuksen kärkiekosysteemeistä SmartEduun. SmartEdussa tehtävä tutkimus edistää tulevaisuuden kestävää työtä, koulutusta ja hyvinvointia.

Rahoituspäätös on HAMKille merkittävä, sillä kyseessä on jo toinen Suomen Akatemian rahoittama hanke, jota HAMK johtaa. On harvinaista, että ammattikorkeakoulu johtaa akatemiahanketta.

”HAMKissa on panostettu tulevaisuuden osaamista synnyttävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan määrätietoisesti. Tämä tutkimus tukee monialaista yhteistyötä, työelämän kehittämistä sekä korkeakouluopettajien ja ammatillisten opettajien osaamista. Suomen Akatemian rahoituksen lisäksi toimintaan on saatu Horisontti-, Finnpartnership- ja muuta EU-rahoitusta”, kertoo HAMK Edu -tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri.

HAMKilla on nyt johdettavanaan jo kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta. Lisäksi olemme mukana osatoteuttajana kolmessa muussa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa rahoittamassa hankkeessa.

Tutkimuksella selvitetään ammatillisten opettajien toimijuutta, osaamista ja verkostoja

Syksyllä 2024 alkavaa hanketta johtaa tutkijayliopettaja, KT, dos. Katja Vähäsantanen HAMK Edu -tutkimusyksiköstä. Hankkeen nimi on Vaikuttavat, kehittävät ja osaavat ammatilliset opettajat verkostoituneessa työssä.

Monimenetelmällinen pitkittäistutkimus pyrkii tarjoamaan uutta ymmärrystä ammatillisen toimijuuden, osaamisen ja sosiaalisten verkostojen välisistä yhteyksistä sekä niiden merkityksestä ammatillisen opettajien hyvinvointiin ja sitoutumiseen työhön. Hanke tarjoaa myös käytännön suosituksia opettajien mielekkään työn, ammatissa pysymisen ja jatkuvan oppimisen tukemiseksi ammatillisille oppilaitoksille ja opettajankoulutukselle.

”Opettajan työtä ja opettajankoulutusta tutkitaan yleisesti paljon, mutta ammatillisen opettajan työ on jäänyt tutkimuksen katvealueelle. Haluamme ymmärtää ammatillisen opettajan muuttuvaa työtä sekä tunnistaa ja edistää työn veto- ja pitovoimatekijöitä”, Vähäsantanen kertoo.

Kansainvälisen vertaisarviointiryhmän arvion mukaan Vähäsantasen johtama tutkimushanke pureutuu kansallisesti ja kansainvälisesti vähän tutkittuun aiheeseen, ammatillisen opettajan muuttuvaan työhön.  Opettaja on niin opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistäjä kuin oppilaitoksen ulkopuolelle verkostoituja.

Arvioinneissa hanke nähtiin merkityksellisenä kansainvälisessä ammatillisen koulutuksen tutkimusyhteisössä, ja sen tuottamat tulokset arvokkaina eri maiden poliittisille päättäjille.

Hankkeessa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tehdään useiden ammatillisen koulutuksen ja työssä oppimisen tutkijoiden kanssa, mukaan lukien RUN-Eurooppa-yliopiston yhteistyökumppanit. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen opettajankoulutuksen kanssa.

Lisätietoja: