Johanna Nikkola - Hämeen ammattikorkeakoulu
Johanna Nikkola

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Opo liikennealalla. Juuri nyt erityisen innostunut uraohjauksesta ja uusien sähköisten työvälineiden käyttöönotosta. Sujuvat siirtymät toiselta asteelta ammattikorkeakouluun ja toisen asteen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen kiinnostuksen kohteina. 
Osaamismerkit: ​Osaaminen paremmin näkyväksi -workshop 2014, Yhteisöllinen viestintä 2016, Yhteisen ajan hallinta 2016, Tiimien työtilat 2016, Ammatillinen someosaaja 2017, Lähdekritiikki 2018, Tiedonhaku 2018, Digipedaosaaja 2019


Projektit

Nopsa - nopeammin insinööriksi

Osaaminen

opintojen ohjaus, uraohjaus, ryhmänohjaus, osaamisportfoliot, oppimispäiväkirjat

Tutkinnot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, AmO, Turun yliopisto, kasvatustieteen perusopinnot, HAMK, Tradenomi (AMK), HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, opinto-ohjaaja

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU