Hyppää sisältöön
Home Älykkään ja kestävän muotoilun tutkijayliopettaja Satu Jumisko-Pyykkö dosentiksi Lapin yliopistoon

Älykkään ja kestävän muotoilun tutkijayliopettaja Satu Jumisko-Pyykkö dosentiksi Lapin yliopistoon

Tutkijayliopettaja Satu Jumisko-Pyykkö on nimitetty ihmiskeskeisen teknologiasuunnittelun dosentiksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan marraskuusta 2022 alkaen.

Jumisko-Pyykkö toimii HAMK Smart -tutkimusyksikön Hyvän digitaalisen elämän muotoilu -tutkimusalueen vetäjänä. Hän on toiminut aiemmin tietotekniikan alueeseen kuuluvan käyttäjäkokemuksen ja laadun kokemuksen dosenttina Tampereen teknillisessä yliopistossa (vuosina 2013-2018).  Vuonna 2011 väitelleen TkT Jumisko-Pyykön työ palkittiin Suomen parhaana tietotekniikan väitöskirjana aiheenaan käyttäjäkeskeinen videonlaadun kokemus mobiililaitteilla ja sen mittaaminen. Tekniikan tohtorin tutkinnon lisäksi hän on tietotekniikan diplomi-insinööri, jolla jolla on muun muassa psykologian aineenopettajan pätevyys ja tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto sekä monipuolinen kokemus tutkimus- ja tuotekehityksestä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Mahdollisuus yhdistää älykkään muotoilun inspiroivat tulevaisuuden haasteet ja oma monipuolinen tausta toivat Jumisko-Pyykön HAMK Smart -tutkimusyksikköön vuonna 2020. Tällä hetkellä hän keskittyy monialaisen tiiminsä kanssa ihmisten välisen yhteyden vahvistamiseen digitaalisen kosketuksen ja puettavan älykkyyden avulla. Hän korostaa, että rakenteilla olevien prototyyppien kautta on mahdollista päästä kokemuksellisesti kiinni aivan uudenlaisiin ilmiöihin – ja onnistuessaan parantaa ihmisten elämää ja olla luomassa maailmanluokan tutkimusta. Toiseksi tutkimusalueekseen Jumisko-Pyykkö nimeää systeemiälykkyyden osana muotoilua. Vaikka muotoiluajattelu on valtavirtailmiönä nykyisin osana koulutusta ja yritysten tuotekehitystä, sen potentiaalia on mahdollista kasvattaa entisestään vahvistamalla ihmisiin liittyvää kokonaisuuksissa onnistumista.

Dosentuuri vahvistaa yhteistyötä HAMKin ja Lapin yliopiston välillä ihmiskeskeisen teknologiamuotoilun opetuksessa ja tutkimuksessa. Jumisko-Pyykkö näkee hyvänä, että dosentuurin kautta avautuu mahdollisuus ohjata HAMKissa tehtävää väitöskirjatasoista tutkimusta Lapin yliopistoon. Opetuksellisesti ajankohtaisia kiinnostavia yhteistyöalueita ovat esimerkiksi systeemiälykkyys ja puettavan teknologian muotoilu. Tutkimusyhteistyön näkökulmasta on luonnollista lähteä yhteisjulkaisemiseen ja hankehakemusten suunnitteluun.

Lisätietoja:

Dosentin arvo on akateeminen, jolloin dosentuurin hakijan pätevyyttä arvosteltaessa painotetaan ensisijaisesti tieteellisen julkaisutoiminnan määrää ja laatua. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta edellyttää dosentiksi nimitettävältä tohtorin tutkintoa sekä

  1. Väitöskirjan jälkeistä tieteellistä tuotantoa, joka vastaa tieteelliseltä merkitykseltään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa dosentuurin alalta.
  2. Hakijalta edellytetään myös, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä edelleen aktiivisesti tutkimustyötä.
  3. Vaaditaan osoitettu hyvä opetustaito

LÄHDE: https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=73403735-3aeb-46cd-a72e-3741eb0a5363