Johanna Nikkola - Hämeen ammattikorkeakoulu
Johanna Nikkola

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Opinto-ohjaaja liikennealalla. Ohjaus kokonaisvaltaisesti mielenkiinnon kohteena. Tällä hetkellä työstän omiin opintoihini liittyen opinnäytetyötä yrittäjyyteen liittyen, eli yrittäjyysasiat ja erityisesti yrittäjämäisyys ja entrepreneurial mindset kiinnostavat. Osaamisen kuvaaminen eri tavoilla saa minut innostumaan!

 
Osaamismerkit: ?Osaaminen paremmin näkyväksi -workshop 2014, Yhteisöllinen viestintä 2016, Yhteisen ajan hallinta 2016, Tiimien työtilat 2016, Ammatillinen someosaaja 2017, Lähdekritiikki 2018, Tiedonhaku 2018, Digipedaosaaja 2019

Muuta: Suomen Yrittäjien 'Yrittäjyyteen ohjaaminen' - opinto-ohjaajien verkkovalmennus 2020


Projektit

Nopsa - nopeammin insinööriksi

Osaaminen

opintojen ohjaus, uraohjaus, ryhmänohjaus, osaamisportfoliot, oppimispäiväkirjat, yrittäjyys

Tutkinnot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, AmO, Turun yliopisto, kasvatustieteen perusopinnot, HAMK, Tradenomi (AMK), HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, opinto-ohjaaja, HAMK, Tradenomi YAMK (2020 tai 2021)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU