Olli Koskela - Hämeen ammattikorkeakoulu
Olli Koskela

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Matemaatikko on ongelman määrittelyn ja ratkaisuanalyysin ammattilainen. Ydintekemistäni on tieteellinen laskenta eri muodoissaan erityisesti luontoon tai terveyteen liittyvissä sovelluksissa. Mathematician is the pro of problem defining and solution analysing. My core competence is in scientific computing and its different forms especially in applications related to nature or health.https://www.hamk.fi/tutkimus/data-ja-businessanalytiikka/

Projektit

Bioeconomy 4.0, Carbon 4.0, Hyvää karjalle, HämInCent

Osaaminen

scientific computing, mathematical analysis, data processing, tomography, Image processing, tieteellinen laskenta, matemaattinen analyysi

Tutkinnot

Helsingin yliopisto / University of Helsinki, Tampereen yliopisto / Tampere University

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU