Hyppää sisältöön
Home Älykkään liikenteen mahdollisuudet: kartoitusta ja kehitystoimia MORE-alueella

Älykkään liikenteen mahdollisuudet: kartoitusta ja kehitystoimia MORE-alueella

Älli – Älykäs liikenne -hankkeessa syvennyimme älyliikenteen tuomiin mahdollisuuksiin Etelä-Suomen alueen suurimmalla teollisuusalueella (MORE). Kehitimme niin teollisuusalueen kuin koko Kanta-Hämeen liikennettä älykkään liikkumisen sekä vähähiilisyyden kehittämisen strategian keinoin.

Toteutimme hankkeessa tehdyt toimenpiteet viiden tavoitteen ohjaamana:

  1. Liikenteen ympäristöystävällisyyden, hiilineutraalisuuden sekä tuottavuuden edistäminen MORE-teollisuusalueella sekä koko Kanta-Hämeen alueella
  2. MORE-teollisuusalueen kilpailukyvyn vahvistaminen vähähiilisen kehittämisen strategian kautta
  3. Hankkeen tulosten hyödyntäminen MORE-teollisuusalueen yritysten toiminnan kehittämiseen esimerkiksi yhteisten kehittämishankkeiden kautta
  4. Yhteistyön kehittäminen kansallisten älyliikenteen huippuosaajien kanssa
  5. Kansallisten ja kansainvälisten T&K -hankkeiden valmistelu

Kartoitimme hankkeen puitteissa muun muassa älykkään liikkumisen tarpeita ja mahdollisuuksia MORE-alueella toimivien yritysten näkökulmasta sekä tähän liittyviä infrastruktuurillisia vaatimuksia. Lisäksi selvitimme älyliikennesiirrokseen liittyviä seikkoja energiataloudellisesta ja lainsäädännöllisestä näkökulmasta sekä tuotimme selvityksen vähähiilisen yritysalueen (Industrial Park MORE) sertifioinnista.

Hankkeen myötä selvisi, että MORE-alueen toiminnassa hyödynnetään jo useita älykkään liikenteen sovelluksia. Totesimme myös alueella ja sen yrityksillä olevan runsaasti potentiaalia useiden älykkään liikenteen palveluiden hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Tuotimme alueen yrityksille useita konkreettisia, infrastruktuurivaatimusten mukaisia ehdotuksia sekä opastusta älyliikenteen parhaista, potentiaalisista käyttökohteista. Yhteistyötä MORE-alueen yrittäjien, alan osaajien sekä sidosryhmien kanssa edistimme muun muassa workshop-tyylisellä tapahtumalla sekä älyliikennewebinaarilla.

Jatkamme MORE-alueen sekä Kanta-Hämeen älykkään liikenteen palveluiden kehittämistä myös tulevaisuudessa uusien hankkeiden puitteissa, hyödyntäen hankkeen puitteissa syntynyttä yhteistyötä alan huippuosaajien kanssa.

Lisätietoja:

Hanke toteutettiin aikavälillä 1.4.2022 – 30.10.2023 Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön, sen tutkimusverkostojen sekä Linnan Kehityksen toimesta. Hankkeen rahoittajana toimi Hämeen Liitto. Hanke onnistuttiin toteuttamaan ennakoitua 93 000 euron budjettia ylittämättä.

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli