Esteettömän liikkumisen matkaketjut (Elma) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Esteettömän liikkumisen matkaketjut (Elma)
Sokea henkilö kepin kanssa kävelee suojatiellä kameraa kohti, kuvassa puoliksi, pää ei näy.
Ihminen kulkee suojatiellä sokeainkepin kanssa.

Esteettömän liikkumisen matkaketjut (Elma)

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa esteettömän liikkumisen kannalta tarvittavat olennaiset esteettömyystiedot kartoittamalla tilapäisesti tai pysyvämmin liikkumisesteisten henkilöiden matkustuskokemuksia koko matkaketjusta. Hankkeen ensisijaisen kohderyhmän muodostavat esteettömän liikkumisen palveluja käyttävät tilapäisesti tai pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt Riihimäellä ja Riihimäen seudulla. Toissijainen kohderyhmä ovat liikkumispalveluja tuottavat toimijat, yritykset ja yhdistykset Riihimäellä ja Riihimäen seudulla.

Hankkeen tavoitteet:

1) Kartoittaa liikkumispalveluiden, palveluprosessien, matkaketjujen ja solmukohtien esteettömyys tilapäisesti tai pysyvämmin liikkumisesteisten henkilöiden näkökulmasta.

2) Määritellä kartoitettujen tulosten pohjalta matkaketjuun sisältyvien liikkumispalveluiden, palveluprosessien, solmukohtien ja infran kriittiset esteettömyystiedot palvelujen käyttäjänäkökulmasta.

3) Jäsentää Riihimäen kaupungin ja seudun esteettömän liikkumisen MaaS -arkkitehtuurin osatekijät ja toimijat. Esteettömyystiedot kerätään haastatteluin, havainnoinnein, matkapäiväkirjoin ja seurantamenetelmin. Olennaisten esteettömyystietojen määrittely toteutetaan työpajoissa.

Rahoitus: Hämeen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2023-30.6.2024
Hankkeen rahoitus: 100 000€

1. Esteettömyystietojen kartoitus. Vapaaehtoisten liikkumis- ja toimisesteisten henkilöiden rekrytointi vammais- ja vanhusneuvostojen sekä järjestöjen kautta. Esteettömyystietojen kerääminen haastatteluin, havainnoinnein, matkapäiväkirjoin ja muilla seurantamenetelmillä.

2. Olennaisten esteettömyystietojen määrittely. Olennaisten esteettömyystietojen arvottaminen liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden ja palveluntuottajien yhteiskehittelytyöpajoissa.

3. Esteettömän liikkumisen MaaS -palveluita kehittävien tahojen tunnistaminen ja informointi olennaisista esteettömyystiedoista. Olennaiseksi määriteltyjen esteettömyystietojen yhteiskehittely MaaS-palveluihin.

Matkaketjujen esteettömyystietojen kartoitus:

  • Kokemuksia matkaketjujen esteettömyystiedoista kerätään Riihimäen kaupungissa, seudulla ja pidemmillä matkoilla esim. Hämeenlinnaan, Helsinkiin, Lahteen ja Tampereelle vähintään 60 matkan osalta.
  • Vapaaehtoisten liikkumis- ja toimisesteisten henkilöiden rekrytointi Vammais- ja vanhusneuvostojen sekä järjestöjen kautta alkaa 02/2023. Lisätietoa tulossa pian! 

Hankkeen ohjausryhmä: 

Juuso Helander – Hämeen liitto, sisällöllinen asiantuntija
Marko Mälly – Hämeen liitto, rahoitusasiantuntija
Anna-Maija Jämsen – Riihimäen kaupunki
Jaakko Rintamäki – Fintraffic
Johanna Taskinen – Matkahuolto
Jukka Pulkkinen – HAMK Smart 
Merja Saarela – HAMK Smart, projektipäällikkö

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU