Hyppää sisältöön
Home Yhteistyö ja palvelut Projektit ja opinnäytetyöt

Projektit ja opinnäytetyöt

Kehitä toimintaa opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoilla on tuoreita ideoita ja intoa, joiden vauhdittamana organisaatiosi toimintaa voidaan kehittää monin eri tavoin. Onnistunein lopputulos saavutetaan, kun molemmat osapuolet sitoutuvat: opiskelijayhteistyö vaatii toimeksiantajalta valmiutta antaa aikaansa ohjaukseen osana opintoja. Projektit myös toteutetaan opiskelujen rytmissä.

Opinnäytetyöt ovat suoraan työelämää palvelevia kehittämistehtäviä, suunnittelua, tuotekehitystä tai soveltavaa tutkimusta.

Opinnäytetyöt

Suoraan työelämää palvelevia kehittämistehtäviä, suunnittelua, tuotekehitystä tai soveltavaa tutkimusta.

Opiskelijaprojektit

Osa opiskelua kaikissa koulutuksissamme, joten aloja ja aihepiirejä on kattavasti. Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi ratkaisun hakemista johonkin liiketoimintaan liittyvään haasteeseen, taustaselvityksiä ja kartoituksia, tapahtumajärjestämistä, tuotetestausta…

Esimerkkejä opiskelijaprojektien aiheista

Teknologia/ICT -alat:

Esteettömyyskartoitus, elintarvikkeiden valmistamisen tuotekehitys, jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus, korroosiotestit, rakenteiden koekuormitus ja lujuusmääritykset, biomateriaalien testaus ja analyysi, verkkosivustojen ja -ohjelmistojen sekä kauppapaikkojen ja ajanvarausjärjestelmien kehittäminen (esim. mobiilisovellus, uuden teknologiaratkaisun testaus, POC (Proof of Concept), prosessin automatisointi, testaus ja raportointi, digitaalisen saavutettavuuden arviointi). Lue lisää ICT-projektistamme.

Liiketoiminnan ala:

Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstökyselyt, liiketoiminnan kasvua tukevat kokeilut, muotoilupalvelut, sosiaalinen media ja sisältömarkkinointi, taloushallinnon tehostamissuunnitelma, yrityksen taloustutkimus

Sosiaali- ja terveysala:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, Nipsulan avoin varhaiskasvatustoiminta, simulaatiokoulutukset, työnohjaus

Biotalouden ala:

Laboratorioanalyysit, järven tila-analyysi, paikkatietoanalyysi, puutarhatuotannon kokeet, resurssi- ja energiakartoitukset, ympäristöjohtaminen, maisemasuunnittelu, rakennuttamisen asiakirjojen kehittäminen

Design Factory

Opiskelijaprojekteja toteutetaan myös HAMKin kaikille opiskelijoille yhteisessä Design Factoryssa, joka on osa maailmanlaajuista, Aalto-yliopistossa ideoitua Design Factory-verkostoa. Se tuo eri alojen opiskelijoita ratkomaan yritysten ja organisaatioiden haasteita. Toimeksiantaja saa lopputuloksena konkreettisen prototyypin tuotteesta, palvelusta tai konseptista. Toimipisteet löytyvät Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen kampuksilta.

Yhteistyön muotoja

Product Development Project

PDP (Product development project) opintojaksolla opiskelijat luovat uusia tai kehittävät olemassa olevia tuotteita yritysten ja organisaatioiden toimeksiannoista. Lopputuotoksena yritys saa tarpeeseensa perustuvan testatun prototyypin.

Projektin tarkoituksena on tunnistaa tuotekehitysmahdollisuuksia ja hakea innovatiivisia näkökulmia kehittämiseen. Opintojaksot ovat kansainvälisiä ja opiskelijatiimeissä työskentelee opiskelijoita eri aloilta.

Data Analytics Project


Data analytics project -opintojaksolla opiskelijat analysoivat ja visualisoivat yrityksen eri toimintoihin liittyvää dataa hyödyntäen data-analytiikkaa. Data-analytiikka on tietojohtamisen perusta ja datan kerääminen auttaa ennakoimaan liiketoimintaa ja sen ympärillä tapahtuvia muutoksia. Datan tuomat mahdollisuudet tarjoavat näkökentän tehdä parempia päätöksiä nopeammin, tehostaa toimintoja ja mahdollisesti löytää uusia tulonlähteitä.

Monialaiset opiskelijaryhmät työskentelevät yritystoimeksiantojen parissa kahdeksan viikon ajan. Työskentely Design Factoryssa on kansainvälistä ja työskentelykieli on englanti.

Smart Design

Smart Design -projektissa opiskelijat ideoivat älykkäitä tuotteita hyödyntäen palvelumuotoilun metodeja, älykästä liiketoimintamuotoilua, IoT:n mahdollisuuksia ja tuotekehitystä. Lopputuloksena monialaiset tiimit rakentavat tuotteesta prototyypin.

Älykkäitä tuotteita rakentaessa haetaan ymmärrystä liiketoiminnasta, tekniikasta, käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksen muotoilusta ja tuotteiden suunnittelemisesta.

Summer Studies

Monialaisessa kesäprojektissa opiskelijat luovat uusia tai kehittävät olemassa olevia palveluita tai liiketoimintamalleja yritysten toimeksiannoista heidän ajankohtaisiin haasteisiinsa.

Työpajat

Työpajoissa voi kehittää monialaista osaamista. Niissä tutustutaan aiheiden perusteisiin ja käydään läpi käytännön harjoituksia.

Työpajoista saadun osaamisen avulla on mahdollista lyhentää tuotekehityksen ketjuja, työkaluina esimerkiksi 3D-mallintaminen ja –tulostus, laserointi prototyyppien rakentamisessa, vektorigrafiikka sekä informaatiomuotoilu visuaalisoinneissa ja markkinoinnissa.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli mahdollistaa uusia avauksia liiketoiminnan kasvun tueksi, tuote- tai palvelukehittämiseen sekä innovointitoimintaan. Innovaatiosetelillä voi meiltä saada asiantuntijuutta mm. seuraaviin teemoihin: virtuaalitodellisuus, 3D-mallinnus, data-analytiikka, palvelumuotoilu, tuotekehittämiseen liittyvä tutkimustieto, tulostus- ja laserkehittäminen. Innovaatiosetelin myöntäjä on Business Finland ja toimintaan ei liity opiskelijayhteistyötä.

Videointipalvelut

HAMKin opintoalustoille ja -ympäristöihin tuotetaan paljon erilaista digitaalista opetusmateriaalia sekä taltiointeja. Materiaalia tuotetaan matalalla kynnyksellä, joten emme pyri studio-olosuhteissa tuotettuun, ammattitason viimeistelyyn, vaan olemme rakentamassa helposti lähestyttäviä ja kustannustehokkaita toteutuksia, erilaisiin tarpeisiin. Kuvauksia voidaan järjestää HAMKin tiloissa tai tarpeen mukaan muualla.

Videokuvauksia voidaan järjestää mm. paneeleihin, luennoille, tapahtumiin, haastatteluihin, muotinäytöksiin tai podcasteihin. Kauttamme hoituvat kuvaus, editointi, tekstitys, suoratoisto ja tallenteet.

Ota yhteyttä:

Yhteistyö oli hedelmällistä. Pidän tärkeänä sitä, että aihe on opiskelijalle mieleinen ja kiinnostava. Silloin opiskelija on motivoitunut tekemään aidosti hyödynnettävää työtä.

Opiskelija kuunteli toiveitamme ja rajasi itsenäisesti hyvin valtavaa materiaalimäärää.

Henni Paronen
opinnäytetyön tilaaja
Alva Hyvinvointi

Opiskelijat osasivat tehdä kampanjat nuorten näkökulmasta, mikä on tärkeää. Heidän avullaan säästin viikkokausia työaikaani.

Kannattaa lähteä mukaan toimeksiantajaksi opiskelijaprojekteihin, mutta on hyvä miettiä toimeksiantoa tarkkaan.

Outi Koskinen
projektitoimeksiantaja
Oma Häme

UKK

HAMKissa on opiskelijoita biotalouden, sosiaali- ja terveysalan, koulutuksen, liiketoiminnan, muotoilun ja teknologian aloilta. Koulutuksemme ja niiden kuvaukset löydät täältä.

Opetus on työelämälähtöistä ja usein projektimuotoista, mikä tarkoittaa sitä, että moduulien aikana opitaan ja oivalletaan käytännön työelämäprojektien kautta.

Ota yhteyttä

Projektit, opinnäytetyöt:

Design Factoryn projektit: