Hyppää sisältöön
Pedestrian with a white cane on a crosswalk

ELMA

Esteettömän liikkumisen matkaketjut

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.

Hankkeen tiedot

HankeEsteettömän liikkumisen matkaketjut (Elma)
Kesto1.1.2023-30.6.2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu Oy
RahoittajatHämeen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus
Budjetti100 000 €
OhjausryhmäJuuso Helander – Hämeen liitto, sisällöllinen asiantuntija
Marko Mälly – Hämeen liitto, rahoitusasiantuntija
Anna-Maija Jämsen – Riihimäen kaupunki
Jaakko Rintamäki – Fintraffic
Piia Laitila – Matkahuolto
Jukka Pulkkinen – HAMK Smart 
Merja Saarela – HAMK Smart, projektipäällikkö

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa esteettömän liikkumisen kannalta tarvittavat olennaiset esteettömyystiedot kartoittamalla tilapäisesti tai pysyvämmin liikkumisesteisten henkilöiden matkustuskokemuksia koko matkaketjusta.

Tavoitteet

Kokemuksia matkaketjujen esteettömyystiedoista kerätään Riihimäen kaupungissa, seudulla ja pidemmillä matkoilla esim. Hämeenlinnaan, Helsinkiin, Lahteen ja Tampereelle vähintään 60 matkan osalta.

1. Esteettömyystietojen kartoitus. Vapaaehtoisten liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden rekrytointi vammais- ja vanhusneuvostojen sekä järjestöjen kautta. Esteettömyystietojen kerääminen haastatteluin, havainnoinnein, matkapäiväkirjoin ja muilla seurantamenetelmillä.

2. Olennaisten esteettömyystietojen määrittely. Olennaisten esteettömyystietojen arvottaminen liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden ja palveluntuottajien yhteiskehittelytyöpajoissa.

3. Esteettömän liikkumisen MaaS -palveluita kehittävien tahojen tunnistaminen ja informointi olennaisista esteettömyystiedoista. Olennaiseksi määriteltyjen esteettömyystietojen yhteiskehittely MaaS-palveluihin.

Hankkeen eteneminen

1) Kartoittaa liikkumispalveluiden, palveluprosessien, matkaketjujen ja solmukohtien esteettömyys tilapäisesti tai pysyvämmin liikkumisesteisten henkilöiden näkökulmasta.

2) Määritellä kartoitettujen tulosten pohjalta matkaketjuun sisältyvien liikkumispalveluiden, palveluprosessien, solmukohtien ja infran kriittiset esteettömyystiedot palvelujen käyttäjänäkökulmasta.

3) Jäsentää Riihimäen kaupungin ja seudun esteettömän liikkumisen MaaS -arkkitehtuurin osatekijät ja toimijat. Esteettömyystiedot kerätään haastatteluin, havainnoinnein, matkapäiväkirjoin ja seurantamenetelmin. Olennaisten esteettömyystietojen määrittely toteutetaan työpajoissa.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisen kohderyhmän muodostavat esteettömän liikkumisen palveluja käyttävät tilapäisesti tai pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt Riihimäellä ja Riihimäen seudulla. Toissijainen kohderyhmä ovat liikkumispalveluja tuottavat toimijat, yritykset ja yhdistykset Riihimäellä ja Riihimäen seudulla.

Toiminta-alue

Riihimäki ja Riihimäen seutu

Tulossa 6.3.2024 Kello 13-16

Esteettömyystiedot ovat tärkeitä kaikkien matkustajien, erityisesti liikuntarajoitteisten ja muiden erityistarpeiden omaavien henkilöiden, matkustusmukavuuden ja turvallisuuden kannalta. Näiden tietojen tarjoaminen julkisen liikenteen käyttäjille voi mahdollistaa esteettömän matkustuskokemuksen ja lisätä matkustusmukavuutta ja -turvallisuutta kaikille.

ERSAD (European Railway Stations Accessibility Database) on tietokanta, joka tarjoaa tietoa juna-asemien esteettömyydestä. Se perustuu NeTEx (Network Timetable Exchange) tietomallinnukselle. Seminaarissa avataan, miten ERSADiin tallennettu tieto hyödyttää matkustajia ja miten sitä voidaan hyödyntää reittioppaissa sekä matkustuskokemuksen parantamisessa.

Seminaarin paneelikeskustelu tarkastelee eri toimijoiden näkökulmia esteettömyystietojen tuottamisessa ja niiden merkitystä matkustajille eri tarpeisiin vastaamisessa. Yhteenvetona, seminaari pyrkii edistämään esteettömyystiedon saatavuutta ja merkitystä kaikille matkustajille julkisessa liikenteessä sekä avaa näkökulmia julkisen liikenteen esteettömyyden suunnittelun ja infrastruktuurin kehittämistavoitteista.

Paikka: HAMK Riihimäen kampus, Iso-Auditorio, Kaartokatu 2

Seminaari: Olennaiset esteettömyystiedot kaikille matkustajille

OHJELMA

12.45 Virvokkeita

13.00 Tervetuloa seminaariin​

13.10 – 13.40 Mitä hyötyä ERSAD –esteettömyyden inventaari tuo matkustajalle / Jaakko Rintamäki, Fintraffic​

13.40 – 14.15 Solmukohtien esteettömyys NeTEx tietomallinnuskehikossa / Atte Partanen, HAMK​

14.15 – 14.30 Tauko​

14.30 – 15.00 Pysäkkien ja asemien esteettömyystiedon esittäminen / Joona Packalen, HSL​

15.00 – 15.30 Paneelikeskustelu: Esteettömyystietojen tuottaminen matkustajille / Keskustelijoina: Kimmo Männistö, Riihimäen kaupunki; Tuomo Kinnunen, Matkahuolto; Seppo Nikkanen, Uudenmaan ELY-keskus, Eila Aalto, Riihimäen seudun reuma-tules ry, Ari Tonteri, Riihimäenseudun näkövammaiset ry. Keskustelua vetää Merja Saarela, HAMK.​

15.30 Seminaarin päätössanat​

Hankkeen tuotokset

Tästä osiosta löydät ELMAn tapahtumien materiaalit, tiedotteet ja artikkelit

Esteettömän liikkumisen matkaketjut ja linja-automatkojen esteettömyys 1.11.2023 kello 13:00-16:00. Sijainti: HAMK Riihimäki, Pikku-Auditorio tai verkossa.

Kuinka olemme edistäneet esteetöntä liikkumista? Mitä maailmalla tapahtuu esteettömän liikkumisen saralla? Entä minkälaisia linja-autoliikenteen esteettömyysnäkymiä Riihimäen kaupungilla on?

Aloitustiedote: Riihimäellä panostetaan esteettömään liikkumiseen

Yhteystiedot

Projektipäällikkö: Merja Saarela

Asiantuntija: Atte Partanen

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: