Hyvän digitaalisen elämän muotoilu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hyvän digitaalisen elämän muotoilu
-

Hyvän digitaalisen elämän muotoilu

Hyvän digitaalisen elämän muotoilu

Digitalisaatio muuttaa työtä ja arkea. Muotoiluajattelussa ja käyttäjäkokemuksessa uusien palveluiden kehittäminen lähtee liikkeelle käyttäjien nykytilan ja tarpeiden ymmärtämisestä, jotta uudet suunniteltavat palvelut ovat hyväksyttäviä käyttäjilleen. Tyypillisiä muotoiluajattelua hyödyntävien hankkeiden vaiheita ovat käyttäjäempatia, määrittely, ideointi, prototypointi ja käyttäjätestaus. Muotoiluajattelun hyötyjä ovat parantunut kilpailuetu, tuotteiden ja palveluiden hyväksyttävyys, käyttäjä- ja asiakaskokemus, tuotteen laatu ja tuotekehityksen tehokkuus.

Tutkimusalue keskittyy käyttäjäkokemukseen, tunteille muotoiluun ja hyödyntää muotoiluajattelua tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Tutkimuksen lopputuloksia ovat uudenlaiset, hyödylliset ja houkuttelevat tuote- ja palveluprototyypit, teoreettiset mallit, suunnittelua tukevat työkalut sekä mittarit.

Digitaalinen kulttuuri

Hankkeen tavoitteena on edistää organisaatioiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisessä, sekä opastaa ja valmentaa heitä kehittämään organisaation digitaalista kulttuuria, tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan. 

Tutkimusalueen asiantuntijuutta hyödynnetään hankkeessa ihmiskeskeisessä digitaalisen työkulttuurin muotoilussa. Työskentelymenetelminä osallistuvien organisaatioiden kanssa ovat kyselyt, haastattelut ja työpajat.

Verkkosivu: https://www.hamk.fi/projektit/digitaalisen-kulttuurin-kehittaminen-digitaalisuuden-hallinnalla-parempaa-tyokykya-ja-tuottavuutta/

Muutoksen kesyttäjä

Hankkeen tavoitteet:

  1. Yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen.
  2. Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistaminen.
  3. Verkoston ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen

Tutkimusalueen asiantuntijuutta hyödynnetään hankkeeseen osallistuvien yritysten verkostossa. Lähestymistapoina ovat systeemiälykkyys, voimauttava videotarinankerronta, kokeilut ja verkostotapahtumat.

Verkkosivu: https://www.hamk.fi/projektit/muutoksen-kesyttaja/ 

Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen 

Hankkeen tavoitteena on kehittää puettavan älykkyyden osaamiskeskittymää ja ekosysteemiä, joka synnyttää uusia älytekstiilien-, vaatteiden ja -jalkineiden sekä puettavan robotiikan innovaatioita ja tuotteita.

Tutkimusalueen asiantuntijuutta hyödynnetään hankkeessa ihmiskeskeisenä puettavan älykkyyden muotoiluna. Hankkeessa selvitetään käyttäjätarpeita älyvaatteille ja puettaville roboteille sekä lähestytään muotoilua arvopohjaisesti.

Verkkosivu: https://www.hamk.fi/projektit/puettavan-alykkyyden-osaamisen-kehittaminen

Anke van Oosterhout, Miguel Bruns Alonso, and Satu Jumisko-Pyykkö. 2018. Ripple Thermostat: Affecting the Emotional Experience through Interactive Force Feedback and Shape Change. In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems  DOI: https://doi.org/10.1145/3173574.317422, Honorable mention award.

Domink Strohmeier, Satu Jumisko-Pyykkö. 2019. Audiovisual Quality. Sensory Evaluation of Sound, Ed. Nick Zacharov. CRC Press

van Oosterhout, Anke and Jumisko-Pyykkö, Satu and Alonso, Miguel Bruns. 2016. Counteract or assist?: influence of dynamic force-feedback on emotions. Proceedings of the 15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia

Jumisko-Pyykkö, Satu and Pesonen, Emilia and Väätäjä, Heli. 2016. Temporal Dimensions of Affect in User Experience of Digital News in the Field, Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference

Jumisko-Pyykkö, Satu and Markopoulos, Panos and Hannuksela, Miska M. 2015. Who is Moving – User or Device? Experienced Quality of Mobile 3d Video in Vehicles. Proceedings of the 12th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology. DOI: 10.1145/2832932.2832948

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU