Ville Oksanen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ville Oksanen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Teen materiaalitekniikan alan tutkimusta Materiaalit-tutkimusryhmässä. Keskeisiä tutkimuskohteita työssäni ovat metallimateriaalit ja pinnoitetut ohutlevyt. Ohutlevyjen alalla olen erikoistunut muovaus-, tribologia- ja adheesiotutkimukseen.

Keskeisiin tehtäviini kuuluu Materiaalit-tutkimusryhmän T&K-palvelut yrityksille sekä vastuu Riihimäen kampuksen materiaalitutkimuslaboratorista ja Visamäen vetokoelaboratoriosta.

I work in the Materials research group on the field of materials engineering. I have specialized in metal materials and coated thin sheet products. In the field of the thin sheet materials, I am focused on forming, tribology and adhesion studies.

The R&D services by the Materials research group for enterprises make a central part of my work, as well as the responsibilities for the materials laboratory in Riihimäki campus and for the tensile testing laboratory in Visamäki campus.

Projektit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet (Bioppo)

Osaaminen

Materiaalitekniikka/Materials Engineering, Mekaaninen aineenkoestus/Mechanical testing, Materiaalikarakterisointi/Materials characterization, Tribologia/Tribology, Metallimateriaalit/Metal materials, Pinnoitteet ja pintakäsittelyt/Surface engineering, Ohutlevyt/Metal thin sheets, Laboratorioharjoitukset/Laboratory demos, Materiaalioppi/Materials science

Tutkinnot

Tampereen teknillinen yliopisto, Tekniikan maisteri materiaalitekniikan alalta, Tampereen teknillinen yliopisto, tekniikan kanditaatti materiaalitekniikan alalta

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU