Hyppää sisältöön
Home Esteettömän julkisen liikenteen seminaari: MaaS-palveluiden potentiaali

Esteettömän julkisen liikenteen seminaari: MaaS-palveluiden potentiaali

Esteettömän liikkumisen matkaketjut (ELMA) -hanke, järjestää hybridinä iltapäiväseminaarin keskiviikkona 5.6.2024 klo 13-16 aiheesta “Esteettömän liikkumisen MaaS palveluiden tunnistaminen ja uudet mahdollisuudet”.

Tässä seminaarissa avataan näkökulmia siihen, miten liikenteenharjoittajat ja palvelujen tuottajat ovat rakentaneet yhdistelmäpalveluja tarjoamiensa reittioppaiden taakse ja kuinka nämä palvelevat kaikkia matkustajia erityisesti esteettömän matkustamisen näkökulmasta. Seminaarissa esitellään ja demonstroidaan myös muutamia sovelluksia, joilla esteettömyyttä lisätään digitaalisesti.

Esteettömyystiedon merkitys matkustajille

Matkaketjuun sisältyvät esteettömyystiedot ovat tärkeitä kaikkien matkustajien, erityisesti eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten matkustajien, matkustusmukavuuden ja turvallisuuden kannalta. Matkustajalle matkaketjun esteettömyys konkretisoituu siinä, kuinka hyvää ennakkotietoa hän voi saada matkaketjun vaiheiden esteettömyydestä sekä kuinka esteettömiä pysäkit, kulkuneuvot, solmukohtien reitit ja opastusinformaatio matkan aikana todellisuudessa ovat. Näiden tietojen avulla matkustajat voivat suunnitella reittinsä etukäteen ja varmistaa, että heillä on tarvittavat resurssit ja palvelut saatavilla matkan aikana.

Liikennepalvelulaki ja avoin data

Suomessa liikennepalvelulaki (643/2017) velvoittaa kaikki liikenteenharjoittajat jakamaan tietoa omista palveluistaan muiden alan toimijoiden käyttöön. Avointen rajapintojen tiedot viedään ja kootaan Liikenneviraston NAP-palveluluetteloon. Tiedot vaihtelevat palvelutyypin mukaan, mutta esimerkiksi henkilöliikenteen liikkumispalvelujen tarjoajien tulee liikennemuodosta riippumatta ilmoittaa olennaisina tietoina reitti-, pysäkki-, aikataulu- ja hintatiedot sekä tieto palvelun saatavuudesta ja esteettömyydestä. Avointa dataa käytetään muun muassa reittioppaiden ja liikennepalvelujen tekemiseen. Tavoitteena on yhdistää eri kuljetuspalvelut räätälöidyiksi, saumattomiksi ja esteettömiksi matkaketjuiksi yhden yhdistävän palvelun – Mobility as a Service (MaaS) – avulla. MaaS:n ominaisuuksiin kuuluu useiden liikennemuotojen integrointi, erilaiset maksuvaihtoehdot ja erilaisten teknologioiden käyttö, jotka mahdollistavat yhden rajapinnan ja alustan käytön. Samalla se kattaa käyttäjäkeskeisten liikkumispalveluiden personoinnin ja räätälöinnin. MaaS-konseptin kautta matkaketjun matkustuskokemus on mahdollista tehdä aidosti “yhden luukun” kautta saavutettavaksi. Tähän tarvitaan sovelluksia ja niiden taakse erilaisia yhdistämispalveluja. Sovelluksia hyödynnetään myös monin tavoin matkaketjun eri vaiheissa esteettömän matkakokemuksen mahdollistamiseksi.

Lisätietoja

Esteettömän liikkumisen matkaketjut – ELMA -hanke

ELMA-hankkeessa pyrimme tunnistamaan olennaiset esteettömyystiedot, jotka ovat tarpeellisia esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi. Tämä toteutetaan tutkimalla tilapäisesti tai pysyvästi liikkumisesteisten henkilöiden matkustuskokemuksia koko matkaketjussa.

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli